Nordbro

Projekt: Ingeniørrådgivning til Nordbro-tårnet

AFRY leverer fuld ingeniørådgivning til Nordbro-tårnet - et socialt bæredygtigt boligbyggeri, der skaber lys og luft i gaderummet på Nørrebro.

Nordbro på Nørrebro i København er et socialt bæredygtigt boligprojekt, hvor der i udformningen af byggeriet har været fokus på at skabe lys og luft i gaderummet. En stor del er studieboliger, som primært placeres i punkthusene.

Nordbro punkthuse
Nordbro set fra Borgmestervangen

De fem punkthuse og Nordbro-tårnet, der er 100 m højt, skaber tilsammen rammerne for ca. 500 boliger. Størstedelen af dem er studieboliger, der primært er placeret i punkthusene.

Beboerne kan nyde godt af en stor fælles gårdhave, hvori der er opført et fælleshus, som indeholder en læsesal, aktivitetsrum, køkken og festlokale. Stueetagen rummer 1.400 m² dagligvarebutik, 660 m² til cafeer og erhverv og 172 m² lokaler, der kan lejes af klubber eller foreninger. Under det hele er der etableret en 2.900 m² stor parkeringskælder og yderligere 850 m² til cykelparkering.

En særlig spændende udfordring for AFRY's team har været, at byggeriet er placeret oven på metroen, hvilket har krævet kraftige sikringskonstruktioner. Derudover støder byggegrunden op til en banedæmning, hvor der løber et S-banespor. Her har AFRY rådgivet kunden til at opføre en kraftig sekantvæg for at sikre dæmningen.

Naturen har også påvirket projektet, da Lygte Å havde sit å-løb lige hvor Nordbro-tårnet skulle stå. Det endte med en løsning, hvor hele å-løbet blev ændret, så den rørførte å nu løber rundt om det område, hvor parkeringskælderen ligger.

Byggeriet består af en kombination af præfabrikerede elementer til etagedækkene og en in situ-støbt kerne. Det sikrer en stabil og sammenhængende konstruktion, hvilket medfører gode dynamiske egenskaber. AFRY's erfaringer har ligeledes vist, at denne type kerne samtidig kan være lettere at opføre og dermed billigere.

Valget om at benytte både in situ-støbte og præfabrikerede elementer blev taget med baggrund i, at bygningen er konstrueret med en del afstivende elementer til at bygge etagedækkene. Dette var vigtigt for kunden, som vurderede at det var den mest optimale tilgang for dem.

Særligt interessant for processen var, at der ikke var et fast byggeprogram. Bygherren, Danica Pension, ønskede derimod, at AFRY greb byggeriet an som et udviklingsprojekt. Sammen med de andre aktører udformede AFRY derfor løsninger på de forskellige udfordringer, hvilket udviklede sig til at være en kreativ men udfordrende proces, som har givet os en masse ny viden.

AFRY's team har ydet fuld rådgivning inden for konstruktioner, VVS og ventilation, anlæg og el, samt rådgivet på akustik, brand og indeklima. Der er i projektet udført en IKT-aftale og arbejdet er udført i Revit med BIM og kollisionskontrol.

 

Illustrationer: Arkitema Architects