Visualisation of a building

BIM & IKT

Digitalisering skaber merværdi

I AFRY anvender vi digitale BIM-værktøjer i projekteringen. Ved at effektivisere IKT-aftalerne opnår vi - og du - en lang række fordele. Det gælder den interne og eksterne projektkommunikation, alle aspekter af projektstyringen og den løbende automatiske kvalitetssikring under hele projektforløbet. Og ikke mindst sikrer vi både os - og dig som bygherre - en høj bygbarhed.

Værdiskabende projektering

Vi anvender allerede BIM (Building Information Modeling) og IKT (Informations- og kommunikationsteknologi) på de fleste projekter. Herved skaber vi økonomisk værdi i dit projekt i hele processen fra ide til drift.

BIM er økonomisk værdiskabende under projekteringen på grund af brugen af 3D-modeller og visuelle effekter. Gevinsterne under projekteringsfasen ligger især i, at du som bygherre får et samlet projektmateriale med væsentlig færre fejl og mangler end tidligere. Ved brug af intelligente 3D-modeller bliver alt gennemskueligt for dig og projektets parter, og projektets størrelse og kompleksitet bliver mere synligt. Kompleksiteten omkring mange byggeprojekter betyder ofte, at fejl først opdages under udførelsen. På baggrund af vores brug af BIM i projekteringsfasen kan vi hurtigere påvise og rette fejl og mangler til gavn for dig som kunde.

I forbindelse med IKT-aftalerne sikrer vi, at der anvendes et leverancespecifikationsskema, som fastlægger ejerskab, grænseflader, modelleringsniveau og ansvar for de enkelte bygningsdele i bygningsmodellerne.

Vi kobler en ansvarlig BIM/IKT-koordinator på de enkelte sager, der har til opgave at definere modelopbygning og opsætning af 3D-projektet efter den projektspecifikke IKT-aftale.

Større nøjagtighed

I AFRY har vi en skarp holdning til dit projekts totaløkonomi. Vi ønsker at blive inddraget tidligt i fasen, så vi kan implementere Facility Management i planlægningen og bidrage til at løse dit projekt optimalt. Den økonomiske nøjagtighed ved tilbudsgivningen er væsentligt bedre ved inddragelse af BIM end via traditionelle beregningsmetoder. En korrekt opsat 3D BIM-model gør beregningsgrundlaget nemmere og mere overskueligt.

For at opnå de bedste modeller med størst mulig nøjagtighed og ensartethed, har vi en standardproces, som beskriver arbejdsgangen for den tværfaglige kvalitetssikring af bygningsmodellerne. Alle bygningsdelene i modellerne klassificeres, så entreprenører og samarbejdspartnere kan anvende 3D-modellerne til lokationsbaseret planlægning ved at udføre 4D-simuleringer.

Udover at vi kan anvende 3D-modellerne til planlægning, kan vi koble bygningsdelene sammen med priser (5D) på materialer, arbejdsløn osv. Dermed kan vi skabe en overskuelig visning af, hvilke bygningsdele, der indgår i de forskellige kalkulationsposter, og kalkulationerne kan opdateres automatisk, når vi evt. foretager ændringer i fx mængder eller ressourcer.

Drift og vedligehold

Den største gevinst for dig som bygherre ved brug af BIM ligger ofte efter, at nøglen er afleveret, og drift og vedligehold skal begynde. Her ligger der typisk store årlige besparelser, når et projekt afleveres digitalt, og alle nødvendige informationer er integreret i en 3D-BIM-model.

Kontakt os

Kenneth Højbjerg - BIM & IKT Chef

Kenneth Højbjerg

BIM & IKT Chef

Kontakt Kenneth Højbjerg

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Thomas Olsen - Projektchef

Thomas Olsen

Projektchef

Kontakt Thomas Olsen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.