BIM står for bygnings informations modellering. BIM-software/BIM-modeller er en slags 3D-model af alle bygningsdele i projektet, som er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen.

BIM & IKT

Digitalisering skaber merværdi

I AFRY anvender vi digital BIM-software i projekteringen. Ved at effektivisere IKT-aftalerne opnår vi - og du - en lang række fordele. Det gælder den interne og eksterne projektkommunikation, alle aspekter af projektstyringen og den løbende automatiske kvalitetssikring under hele projektforløbet. Og ikke mindst sikrer vi både os - og dig som bygherre - en høj bygbarhed.

Værdiskabende projektering

AFRY's rådgivere anvender allerede BIM (Bygnings Informations Modellering) og IKT (Informations- og kommunikationsteknologi) på de fleste projekter for at visualisere og kvalitetssikre byggeriet. Ved at visualisere projektet med BIM og IKT i en slags virtuel prototype skaber vi økonomisk værdi i dit projekt i hele processen fra ide til drift.

BIM er økonomisk værdiskabende under projekteringen på grund af brugen af 3D-modeller og visuelle effekter, som bidrager til at effektivisere kommunikation mellem alle involverede parter. Gevinsterne under projekteringsfasen ligger især i, at du som bygherre får et samlet projektmateriale med væsentlig færre fejl og mangler end tidligere.

FILM: Bliv klogere på digitale værktøjer i byggeriet

Ved brug af intelligente 3D-modeller bliver alt gennemskueligt for dig og alle parter i projektet, herunder arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer. Samtidigt bliver projektets størrelse og kompleksitet mere synligt ved brug af BIM-modeller.

Kompleksiteten omkring mange byggeprojekter betyder ofte, at fejl først opdages under udførelsen. På baggrund af vores brug af BIM-modeller i projekteringsfasen kan vi hurtigere påvise og rette fejl og mangler til gavn for dig som kunde.

I forbindelse med IKT-aftalerne sikrer vi, at der anvendes et leverancespecifikationsskema, som fastlægger ejerskab, grænseflader, modelleringsniveau og ansvar for de enkelte bygningsdele i bygningsmodellerne.

Vi kobler en ansvarlig BIM/IKT-koordinator på de enkelte sager, der har til opgave at definere modelopbygning og opsætning af 3D-projektet efter den projektspecifikke IKT-aftale.

Større nøjagtighed

I AFRY har vi en skarp holdning til dit projekts totaløkonomi. Vi ønsker at blive inddraget tidligt i fasen, så vi kan implementere Facility Management i planlægningen og bidrage til at løse dit projekt optimalt. Den økonomiske nøjagtighed ved tilbudsgivningen er væsentligt bedre ved inddragelse af BIM end via traditionelle beregningsmetoder. En korrekt opsat 3D BIM-model gør beregningsgrundlaget nemmere og mere overskueligt.

For at opnå de bedste modeller med størst mulig nøjagtighed og ensartethed, har vi en standardproces, som beskriver arbejdsgangen for den tværfaglige kvalitetssikring af bygningsmodellerne. Alle bygningsdelene i modellerne klassificeres, så entreprenører og samarbejdspartnere kan anvende 3D-modellerne til lokationsbaseret planlægning ved at udføre 4D-simuleringer.

Udover at vi kan anvende disse 3D-modeller til planlægning, kan vi koble bygningsdelene sammen med priser (5D) på materialer, arbejdsløn osv. Dermed kan vi skabe en overskuelig visning af, hvilke bygningsdele, der indgår i de forskellige kalkulationsposter, og kalkulationerne kan opdateres automatisk, når vi evt. foretager ændringer i fx mængder eller ressourcer.

Drift og vedligehold

Den største gevinst for dig som bygherre ved brug af BIM ligger ofte efter, at nøglen er afleveret, og drift og vedligehold skal begynde. Her ligger der typisk store årlige besparelser, når et projekt afleveres digitalt, og alle nødvendige informationer er integreret i en 3D-BIM-model.

Lad os hjælpe dig

Kenneth Højbjerg - Digital Manager, Buildings (Denmark)

Kenneth Højbjerg

Digital Manager, Buildings (Denmark)

Kontakt Kenneth Højbjerg

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Helle Bech - Digital Lead, Buildings (Denmark)

Helle Bech

Digital Lead, Buildings (Denmark)

Kontakt Helle Bech

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Christian Østen Rasmussen - Digital Lead, Buildings (Denmark)

Christian Østen Rasmussen

Digital Lead, Buildings (Denmark)

Kontakt Christian Østen Rasmussen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Arvin Davodi - Digital Lead, Buildings (Denmark)

Arvin Davodi

Digital Lead, Buildings (Denmark)

Kontakt Arvin Davodi

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.