Cykeldata

Digitalt værktøj giver overblik over cykeldata i Region Hovedstaden

AFRY udvikler digitalt værktøj, der giver overblik over cykeldata i Region Hovedstaden.

I Region Hovedstaden er traditionelle rapporter, statiske modeller og komplekse datasæt blevet gjort overflødige, når det kommer til forbedringen af cykeltrafikken. Med det regionale cykelregnskab får de en dynamisk og online planlægningsmakker, der ændrer spillereglerne for trafikudviklere og -planlæggere. AFRY står bag udviklingen af cykelregnskabet, som er et værktøj, der giver et omfattende overblik over cykeldata.

Om projektet

Region Hovedstaden har taget et innovativt skridt fremad i forbedringen af cykeltrafikken ved at lancere det regionale cykelregnskab. Dette online værktøj giver trafikudviklere og -planlæggere et dynamisk og omfattende overblik over cykeldata i regionen. Målet er at gøre planlægningen af cykelinfrastruktur mere effektiv og målrettet.

Det regionale cykelregnskab, som AFRY har udviklet i tæt samarbejde med Region Hovedstaden og Supercykelstisamarbejdet, er tilgængeligt online og kan nemt opdateres. Ved at tilbyde lettilgængelige og opdaterede cykeldata ønsker Region Hovedstaden at fremme cyklisme og forbedre forholdene for cyklister i hovedstadsområdet.

Formålet med cykelregnskabet har været at skabe et praktisk online værktøj, der øger tilgængeligheden af cykeldata for planlæggere og andre interessenter. Værktøjet gør det muligt at følge og evaluere en bred vifte af aspekter, herunder trafiktællinger på supercykelstier, udviklingen af cykelture i regionen og de klimamæssige fordele ved cykling.

Det er tydeligt i projektet, at cykelregnskabet er skabt af planlæggere og til planlæggere, da det er udviklet med til at opdatere og informere dem, der er ansvarlige for cykelplanlægning og -udvikling.

AFRY's rolle

AFRY har spillet en væsentlig rolle i udviklingen af det regionale cykelregnskab i Region Hovedstaden. Som et førende ingeniørhus har AFRY bidraget med ekspertise inden for trafikplanlægning og datavisualisering. Ved at samarbejde tæt med regionen og Supercykelstisamarbejdet har AFRY været med til at designe og implementere det online værktøj, der giver trafikplanlæggere og -udviklere et intuitivt og brugervenligt interface til at analysere og arbejde med cykeldata.

AFRY har udnyttet deres erfaring og viden inden for cykelinfrastruktur og transportplanlægning til at sikre, at det regionale cykelregnskab opfylder behovene i Region Hovedstaden. Med deres ekspertise har AFRY bidraget til at gøre cykelplanlægningen mere effektiv og datadrevet.

Ved at kombinere data fra forskellige kilder, herunder Transportvaneundersøgelsen fra DTU og Den Nationale Cyklistundersøgelse fra Megafon, bliver planlægningen lettere og bedre for Region Hovedstadens trafikplanlæggere, der får lettere ved at tilgå cykeldata

AFRY har anvendt avancerede datavisualiseringsværktøjer som Power BI til at præsentere cykeldata på, som Region Hovedstaden siden 2022 har kunnet tilgå på en let og intuitiv måde. Så nu er det slut med statiske papirmodeller i rapportform.

Stærke kompetencer inde for cyklisme og trafikplanlægning

I forbindelse med projektet har AFRY's trafikeksperter udnyttet deres ekspertise inden for indsamling, analyse og formidling af cykeldata til at udvikle værktøjet til Region Hovedstaden.

AFRY har omfattende viden inden for trafikplanlægning og har bidraget til at sikre, at det regionale cykelregnskab opfylder regionens behov. De stærke kompetencer og indsigter i cykelinfrastruktur og transportplanlægning har været afgørende for at skabe et effektivt værktøj.

AFRY's eksperter kan bidrage med følgende kompetencer:

  • analyse af trafikmønstre
  • cykelplaner
  • cykelregnskab
  • databehandling for overblik
  • mobility management
  • prioritering af cykler i signalanlægskitse- og detailprojektering af cykelstier
  • trafikale analyser
  • trafiksikkerhedsrevision i alle faser
  • videoregistreringer
  • udformning og dimensionering af cykelparkering.

 

Samarbejdspartnere

Region Hovedstaden

Supercykelstisamarbejdet i hovedstaden

 

Vil du vide mere om projektet?

Susan Appel - Projectmanager, Transportation

Susan Appel

Group Manager Traffic

Kontakt Susan Appel

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.