Cyklismen i byen skal styrkes til gavn for både klima, samfund og borgere.

Cyklisme

Når vi cykler, skaber vi bedre byer og sundere mennesker

Fordelene ved at vælge cyklen fremfor bilen er mange - både på et individ- og et samfundsniveau. En cykeltur reducerer trængsel på vejene, udleder ikke CO2 og har tilmed en betydning for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme og mental sundhed.

Der er et utal af virkemidler, der kan være med til at fremme antallet af cyklister. Man kan udbygge cykelstinettet, opgradere cykelparkering, forkorte ventetiden i lyskryds eller etablere en mere jævn belægning eller bredere stier på strækninger med meget cykeltrafik. Alt sammen noget, der gør det nemmere at være cyklist.

I AFRY arbejder vi med at forbedre forholdene for cyklister. Det gør vi gennem analyse af de trafikale forhold, projektering af cykelstier, udformning af gaderum og den tilgængelige cykelparkering. Alt dette med formål om at øge sikkerheden og fremkommeligheden for cyklister. Vi arbejder desuden med adfærdspåvirkning for at få flere mennesker op på cyklen, når de skal fra A til B.

Planlægningen af cykeltrafik kræver, at vi analyserer transportmønstre. Det kan vi gøre ved hjælp af trafiktællinger, statistiske data for transportformer og analyse af trafikantadfærd af eksempelvis videoregistreringer.

 

Vi kan hjælpe med:

 • trafikale analyser
 • cykelplaner
 • videoregistreringer
 • analyse af trafikmønstre
 • trafiksikkerhedsrevision i alle faser
 • databehandling for overblik
 • skitse- og detailprojektering af cykelstier
 • udformning og dimensionering af cykelparkering
 • prioritering af cykler i signalanlæg
 • cykelregnskab
 • mobility management.

Kontakt os

Matilda Porsö (barsel) - Traffic Planner

Matilda Porsö (barsel)

Traffic Planner

Kontakt Matilda Porsö (barsel)

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Susan Appel - Projectmanager, Transportation

Susan Appel

Group Manager Traffic

Kontakt Susan Appel

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.