Energy_Hydro

Vandkraft

Teknologiske innovationer inden for vandkraft

Det stigende behov for ren energi betyder større anvendelse af vandkraft. Har du brug for uafhængig teknisk rådgivning eller en projektpartner, så giver vores omfattende interne ekspertise os mulighed for at levere de ydelser, du har brug for for at identificere og bevare dine investeringer i vandkraft. Vi er her for at få det til at ske.

120 års erfaring med vandkraft fra nationale og internationale projekter

På verdensplan udgør vandkraftværker op mod 90 % af al vedvarende energi-forsyning. Vandkraftværkerne varierer i størrelse fra nogle få 100 kW helt op til en effekt på mere end 22 GW. Den største del af vandkraftenergien stammer fra potentiel energi i opdæmmet vand eller fra naturligt forekommende højtliggende søer, som driver en vandturbine og generator.

Vand har mange fordele som energikilde. Det er vedvarende og mere stabilt end f.eks. vind. Dertil kommer, at vandkraftværker har en lang levetid, et begrænset vedligeholdelsesomfang og kan drives af få medarbejdere.

I den danske del af energidivisionen har vi beskæftiget os med vandkraft siden 1920’erne på Færøerne, fra midten af 1970’erne i Grønland og gennem de seneste 3 år i Norge.

Vi arbejder tæt sammen med dig og bringer best practice til dit projekt opnået gennem over 120 års nationale/internationale hydro-ekspertise. Vi giver dig mulighed for at udføre dit projekt med succes, på en måde, der er socialt, miljømæssigt og økonomisk ansvarligt.

Vores kerneforretning

Vores forretning er centreret omkring planlægning, design og konstruktionsstyring af vandkraftværker, multifunktionsprojekter og dæmninger samt beskyttelse mod stormflod, herunder undersøgelser med henblik på at forbedre optimal kompatibilitet med miljøet og opfylde de stigende sikkerhedskrav.

Inden for de seneste 10 år har vi ydet bygherrerådgivning, hvor vi har hjulpet med at udforme beslutningsgrundlag og udarbejde udbudsmateriale i forbindelse med renovering eller nybyggeri for vandkraftanlæg. Vi har også leveret diverse undersøgelser omkring vandkraft, gennemført garantiprøver ved aflevering af vandkraftanlæg og senere med udbud af yderligere turbineaggregat mv.

På Færøerne har vandkraftopgaverne primært bestået af detailprojektering af vandkraftudvidelser med ekstra turbineaggregater og tilhørende elektriske installationer.

I Norge har vandkraftopgaverne primært bestået afbygningskonstruktion med aldrende beton og ASR-beton i fokus.

Energy_Hydro_Small scale hydro

Vores ydelser

Gennem de mange års arbejde har vi opbygget et indgående kendskab til vandkraftværker generelt og til hydrauliske, mekaniske og elektriske systemer specifikt. Vi fører også tilsyn med elektriske og mekaniske installationer, som eksempelvis:

 • Vandkraftanlæg
 • Dæmninger og reservoirer
 • Pumpekraftværker
 • Rehabilitering, modernisering og opgradering

Vores erfaring dækker blandt andet:

 • Analyse af effekt og energibehov for de enkelte vandkraftværker, herunder afsætning af energi i form af afbrydelig elvarme.
 • Hydrologi og hydraulik
 • Bygningskonstruktion (beton, bjerg og geoteknik)
 • Maskinteknisk udstyr i vandveje
 • Udlægning af turbiner og generatorer
 • Specificering af høj- og mellemspændingsanlæg, samt transformatorer
 • Eftervisning af totalvirkningsgrad for det samlede anlæg

Kontakt os

Sebastian Dollerup - Business Unit Manager, Energy (Denmark)

Sebastian Dollerup

Business Unit Manager, Energy (Denmark)

Kontakt Sebastian Dollerup

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Fredrik Persson - VP and Head of Transmission & Distribution

Fredrik Persson

VP and Head of Transmission & Distribution

Kontakt Fredrik Persson

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.