Three people looking at site masterplan

Site masterplan - Procesindustri og byggeri

Få overblik over fremtidige projekter med en site masterplan

Arbejder du med procesindustri og byggeri, kan AFRY’s eksperter hjælpe dig med en gennemarbejdet site masterplan.

En site masterplan er en overordnet strategi for kommende projekter og udvidelser, og den bliver udviklet på baggrund af en række grundige forundersøgelser.

Med site masterplanen får du et samlet overblik og en strategi for fremtidige investeringsprojekter i relation til udvidelser og placering af centrale komponenter. Gennem tegninger, diagrammer og tekst vil planen redegøre for overordnede forhold som trafik- og personsikkerhed, men også detaljerede produktionsforhold, tidslinje for projekter og meget andet.

En site masterplan er også en bæredygtig plan. For eksempel giver det - i forhold til forsyninger - god mening at indtænke energirigtige løsninger fra starten. Desuden er der god ræson i at gennemtænke den fremtidige anvendelse af bygningerne. Grundlæggende handler det om at komme godt fra start med tanke på både bundlinje og bæredygtighed.

Site masterplanen hviler på et grundigt analyse- og researcharbejde, der foregår i workshops såvel som i en styregruppe med repræsentanter fra både AFRY og kunden.

Særlig vigtig for Food & Life Science

Vores eksperter har et indgående kendskab til Food & Life Science-industrien, og derfor ved vi, at det er essentielt med en overordnet plan for fremtidige produktionsfaciliteter. Det skyldes blandt andet, at nogle produkter skal fremstilles i særligt styrede miljøer i produktionen. Bliver dette indtænkt i strategien fra begyndelsen, er det både en tids- og budgetmæssig fordel, når produktionen skal udvides.

360°C integreret rådgivning

Hos AFRY forstår vi vigtigheden af en veltilrettelagt masterplan. Vores indgående branchekendskab og erfaring fra tidligere projekter sikrer, at de løsningskoncepter, vores eksperter foreslår, er realistiske og bygbare.

Ved at arbejde tæt sammen som et dedikeret team på tværs af AFRY’s forretningsområder hjælper vores eksperter med at planlægge, organisere og udarbejde masterplanen i samarbejde med kunden. Det gælder alt fra byggeri og arkitektur til proces, it, automation, forsyning og logistik. Masterplanen er skalérbar og kan dække alle aspekter af projekterne.

Sådan arbejder vi

Stærk projektledelse Arrow pointing right

Hos AFRY er projektledelse en kernekompetence. Vores højtkvalificerede og erfarne projektledere og -deltagere er engagerede og fokuserer på at skabe merværdi for kunden.

AFRY har mange års erfaring med totalløsninger som f.eks. EPC og EPCM. Derudover kan vi med vores globale netværk og værktøjer sørge for, at du kommer sikkert i mål med masterplanen inden for både tids- og budgetramme.

Når vi går i gang med at udvikle en masterplan, anbefaler vi, at kunden indledningsvis nedsætter en styregruppe, som i fællesskab med AFRY definerer masterplanens rammer og formål, som f.eks. kan involvere:

 • Fabrikkens fremtidige kapacitet- og arealudvidelse
 • Tidsramme for masterplanen
 • Masterplanens fokuspunkter
 • Planlægning af workshops/arbejdsmøder
 • Stillingtagen til udarbejdede scenarier samt valg af endeligt forslag.

Derefter afholdes en række workshops, hvor AFRY i samarbejde med styregruppen, kortlægger planen.

Facilitering af workshops Arrow pointing right

Der planlægges en række workshops, som har til formål at kortlægge driftsstedets eksisterende forhold, de udfordringer som kunden oplever i dag, samt at definere produktions-forecasts og undersøge, hvad dette afføder af behov for udvidelser af f.eks. udstyr, bygninger og forsyninger

AFRY faciliterer og forbereder materiale til de forskellige workshops og udarbejder efterfølgende referater fra hver workshop.

Udarbejdelse af site masterplanen Arrow pointing right

På baggrund af de indledende workshops og det indsamlede materiale udarbejder AFRY’s eksperter en række scenarier med det formål, at styregruppen udvælger et scenarie, som færdigbearbejdes til den endelige masterplan.

Det valgte forslag indarbejdes i en A3-mappe, der giver et samlet overblik; herunder tidslinje og estimerede anlægsudgifter.

Site masterplanen vil gennem tegninger, diagrammer og tekst redegøre for både overordnede og eksterne forhold, som f.eks.:

Overordnede forhold

 • Procesforhold
 • Sikkerhed: trafik- og personsikkerhed
 • Fremtidssikring
 • Forsyningssikkerhed
 • Arkitektur og landskab – fremtidssikret strategi.

Eksterne forhold

 • Parkeringsforhold, herunder opmarchareal
 • Eksisterende maskinudstyr, tanke m.v.
 • Eksternt flow, herunder indlevering/udlevering
 • Indpasning i landskabet
 • Forhold i forbindelse med Lokalplanen
 • Brand/redning.

Produktion – arealer og flow

 • Udvidelser: bygninger og procesanlæg
 • Produktionsflow
 • Områder, som frigives til andre funktioner
 • Forsyninger
 • Råvareflow
 • Affaldshåndtering.

Medarbejdere – flow og arbejdsmiljø

 • Personsikkerhed og internt flow
 • Velfærdsfaciliteter
 • Kontorarbejdspladser i produktion og lager
 • Vedligehold – eksterne/interne håndværkere, satellitværksteder, sluser
 • Reservedelslagre og depoter.

Tidslinje som beskriver udbygningen, udvidelser af maskinudstyr, tanke og afhængigheder

 

Øvrigt

 • Beskrivelse af eksisterende forhold
 • Redegørelse for planmæssige og landskabelige forhold
 • Evt. opsamling fra diverse workshops
 • Evt. præsentation af scenarier.

Vil du vide mere om site masterplans?

Peter Christensen - Department Director, Food & Ingredients, Industry Buildings, Buildings (Denmark)

Peter Christensen

Department Director, Food & Ingredients, Industry Buildings, Buildings (Denmark)

Kontakt Peter Christensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Susanne Clausen - Sales Engineer, Food & Pharma

Susanne Clausen

Sales Engineer, Food & Pharma

Kontakt Susanne Clausen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.