A group of people talking at a staircase in front of sunny window

AFRY Future Stars -urapolkuohjelma on täydellinen ponnahduslauta opiskeluista työelämään

Rakastan yhteenkuuluvuuden tunnetta harjoittelijaporukassamme

Filip Engström opiskelee Biomass refining -nimisessä maisteriohjelmassa toista maisterivuotta Aalto-yliopistossa. Filip pääsee perehtymään teoriaa ja käytäntöä sopivasti yhdistävissä opinnoissaan puunjalostuksen ja teollisuuden ajankohtaisiin kysymyksiin.

Opintojensa ohella Filip Engström osallistuu AFRYn Future Stars -urapolkuohjelmaan, jota hän pitää täydellisenä ponnahduslautana opiskelusta työelämään. Filipin mielestä harjoittelijan kannattaa olla oma-aloitteinen ja ottaa vastuutta uusien asioiden oppimisesta, jotta vuosi on mahdollisimman hyödyllinen itselle.

Miksi halusit hakea Future Stars -ohjelmaan?

Olen työskennellyt useita kesiä paperi- ja energiateollisuudessa ja koin, että nyt on hyvä tilaisuus oppia lisää prosessisuunnittelusta. Lisäksi Future Stars -ohjelma tuntui hyvältä mahdollisuudelta kehittää osaamistani ja luoda arvokkaita kontakteja tulevaisuutta varten.

Filip Engström

Miten olet kokenut Stara-ohjelman näiden kuukausien aikana?

Rakastan yhteenkuuluvuuden tunnetta, jonka olemme yhdessä luoneet muiden Stars-harjoittelijoiden kanssa. Autamme ja tuemme toisiamme. Koulutuspäivät ovat olleet antoisia, ja olen oppinut paljon esitystekniikoista, kestävyydestä ja työssä kohtaamistani käytännön haasteista. Koulutuspäivien aikana käymämme keskustelut ovat olleet mielenkiintoisia, eikä osallistuminen ole koskaan tuntunut vaikealta. ¨

Olen kokenut ohjelman erittäin ammattimaiseksi ja olen saanut mahdollisuuden työskennellä asiakasprojekteissa jo ensimmäisestä työviikosta lähtien. Koen, että minulle on annettu paljon vastuuta ja olen saanut hyvän käsityksen projektin rakenteesta ja sen työskentelytavoista. Onneksi minulla oli jo jonkin verran kokemusta prosessisuunnittelussa käytetyistä ohjelmistoista, ja minusta oli melko helppoa aloittaa heti työskentely asiakasprojekteissa.

Minkälaista tukea olet saanut työyhteisöltäsi?

Kaikille Staroille määrätään aluksi oma mentori. Mentorin kanssa voi keskustella kaikesta työhön liittyvästä. Tiimissämme on paljon nuoria ja olemme olleet hyvin yhteydessä, ja avun pyytäminen on tuntunut helpolta ja luonnolliselta. Järjestimme kesän aikana säännöllisesti töiden ulkopuolisia afterworkejä ja tapaamisia, mikä on vahvistanut ryhmädynamiikkaa meidän osastomme harjoittelijoiden keskuudessa.

Miten opiskelujen ja harjoittelun yhdistäminen on sujunut?

Opiskelut ja harjoittelu on ollut yllättävänkin helppoa yhdistää. Tämän lukuvuoden aikana olen saanut ennätysmäärän opintopisteitä kasaan osa-aikatyöstä huolimatta. Joka kuukausi käymme pomoni kanssa läpi seuraavan kuukauden työpäivät. Hän ymmärtää erittäin hyvin, että koulutyöt on joskus priorisoitava ja hän sanoo, että en saa tehdä töitä, jos koulutyö kärsii. Raskaiden viikkojen aikana, kuten tenttiviikolla, en ole töissä, mutta helpommilla viikoilla voin työskennellä useita päiviä.

Mikä Stara-hetki on jäänyt erityisesti mieleesi?

Erityisesti pidin esitystekniikan koulutuksesta. Päätin liittyä englanninkieliseen ryhmään, koska halusin haastaa itseni esittäytymään kielellä, jota en ole vielä käyttänyt kovin paljon työelämässä. Jokainen ryhmässä piti esitelmän työstään, minkä jälkeen saimme henkilökohtaista palautetta koko ryhmältä ja kouluttajalta. Se oli sekä opettavaista että melko hauskaa, nauroimme paljon yhdessä sinä päivänä.

 

Two people

AFRY Future Stars- urapolkuohjelma

AFRY Future Stars -urapolkuohjelma on vuoden mittainen harjoittelumahdollisuus, jossa tekniikan, luonnontieteiden, IT-alan ja kauppatieteiden opiskelijat pääsevät kehittämään asiantuntijuuttaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan työntekijöinä. Ohjelma koostuu opintoja tukevista työtehtävistä ja Training Day -teemapäivistä. Teemapäivät auttavat opiskelijaa suunnittelemaan urapolkua ja kehittämään osaamista.