AFRY employees outdoors

AFRYllä puhalletaan yhteen hiileen

Perttu Saarela ja Tuukka Sormunen arvostavat kollegoiltaan saamaansa tukea

Prosessisuunnittelija Perttu Saarela ja Prosessiteollisuus-divisioonan Suomen liiketoiminta-alueen johtaja Tuukka Sormunen ovat jo opiskeluaikana AFRYllä uransa aloittaneita diplomi-insinöörejä. Heitä yhdistää tämän lisäksi paitsi tekniikan opinnot Aalto-yliopistossa, myös näkemykset siitä, minkälaista AFRYllä on olla töissä. Perttu ja Tuukka ovat urallaan eri vaiheissa, mutta kumpikin kokee, että organisaatiokulttuurissamme painottuvat kollegoiden tuki, ystävällinen ilmapiiri sekä mahdollisuus kehittyä, kokeilla ja edetä uralla.

Tuukka ja Perttu

Tuukka Sormunen tuli AFRYlle vuonna 2000 tekemään paperitekniikan diplomityötään. "Kyselin sähköpostilla diplomityömahdollisuutta, kävi onni ja sain paikan, ja sillä tiellä ollaan edelleen", Tuukka muistelee. Sittemmin hän on työskennellyt eri johtotehtävissä, kehittänyt muun muassa paikallispalvelu- ja kumppanuuskonsepteja sekä johtanut liiketoimintoja useilla tasoilla kemian, biojalostuksen, metsäteollisuuden sekä metalli- ja kaivosalan parissa. Tuukalla on myös ollut merkittävä rooli myynnin ja asiakasrajapinnan kehittämisessä. Prosessiteollisuus-divisioonan Suomen liiketoiminta-alueen johtajana hän on toiminut elokuusta 2023 lähtien.

Perttu Saarela on yksi ensimmäisistä AFRY Future Stars -urapolkuohjelmaan osallistuneista opiskelijoista. AFRYlle vuonna 2018 tullessaan hän pääsi mukaan ideoimaan aluksi kaksivuotista harjoitteluohjelmaa, johon hän myös itse osallistui. Perttu aloitti työnsä prosessisuunnittelijana paperi- ja kartonkitehtaita suunnittelevassa paperiteollisuuden tiimissä, missä hän työskentelee edelleen. Kemiantekniikan diplomi-insinööriksi hän valmistui vuonna 2021.

AFRYllä kokeneet suunnittelijat mentoroivat nuorempiaan asiakasprojekteissa

Perttu on päässyt AFRY-vuosiensa aikana mukaan isoihin projekteihin, joissa on rakennettu uusia paperitehtaita ympäri Eurooppaa. Hän kokee, että hankkeissa on päässyt oppimaan alasta ja suunnittelusta paljon uutta, koska projektiorganisaatiossa on ollut mukana laajamittaista ja syvällistä suunnitteluosaamista. "Detaljisuunnittelua tehdessäni olen aina voinut hakea validointia ratkaisuilleni kokeneemmalta suunnittelijalta. Tämän vuoksi ei ole koskaan tuntunut siltä kuin olisi tullut heitetyksi syvään päätyyn, vaan vanhempi suunnittelija on ollut pelastusliivinä mukana."

Tuukka on yhtä mieltä siitä, että oppiminen ja nuorten suunnittelijoiden mentorointi tapahtuu parhaiten juuri projekteissa. "Pääsuunnittelijan lisäksi hankkeissa on eri vaiheissa urallaan olevia suunnittelijoita, jotka saavat tarvitsemansa tuen ja opastuksen kokeneelta suunnittelijalta. Jo tieto siitä, että tukea on saatavilla tarvittaessa, voi tuoda rohkeutta päätöksentekemiseen uransa alussa olevalle suunnittelijalle."

Tuukka muistelee työyhteisöltään saamansa tuen olleen katkeamatonta diplomityön tekemisestä lähtien. Vaikka ympäriltä tuleva tuki on nyt erilaista kuin yli 20 vuotta sitten diplomityötä tehdessä, sen merkitys Tuukalle on yhtä suuri. Hän pitää tärkeinä keskusteluja, joissa omia ajatuksiaan voi jäsennellä ääneen kollegalle, jolloin toisen tarjoama tuki voi olla yksinkertaisimmillaan kuuntelemista. Yhtä lailla hän arvostaa alaisiltaan saamaansa tukea, mikä näkyy muun muassa kuulumisten kyselemisenä tai palautteen antamisena. "Yksilön saama tuki voi olla hyvin monen muotoista, ja sitä on myös tärkeä osata itse pyytää, jotta saa juuri sellaista tukea kuin itse kaipaa."

Perttu Saarela ja Tuukka Sormunen
”Meillä AFRYllä siirtyminen eri roolien välillä on luonnollista."

AFRYllä on tilaa kokeilla erilaisia tehtäviä ja rooleja

Tuukan työura AFRYllä on ollut monivaiheinen. Hän on edennyt diplomityöntekijästä koko ajan haastavampiin tehtäviin kokemuksen karttuessa. ”Ajattelen, että aina kun on pyydetty tai valittu uuteen tehtävään, se on ollut minulle merkki onnistumisesta aiemmassa tehtävässä.”

Tuukka haluaa tuoda esiin sen, miten AFRYllä työntekijöille tarjotaan rohkeasti mahdollisuuksia kokeilla erilaisia rooleja ja tehtäviä. ”Meillä voi esimerkiksi vaihtaa esihenkilön roolista takaisin projekteja tekeväksi asiantuntijaksi, tai työntekijä voikin pyrkiä välillä tehtävään, jossa saa työskennellä ennemmin työmaalla kuin toimistolla. Siirtyminen eri roolien välillä on luonnollista.”

Perttu on tyytyväinen ulkomaankomennuksiinsa sekä siihen, miten hänen tehtävänsä ovat kehittyneet vuosien varrella yhä vastuullisimmiksi. Hän ei tee mielessään viisivuotissuunnitelmia uralleen, mutta on tietoinen siitä, että konsulttina on hyvä alkaa jossakin vaiheessa pohtia, haluaako syventyä tiettyyn teknologiaan erityisellä intensiteetillä, vai kiinnostaisiko ura toteutusprojektien pääsuunnittelijana tai projektipäällikkönä enemmän.

”Alle kolmikymppisenä ei tarvitse vielä tietää, mitä viisikymppisenä tekee”, Tuukka sanoo. Hän pitää kuitenkin tulevaisuuspuhetta tärkeänä osana kehityskeskusteluja, jotta esihenkilö voi tukea työntekijää tämän uratoiveissa ja -pyrkimyksissä.

Tuukka Sormunen ja Perttu Saarela

Työn ja vapaa-ajan balanssi on tärkeää työlleen omistautuneille tekijöille

Perttu ja Tuukka myöntävät olevansa AFRYn arvojen mukaisesti työlleen omistautuneita. Vaikka työelämän ja vapaa-ajan välinen balanssi on kummallekin tärkeää, Perttu kertoo, että projektitöissä työmaalla työpäivät venyvät helposti yli kahdeksan tunnin.

”Asiakas tai työnantaja ei vaadi pitkien työpäivien tekemistä, mutta itse on niin motivoitunut ja sitoutunut saamaan koneen käyntiin, että ihan mielellään työmaalla tekee vähän enemmän”, Perttu kertoo. Pertun kuvaamaa kunnianhimoa ja oma-aloitteisuutta kutsutaan AFRYllä rohkeudeksi.

Tuukka muistuttaa, että myös työnantaja joustaa työntekijän tarpeiden mukaan. Asiakkaan luona tapahtuvaa työtä lukuun ottamatta työn tekeminen ei ole paikkaan sidottu, ja työntekijät voivat suunnitella työviikkoaan joustavasti niin, että se on mahdollista sovittaa esimerkiksi perhe-elämän tai harrastusten kanssa sujuvasti yhteen.

Perttu kertoo, että toimistopäivät pysyvät kahdeksassa tunnissa. Hän jättää työpuhelimensa työpöydälleen, kun päivä on ohi, jolloin myös työt jäävät taakse vapaa-ajan alkaessa.

AFRYllä työntekijät ovat tyytyväisiä yhteistyöhön tiimeissään

Pertun mielestä projektiorganisaatioissa syntyy usein vahva yhteishenki, mikä tekee työn tekemisestä erityisen mukavaa. Perttu muistelee, kuinka yhdessä viimeisimmässä projektissa mukana oli Suomen linjaorganisaatiosta vain muutama tekijä ja suurin osa suunnittelijoista oli Ruotsista. ”Maarajoista huolimatta kaikki puhalsivat yhteen hiileen tosi vahvasti”, Perttu kertoo.

Pertun ja Tuukan mukaan AFRYläisten tiimipelaajuus tulee näkyväksi myös arkisessa tekemisessä kollegoiden kesken. Tiimit viettävät yhdessä kahvitaukoja, ja apua voi kysyä helposti eri alojen suunnittelijoilta. Henkilöstökyselyn mukaan suurin osa AFRYläisistä kokeekin olevansa tyytyväinen yhteistyöhön tiimissään sekä saavansa arvostusta työkavereiltaan.

Tuukka kokee, että AFRYllä ei ole asioiden etenemistä hankaloittavaa hierarkiaa ihmisten välillä ja että yhteisöllisyys ja välittäminen korostuvat kulttuurissamme erityisesti. ”Juuri hiljattain uusi kollegamme kuvaili AFRYn ilmapiiriä aidon välittämisen ympäristöksi, jollaista hän ei ollut aiemmin kokenut.”

Perttu ja Tuukka eivät ole aiemmin keskustelleet siitä, minkälainen AFRY on työpaikkana uraansa aloittelevalle suunnittelijalle. Juttutuokion lopuksi molemmat toteavat, että ajatukset AFRYläisyydestä ovat kuitenkin hyvin yhteneväiset. ”Aika samoilla aallonpituuksilla ollaan”, Perttu miettii ja lisää: ”Projekteissakin huomaa, että vaikka mukana on työkavereita jopa 40 vuoden kokemuksella, työskentelemme rinnakkain kohti samaa päämäärää.”

Engineered by AFRY

Millaista on olla AFRYllä töissä?

Lue kollegoidemme uratarinoita ja kokemuksia AFRYllä työskentelystä