Person looking up to the starry sky

AFRY mukana toteuttamassa hiilineutraalia energiantuotantoa

AFRY mukana toteuttamassa hiilineutraalia energiantuotantoa

AFRYn ympäristö- ja energia-alan asiantuntijoilla sekä maanalaisten tilojen suunnittelijoilla on ajankohtaista osaamista liittyen nimenomaan kivihiilen polton lopettamiseen jo 2020-luvun loppuun mennessä Helsingissä ja Vantaalla.

Mustikkamaan lämpöakku

Helen Oy rakentaa projektin toteutuessa Mustikkamaan vanhoihin öljyluoliin Suomen suurimman lämpövaraston, jossa voidaan varastoida kaukolämpöä. Rakentaminen alkoi purkutöillä vuonna 2018, ja työt ovat edistyneet siten, että laitos voidaan ottaa tuotantokäyttöön vuoden 2021 aikana. Kolmesta luolasta kaksi yhdistetään vedellä täytettäväksi lämpövarastoksi. Luolat ovat 30 metriä korkeita, ja niiden pohja on 80 metriä merenpinnan alapuolella. Suurempi luola on pituudeltaan 320 metriä ja pienempi 250 metriä. Luolien tilavuus on yhteensä noin 320 000 m3.

Lämpövaraston toiminta on yksinkertaista. Akkuun varastoidaan lämpöä silloin, kun sitä ei tarvita, ja otetaan akusta, kun kaukolämpöä tarvitaan. Lämpövarastoratkaisu parantaa energiajärjestelmän energiatehokkuutta ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Se tukee kivihiilen käytön vähentämistä ja korvaamista muilla tuotantotavoilla. AFRY on vastannut projektissa tilojen, rakenteiden ja prosessin suunnittelusta.

Lämpöenergian kausivarasto Vantaalle

Vantaan Energia on päättänyt luopua fossiilisista polttoaineista vuonna 2026. Maan alle rakennettava lämpöenergian kausivarasto on tärkein osa Fossiiliton 2026 -hankekokonaisuutta. Maanalainen kausivarasto mahdollistaa alhaisen lämmitystarpeen aikana kesäaikaisen hukkalämmön, jätteen energiahyötykäytöstä kesällä syntyvän ylijäämälämmön sekä aurinkoenergian varastoimisen. Varastoitu lämpö hyödynnetään pakkaskaudella, kun lämmitystarve on suuri.

AFRYn tunneli-, ympäristö- ja energia-asiantuntijat ovat osallistuneet hankkeen konseptiselvitys- ja esisuunnitteluvaiheeseen. Suunnittelun tuloksena ollaan toteuttamassa maailman suurinta noin miljoonan kuutiometrin kokoista luolastoa energian varastoimiseksi. Paineelliseen luolastoon varastoitavan veden lämpötila on jopa 140 °C, mikä parantaa akun kapasiteettia merkittävästi. Lämpöakku suunnitellaan varta vasten kausivarastokäyttöön, ja sen suunnittelussa on tehty useita uusia innovaatioita.

Merivesilämpöpumppulaitos Salmisaareen

Helsinki pyrkii luopumaan kivihiilen käytöstä vuoteen 2029 mennessä. Helen Oy etsii vaihtoehtoja kivihiilen korvaamiseksi ja yksi vaihtoehto voi löytyä meriveden lämmöstä. Merivesi on uusiutuvaa energiaa, ja se on ehtymätön energianlähde. Jotta merivettä voitaisiin hyödyntää kaukolämmön tuotantoon ympäri vuoden pitäisi rakentaa 15–26 kilometrin pituinen vedenottotunneli Suomenlahden syvänteeseen, jossa vesi on talvellakin kahden asteen lämpöistä. Vaikka merivesi on ilmaista, tunnelin rakentaminen vaatii resursseja. Helenin laskelmien mukaan teollisuuden sähköveron alentamisen ja kaukolämpöä tuottavien lämpöpumppujen verotuksen kevenemisen myötä hanke olisi kannattava. AFRYn tunneli-, ympäristö- ja energia-asiantuntijat ovat osallistuneet noin 300-500 MW tehoisen merivesilämpölaitoshankkeen konseptiselvitys- ja esisuunnitteluvaiheisiin.

Merivesilämpöpumppulaitos Salmisaareen

Ota yhteyttä

Arto Wegelius - Kalliotilat ja tunnelit, hankekehitys

Arto Wegelius

Kalliotilat ja tunnelit, hankekehitys

Ota yhteyttä: Arto Wegelius

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.