Havainnekuva: Laakson yhteissairaala urheilukatu pohjoisesta

Kalliorakennussuunnittelijalla sydän mukana Laakson yhteissairaala -hankkeessa

Matti Seppä edustaa LYS-hankkeessa kalliorakennusteknistä suunnittelua

AFRYn erityisasiantuntija Matti Sepällä on yli 25 vuoden kokemus kalliorakennusteknisestä suunnittelusta. Seppä on ollut uransa aikana suunnittelijana lukuisissa syvälle kallioon porautuvissa hankkeissa, kuten Länsimetrossa ja Kehäradassa. Parhaillaan Sepän kalliorakentamisen asiantuntijuus on valjastettu Laakson yhteissairaalan suunnitteluun. Sepän johtama työryhmä toteuttaa tässä LYS-hankkeessa mittavaa kalliorakennussuunnittelua. Yhteissairaala on allianssihanke, jossa AFRY kuuluu yhdessä A-Insinöörien kanssa rakenne-, geo- ja kalliosuunnittelusta vastaavaan Unitas-konsortioon.  

Matti Seppä
Suunnittelija Matti Seppä

AFRYn kokenut suunnittelija Matti Seppä on mielellään hankkeessa mukana, sillä hän kokee, että projektissa edistetään tärkeitä päämääriä. Jokainen tekee oman osansa, jotta yhteissairaala-alueella, Helsingin Laaksossa ja Ohkolan alueella Mäntsälässä, voidaan tulevaisuudessa tarjota laadukasta hoitoa sitä tarvitseville ihmisille.  

Matti esittelee tässä artikkelissa projektia kalliorakennussuunnittelijan näkökulmasta.

AFRYn rooli kalliorakentamisessa

Matti Sepän tiimi suunnittelee ratkaisuja, jotka mahdollistavat toimivan ja tehokkaan pysäköintijärjestelmän sekä huollon kalliorakenteissa. Huoltotilojen lisäksi maan alle rakennetaan 550-paikkainen pysäköintilaitos. Matti avustaa hankkeessa arkkitehti Toni Väisästä Tähti-Setiltä kalliotilojen pääsuunnittelussa. Hanke on laajuudeltaan yli 200 000 kuutiota, ja se onkin yksi Matin uran suurimmista hankkeista.  

Kalliorakennussuunnittelun eteneminen

Hankkeessa siirryttiin toteutusvaiheeseen keväällä 2023, ja louhinta on edennyt halleihin asti. Keväästä alkaen on louhittu myös ajotunneleita. Louhinnan aikana on käsitelty merkittäviä määriä kalliota. Erityisen merkittävä osa hanketta on 700 metriä pitkä tunneli, joka johtaa Meilahden sairaalan alueelle. Louhinta kestää noin kaksi vuotta, minkä jälkeen aloitetaan rakennustyöt. Samaan aikaan louhintatöiden kanssa maanpäällä rakennetaan sairaalan päärakennusta, mikä aiheuttaa omat järjestelyt louhintatöissä lähinnä räjäytysten ajoituksessa.

Kallion laatu ei haasta suunnittelijoita

Kallioteknisesti hankkeessa ei ole Matin mukaan merkittäviä haasteita, sillä kallion laatu on vähintään kohtalaista, ja sen osalta suunnitelmia ei ole tarvinnut korjata. Sen sijaan haasteet liittyvät peruslayoutin suunnitteluun ja kustannustehokkuuteen. Suunnittelutiimi on tehnyt hartiavoimin töitä vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi ja kustannussäästöjen tavoittelemiseksi. Louhinnan edetessä muutossuunnitelmien tekeminen voi olla haastavaa, mutta allianssimallin ansiosta suunnittelu jatkuu tässä hankkeessa loppuun asti.

 

Viistoilmakuva lounaasta, Laakson sairaala-alue (kuvassa keskellä) ja sen lähiympäristö vuonna 2030.
Havainnekuva: Laakson LATU

Allianssimallille kiitosta

Allianssimalli mahdollistaa kustannustehokkaan lopputuloksen sekä parhaiden ratkaisujen löytämisen. Yhteistyö ja vuoropuhelu toteuttajien kanssa rikastuttavat suunnitelmaa. Toteuttajat haastavat hyvällä tavalla suunnittelijoita ja antavat suunnittelussa huomioitavia näkemyksiä rakentamisen näkökulmasta. Allianssimalli edistää myös tilaajan ja loppuasiakkaiden etujen saavuttamista.  

Tiivistä vuorovaikutusta hankkeessa mukana olevien välillä rakennetaan säännöllisillä lähi- ja etäkokouksilla, työpajoilla ja big room -työskentelyllä. Sepän mielestä vuorovaikutus on avointa ja kunnioittavaa ja vaikeistakin asioista keskustellaan rakentavasti. Projekti etenee hyvässä hengessä myös siksi, että suunnittelutiimi on sitoutunut voimakkaasti yhteiseen tavoitteeseen.

Kokemus ja kekseliäisyys AFRYn vahvuuksina

AFRYn kalliorakennussuunnittelutiimillä on monivuotinen kokemus suurista ja laajoista kalliorakennushankkeista, kuten junatunneleista ja yhdyskuntatunneleista. Sepän mukaan kokemus erilaisista hankkeista lisää tiimin innovatiivisuutta. Suunnittelijat keksivät luovia ratkaisuja eri haasteisiin. He ymmärtävät kolmiulotteisen ajattelun merkityksen kalliorakentamisessa ja hyödyntävät sitä suunnittelussaan.  

Kalliorakennussuunnittelijat ovat myös taitavia pitämään suunnittelukustannukset kurissa ja löytämään ratkaisuja vaikeisiinkin kohteisiin. He pyrkivät kehittämään kustannustehokkaita ratkaisuja ja säästökohteita, mikä on tärkeää laajoissa kalliorakennushankkeissa.

Projektissa mukana koko sydämellä

Matti on erityisen ylpeä tiiminsä tekemästä kalliotilojen perusratkaisusta. Matin mukaan pysäköinti- ja huoltotiloista tulee toimivat ja tavoitteiden mukaiset. Tilat palvelevat valmistuessaan asiakkaita, henkilökuntaa ja logistiikkaa optimaalisella tavalla. Suunnittelua helpotti se, että suunnittelun lähtökohdaksi saatiin hyvä hankesuunnitelma, jossa asiat oli jo pitkälle mietitty.

Lisäksi Matti on erittäin tyytyväinen siitä, miten sujuvaa yhteistyö on projektiin osallistuvien tiimien välillä.  

Matti kokee myös, että hankkeessa on helppo olla koko sydämellään mukana, sillä tavoitteeseen sisältyy niin voimakkaasti inhimillinen aspekti. Valmistuttuaan sairaalarakennukset antavat uudenlaiset mahdollisuudet tarjota asiakkaille ja potilaille kokonaisvaltaista, heidän moninaisia tarpeitaan vastaavaa hoitoa.

Havainnekuva: Auroranportti

Laakson yhteissairaala -hanke lyhyesti

Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen sekä rakentavat uuden sairaalarakennuksen Ohkolan alueelle Mäntsälään.

Laakson sairaala-alueelle rakennetaan kaksi uutta sairaalarakennusta. Alueella säilyy kolme suojeltua 1920-luvun sairaalarakennusta, joista allianssi peruskorjaa kaksi. Ohkolan alueelle Mäntsälään rakennetaan uusi sairaalarakennus, jossa tarjotaan oikeuspsykiatrista hoitoa.

Hankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi, jossa tilaajana toimii Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, ja päätoteuttajana on SRV. Lisäksi allianssiin kuuluu suunnittelijaosapuolia. Hankkeessa mukana olevat tahot ovat erittäin kokeneita vaativassa sairaalarakentamisessa.

Valmistelevat työt alkoivat vuonna 2022, ja työt jatkuvat vaiheittain noin vuoteen 2030. Sairaalatoiminta alkaa vaiheittain vuodesta 2027.

Laakson yhteissairaala lukuina

 • 5 sairaalarakennusta (2 uutta sairaalarakennusta Laakson sairaala-alueelle ja 1 Ohkolan alueelle Mäntsälään sekä 2 peruskorjattavaa sairaalarakennusta Laakson sairaala-alueelle)
 • noin 930 sairaansijaa (932), joista 56 Ohkolaan
 • noin 740 (735) potilashuonetta, joista 56 Ohkolaan
 • yli 2 000 työntekijää valmiissa sairaalassa
 • rakennuskustannukset 1003 miljoonaa euroa 1/2022 rahassa
 • 2022–2030 rakentamisvuodet
 • 2 vuotta louhintaa päärakennuksen kohdalla Laakson sairaala-alueella  
 • noin 123 000 bruttoneliömetriä (122 767) uudisrakennusten pinta-ala yhteenlaskettuna
 • päärakennus (perustusten päälle tuleva maanpäällinen osuus) noin 95 000 bruttoneliömetriä (94 732), 5,5 keskustakirjaston Oodia  
 • pohjoinen uudisrakennus noin 11 000 bruttoneliömetriä (11 320)
 • Ohkolan uudisrakennus 7 000 bruttoneliömetriä (7 375)
 • 500 000 kiintokuutiometriä louhittavaa kalliota, mikä vastaa viiden eduskuntatalon tilavuutta
 • 50 000 rekkakuormaa louhetta
AFRYn suunnittelijat
Matti Seppä LYS-hankkeen suunnittelijakollegoidensa Teemu Roudan ja Ulla Alava Bergrothin kanssa

Ota yhteyttä

Matti Seppä - Project Manager

Matti Seppä

Projektipäällikkö

Ota yhteyttä: Matti Seppä

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.