Empty plastic bottles ready for recycling as part of the circular economy

Kiertotaloudella hiilineutraaliin talouteen

Kiertotalouden tulevaisuus – engineered by AFRY

Me AFRYllä uskomme kestävän tulevaisuuden luomiseen. Engineered by AFRY kiteyttää sen, mikä on työtämme ja millaisia mahdollisuuksia ratkaisumme tarjoavat kestävän tulevaisuuden luomiseksi.

Me AFRYllä olemme tunnistaneet neljä keskeistä trendiä, jotka määrittävät työtämme ja edistävät siirtymää kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Nämä ovat hiilettömät ratkaisut, kiertotalous, sähköistäminen ja digitalisaatio.

Mitä kiertotalous on?

Lineaarisessa taloudessa käytetään paljon resursseja eri vaiheissa tuotteiden ja palveluiden luomiseen. Nämä resurssit voivat olla materiaaleja ja raaka-aineita, luonnonvaroja ja energiaa, joita käytetään tuotantoprosessissa. Kun tuote on käytetty, tuote heitetään pois, ja kaikki sen valmistamiseen käytetyt resurssit menevät hukkaan.

Kiertotaloudessa keskeinen tavoite on puolestaan säilyttää resurssit – materiaalit ja raaka-aineet, luonnonvarat, komponentit ja energia - joita on tuotteen valmistamiseen tarvittu eri vaiheiden aikana.

Kiertotaloudella on kolme keskeistä periaatetta

  • Jätteen ja saasteiden vähentäminen
  • Tuotteiden ja materiaalien kiertäminen mahdollisimman korkealla jalostusarvolla
  • Luonnon elvyttäminen

Miten AFRY mahdollistaa kiertotalouden?

Uskomme, että bioteollisuus, tehokas resurssien käyttö ja kiertotalousratkaisut ovat merkittäviä suunnanmuuttajia kestävän tulevaisuuden luomisessa. Lisäämällä biopohjaisten materiaalien arvoa, käyttämällä uudenlaisia raaka-aineita, vähentämällä jätettä ja omaksumalla kiertotalousratkaisuja saavutamme paremman resurssitehokkuuden.

Kiertotalous vaatii tehokkaampaa resurssien käyttöä ja tehokkaampaa toimintaa ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen, resurssipulan ja saasteiden torjumisessa. AFRY tarjoaa kiertotalouden ratkaisuja muun muassa paperi- ja kartonkiteollisuuteen, tekstiiliteollisuuteen, muoviteollisuuteen, akkuteollisuuteen sekä metalli- ja mineraaliteollisuuteen. Tarjoamme kokonaisvaltaisia resurssitehokkuusratkaisuja muun muassa jätteiden, veden ja raaka-aineiden sekä sivu- ja jätevirtojen hyödyntämiseen. Kehitämme ratkaisuja, jotka ovat paitsi ympäristöystävällisiä myös taloudellisesti kannattavia.

Resurssien niukkuus tekee kiertotaloudesta yhteiskunnalle tärkeän aiheen. Kiertotalous on paitsi materiaalien uudelleenkäyttöä ja sen pitämistä prosessissa mahdollisimman pitkään ennen sen muuttumista jätteeksi, myös perinteisten materiaalien korvaamista uusilla materiaaleilla.

Kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet

Miten voimme muuttaa kertakäyttöisyydestä lähtevän taloutemme kiertäväksi taloudeksi, jossa jäte eliminoidaan, resurssit kiertävät ja luonto elpyy ja uudistuu?

On kiistatonta, että kiertotalous antaa yrityksille mahdollisuuden edistää innovaatioita, hyödyntää uusia tulovirtoja ja parantaa taloudellista tulostaan sekä edistää uudistavaa taloutta.

Siirtyminen kiertotalouden liiketoimintamalliin voi kuitenkin tuntua isolta askeleelta, sillä se voi vaatia merkittäviä muutoksia tuotannossa, toimitusketjussa, logistiikassa ja asiakkaiden sitouttamisessa. Siksi kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Ota yhteyttä meihin kuullaksesi lisää, miten voimme tukea yritystäsi edistämään kiertotaloutta.

Empty plastic bottles for recycling

Tutustu kiertotalouspalveluihimme

Lue, miten voimme auttaa sinua rakentamaan kestävää tulevaisuutta, luomaan uutta liiketoimintaa ja saavuttamaan kustannussäästöjä kiertotalouteen perustuvilla liiketoimintamalleilla.