4-lane motorway

Lokkiliittymä tuo uutta tiesuunnitteluun

Kirjoittaja: Riina Väyrynen, suunnittelija, Infrapalvelut Jyväskylä

Lokkiliittymä tuo uutta tiesuunnitteluun

Lokkiliittymä helpottaa vasemmalle kääntymistä ja vaatii vähemmän tilaa. Liittymän suunnittelu on osa liikenneturvallisuusselvitystä, jossa haetaan ratkaisuja turvallisemmalle liittymiselle valtatielle 12.

Nykyisin isoliikenteisille valtateille liittyminen on vaikeaa ja samalla turvatonta. Tästä aiheutuu sekundääritielle ruuhkaa ja tien käyttäjiltä enemmän riskinottoa. Uutta ratkaisua ja helpotusta tielle liittymiseen saadaan lokkiliittymän avulla. Liittymätyyppi on ollut käytössä ainakin Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ruotsissa Trafikverketillä on mitoitusohjeet lokkiliittymän suunnittelua varten, mutta Suomessa tämä liittymä ei vielä ole suoraan suunnitteluohjeiden mukainen suositeltava ratkaisu, koska se ei vielä sisälly Väyläviraston suunnitteluohjeisiin. Suomessa lokkiliittymiä on suunniteltu esisuunnitelmatasolla, mutta yhtään toteutettua ratkaisua ei vielä ole. Jyväskylän AFRYn toimistolla lokkiliittymää suunnitellaan parhaillaan Pirkanmaan ELY-keskuksen hankkeeseen Pälkäneelle.

Lokkiliittymä helpottaa vasemmalle kääntymistä ja vaatii vähemmän tilaa

Lokkiliittymä helpottaa sekundääritieltä vasemmalle kääntymistä. Suoraan ajaville on oma kaista ja vasemmalle kääntyvät voivat tehdä liittymisen kahdessa osassa: ensin väistetään vasemmalta tulevat suoraan ajavat ajoneuvot ja sen jälkeen liitytään muuhun liikenteeseen oman liittymiskaistan kautta.

Lokkiliittymän etuna on, että se vie vähemmän tilaa kuin Suomessa yleisesti käytössä olevat muut sekundääritieltä liittymistä helpottavat ratkaisut kuten eritasoliittymä tai kiertoliittymä. Samalla liittymän toteutuskustannukset eivät nouse yhtä korkeiksi. Kiertoliittymiin verrattuna etuna on myös se, että suoraan ajavien ei tarvitse hidastaa liittymän kohdalla ja suorien linjausten takia liittymä on parempi ratkaisu erikoiskuljetusreiteille.

Lokkiliittymän haasteena on, että liikenteenohjaus saadaan selkeäksi ja yksiselitteiseksi niin että ne, jotka tulevat liittymään ensi kertaa, tietävät miten toimia.

Periaatekuva lokkiliittymästä (Trafikverket, 2012, Råd för vägars och gators utformning, Trafikverkets publikation 2012:180)
Periaatekuva lokkiliittymästä
Lähde: Trafikverket, 2012, Råd för vägars och gators utformning, Trafikverkets publikation 2012:180

AFRYllä käynnissä hanke lokkiliittymän suunnittelusta

Jyväskylän AFRYn toimistolla on käynnissä hanke, jossa suunnitellaan lokkiliittymää Pirkanmaan ELY-keskuksen hankkeeseen Pälkäneelle. Liittymän suunnittelu on osa liikenneturvallisuusselvitystä, jossa haetaan helpoimmin toteutettavia ratkaisuja turvallisemmalle liittymiselle Pälkäneen Keskustieltä valtatielle 12. Kyseessä on esisuunnitelman luonnokset eri vaihtoehdoista liittymän parantamiseksi. Idea lokkiliittymästä tuli tilaajan puolelta.

- Mukava, että pääsee luonnostelemaan uutta liittymätyyppiä, jota ei ole aikaisemmin toteutettu Suomessa. Liittymätyyppi voi toimia hyvinkin Suomessa. Suunnittelussa on haasteena linjausten yhdistäminen voimassa oleviin ohjeisiin sekä vaatii tienkäyttäjiltä totuttelua, sanoo AFRYn suunnittelija Riina Väyrynen.

Riina Väyrynen
Riina Väyrynen suunnittelee uutta liittymätyyppiä

Esisuunnitelmatasoinen suunnitelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Suunnitelman pohjalta ELY-keskus ja Väylävirasto käyvät keskustelua liittymätyypin mahdollisesta toteutettavuudesta. Jos ratkaisu nähdään toteutuskelpoisena, voi suunnittelu siirtyä tarkempaan suunnitteluvaiheeseen.

lokkiliittymä
Luonnos lokkiliittymästä Vt12 liikenneturvallisuusselvityksestä Pälkäneelle.

Ota yhteyttä

Eero Karjalainen - Market Area Manager, Infrastructure Services

Eero Karjalainen

Toimialuejohtaja, infrapalvelut

Ota yhteyttä: Eero Karjalainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Petteri Hulkko - Section Manager, Infrastructure Services, Jyväskylä and Turku, Finland

Petteri Hulkko

Osastopäällikkö, infrapalvelut, Jyväskylä ja Turku

Ota yhteyttä: Petteri Hulkko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Ari Mattila - Osastopäällikkö, tiesuunnittelu, Vantaa

Ari Mattila

Osastopäällikkö, tiesuunnittelu, Vantaa

Ota yhteyttä: Ari Mattila

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.