Two construction workers on a construction site, wearing vests and security helmets

Mahdollisuudet lisärakentamiseen kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen korjauksia

Kirjoittaja Tuomas Johansson

Mahdollisuudet lisärakentamiseen kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen korjauksia

Tontin tai kiinteistön lisärakentamispotentiaali on hyvä selvittää hyvissä ajoin, ennen kuin ryhdytään pohtimaan korjauksia. Lisärakentamisen mahdollisuuksien selvitys antaa taloyhtiölle tietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi korjausten tai perusparannusten rahoituksen, ajoituksen ja sisällön suunnittelussa.

 

Esiselvitykset vievät paljon aikaa

Ennen lisärakentamisen esiselvitykseen ryhtymistä kannattaa muistaa, että taloyhtiön sisäinen prosessi ja lisärakentamisen mahdollisesti vaatima kaavamuutos vievät paljon aikaa. Kaavamuutos kestää noin kaksi vuotta plus valitusajat päälle. Jos valituksia tulee, käsittelyyn menee vielä vuosi lisää. Tämä kokonaisaika ei ole ennakoitavissa, mutta aivan varmasti prosessi vie aikaa. Ullakkorakentaminen ja käyttötarkoituksen muutos ovat poikkeuksia, joihin tarvitaan useimmiten vain poikkeamispäätös, ja tämä prosessi kestää noin vuoden.

Esiselvityksen avulla saadaan tietää, voiko kiinteistöön tehdä lisärakentamista, millaista taloudellista hyötyä siitä on mahdollista saada ja miten se vaikuttaa osakkaiden kotiin ja arkeen. Kun selvitys tehdään ajoissa, lisärakentamisen tulot voidaan ajoittaa samaan yhteyteen tulevien korjausten tai perusparannusten kanssa. Selvityksen tarjoama tieto lisärakentamisen taloudellista hyödyistä antaa taloyhtiölle mahdollisuuksia pohtia korjausten sisältö- ja laajuusvaihtoehtoja, esimerkiksi tehdäänkö ainoastaan välttämättömät korjaukset vai myös perusparannuksia.

Vaikka remontista olisi jo päätetty, peliä ei ole vielä menetetty. Selvitys voidaan tehdä nopeallakin aikataululla, mutta aina parempi, mitä aikaisemmin tietoa on käytettävissä.

 

Lisärakentaminen on laaja kokonaisuus – asiantuntija kannattaa ottaa avuksi

Esiselvitykseen tekemiseen kannattaa käyttää asiantuntijoita, koska heillä on monipuolinen käsitys ja ymmärrys kokonaisuuden hallinnasta. Lisärakentaminen on laaja kokonaisuus, johon sisältyy yhteistyötä kaupungin hallinnon, rakennusoikeuden ostajan ja osakkaiden kanssa. Asiantuntijoiden avustuksella saadaan parhaat hyödyt irti lisärakentamisesta ja osakkaat pystyvät tekemään valistuneita päätöksiä.

Meillä AFRYllä painotetaan avoimuutta ja vuorovaikutusta osakasyhteistyössä. Tärkeää on tuottaa oikea-aikaista, laadukasta ja ymmärrettävää materiaalia sekä varmistaa, että tietoa on riittävästi päätöksenteon tueksi. Lisärakentamisen esiselvitys on kiinteähintainen palvelu. Kun lisärakentamisen potentiaali on tiedossa, taloyhtiö voi lähteä tarkentamaan suunnitelmia ja tekemään hyviä päätöksiä.

Terraced houses at night time on Portland in Dorset

Varaa aika maksuttomaan neuvontaan

Voimmeko olla jotenkin avuksi? Kysy mitä tahansa lisä- tai täydennysrakentamisesta.

Kirjoittaja

Tuomas Johansson - Projektipäällikkö, Kiinteistöt ja rakennuttaminen, Espoo

Tuomas Johansson

Projektipäällikkö, Kiinteistöt ja rakennuttaminen, Espoo

Ota yhteyttä: Tuomas Johansson

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.