Meeting people

Remonttikaveri – olen tukenasi koko korjaushankkeen ajan

Kirjoittaja Virpi Miettinen

AFRY Buildings Finland Oy:n Remonttikaveri-palvelu on osa taloyhtiöiden korjaushankkeen projektiviestintää. Remonttikaveri on asukkaiden ja osakkaiden oma tukihenkilö korjaushankkeen eri vaiheissa, erikoistunut asukaskohtaamisiin ja tasapainottaa remontin synnyttämää mylläkkää taloyhtiössä. Remonttikaveri on helposti lähestyttävä ammattilainen, joka on kaikkien asukkaiden ja osakkaiden käytettävissä kaikissa hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä – siis ihan missä tahansa kysymyksissä.

Olen Virpi Miettinen ja toimin AFRY Buildings Finland Oy:n Turun Rakennuttamisyksikössä projektiassistenttina sekä Remonttikaverina korjaushankkeissa.

Remonttikaverin työnkuvaan kuuluu kaikkea, mitä hyvältä kaverilta yleensäkin odotetaan: välittämistä, tukemista, kuuntelemista, auttamista ja helposti tavoitettavissa olemista. Remonttikaveri ottaa huomioon taloyhtiön asukkaat ja osakkaat sekä heidän yksilölliset tarpeensa. Remonttikaveri lievittää remonttimörön pelkoa, kertoo tulevasta korjaushankkeesta helposti ymmärrettävällä tavalla ja toimii tarvittaessa asukkaan apuna remonttiarjessa.

Kun taloyhtiöön on tulossa iso putkiremontti

Putkiremontin aloittamisesta päätetään aina taloyhtiön yhtiökokouksessa. Osakkaat suhtautuvat yleensä myönteisesti putkiremonttiin. Suurin osa ymmärtää, että putkiremonttia ei tehdä huvikseen vaan että putkiston vakava oireilu on johtanut siihen, että remonttia aletaan miettiä ja suunnitella. Vaikka remontin tarve tiedostetaan ja hyväksytään, osakkaiden mielessä alkaa pyöriä monia siihen liittyviä kysymyksiä korjaushankkeen alusta lähtien.

Selkeitä vastauksia osakkaiden kysymyksiin

Osakkaat kaipaavat tietoa yksinkertaisistakin asioista, ja kysymyksiä alkaa pyöriä mielessä jo hyvin varhaisessa vaiheessa hanketta. Yksi pohtii sitä, saako kustannuksille vastinetta tai hyvitystä aiemmin korjatusta kylpyhuoneesta. Toinen haluaa vaikuttaa laatta- ja kalustevalintoihin, ja kolmas pohtii, voiko asunnossa asua remontin aikana. Putkiremontit ovat isoja ja arvokkaita remontteja, ja niihin liittyy paljon ratkaistavia asioita, joiden kanssa asukkaat ja osakkaat ovat tähän asti joutuneet painimaan melkeinpä yksin. Remonttikaveri on helposti tavoitettavissa ja valmis vastamaan kysymyksiin. Hänet tavoittaa aina toimistoaikoina puhelimella tai sähköpostilla.

Remonttikaverina toivottavasti onnistun tuomaan vähitellen uutta välittämisen kulttuuria korjaushankkeisiin. Asukkaan tulee saada hyvissä ajoin tieto suunnittelijan, projektihenkilöstön tai urakoitsijan vierailuista asunnossa, hankkeen eri vaiheista sekä oman kylpyhuoneen korjaustöiden aikataulusta ja korjauskustannuksista, mutta ihmiset jäävät helposti ”remonttisanaston” jalkoihin.

Remonttikaveri tukee korjaushankkeen viestintää

Ammattitaitoinen viestintä on tärkeää kaikissa taloyhtiön remonteissa. Asukkaat ja osakkaat kaipaavat aktiivista, johdonmukaista ja selkeää viestintää. Jos viestinnässä hutiloidaan, tieto remontista ei kulje kaikille. Huono viestintä herättää epäluuloja, jolloin remontista voi lähteä leviämään jopa virheellistä tietoa. Hyvä viestintä tuo mielenrauhaa asukkaille ja osakkaille.

Viestintä hoidetaan projektinjohdon, urakoitsijan, isännöinnin ja taloyhtiön hallituksen yhteisin voimin, esimerkiksi jakamalla paperisia tiedotteita asuntoihin ja taloyhtiön ilmoitustauluille sekä tiedottamalla asioista sähköisesti eri viestintäkanavissa. Erityisen tärkeitä ovat tiedotus- ja infotilaisuudet sekä Remonttikaverin järjestämät asukastapaamiset, joissa asukkaat saavat vapaasti ilmaista asiansa. Kun näitä tilaisuuksia järjestetään riittävästi ennen remontin alkamista, asukkaat ja osakkaat ehtivät mukautua ajatukseen tulevasta remontista ja saada vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin.

Remonttikaverin viestinnällinen rooli on saada asukkaat ja osakkaat kommunikoimaan myös keskenään. Suurissa yhtiöissä korjaukset voivat kestää kokonaisen vuodenkin, ja saman taloyhtiön eri päissä yksin asuvat saattavat löytää sijaisasunnon toistensa luota.

Parhaimmillaan putkiremontti tuo taloyhtiöön uudenlaista yhteishenkeä!