Valaistus

Säästöjä energiatehokkaalla valaistuksella

Säästöjä energiatehokkaalla valaistuksella

Korkea sähkön hinta kannustaa kiinteistöjen omistajia ja hallinnoijia etsimään keinoja minimoida sähkön kulutusta. Kiinteistöjen arvon ylläpitämiseksi halutaan parempia E-lukuja ja kiinteistön käyttäjät toivovat parempia säätömahdollisuuksia valaistukseen. Myös erilaiset kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvät sertifioinnit, kuten LEED, WELL ja BREEAM, edellyttävät energiatehokkaita ratkaisuja. Valaistuksella saadaan säästöjä energiankulutukseen, mutta vähentynyt kulutus kannattaa myös todentaa.

E-lukulaskelmat tehdään käyttäen taulukkoarvoja eivätkä ne välttämättä kerro koko totuutta. Energiatehokas valaistus muodostuukin useasta osasta: valaisimesta, valaisimen sijoittelusta, tarpeenmukaisesta käytöstä ja tilasta. Energiatehokkaasta valaisimesta kertoo LENI-luku (Lightning Energy Numeric Indicator) joka kuvaa rakennuksen vuotuista valaistuksen kuluttamaa energiaa muodossa kWh/m²/vuosi.

Energiatehokkaan valaisimen ominaisuudet

Valaisimen energiatehokkuuteen vaikuttavat käytetty valonlähde (esim. LED, halogeeni, loisteputki), liitäntälaite, valaisimen optiikka, polttoikä ja likaantuminen. Valaisinta valitessa kannattaa kiinnittää huomiota valotehokkuuteen, valonjakoon ja värintoistoon. Valaistusuudistuksen suunnittelussa kannattaa käyttää asiantuntijan apua, jotta valaisimien ominaisuudet, tilan tarpeet ja käyttö sekä kustannustehokkuus saadaan kaikki huomioitua.

Tila valitsee valaisimensa

Valaistus kannattaa mitoittaa myös tarpeen mukaan. Tilaan määritetään tarvittava valon määrä eli riittävä valaistusvoimakkuus sekä tarpeen ja käyttötarkoituksen mukainen ohjaustapa. Ohjaustavan valinnassa huomioidaan käyttäjän lähtökohdat ja tilojen käyttötarkoitus. Esimerkiksi toimistossa vakiovalosäädöllä varustettu läsnäolotunnistin ohjaa valaisimia, jolloin huomioidaan ulkoa tuleva luonnonvalon määrä ja vähennetään keinotekoisen valon tarvetta. Läsnäolotunnistin ohjaa valot päälle läsnäolon mukaisesti ja sammuttaa valaisimet, kun tilassa ei olla.

Valaisimet sijoitellaan tilan käyttötarkoituksen mukaisesti kalustesijoittelu huomioiden. Myös tilojen muuntojoustavuus tulee huomioida, jotta kalusteita myöhemmin siirrettäessä valaistus on edelleen toimiva. Muuntojoustavuuden tulisi ohjata valaistussuunnittelua siinä mielessä, että esimerkiksi avotoimistossa valaisimet sijoitellaan ja valaistusvoimakkuudet määritetään tasaisesti koko tilaan. Tämä mahdollistaa työpisteiden siirtelyn myöhemmin. Esimerkiksi DALI-järjestelmällä valaistuksen uudelleen ohjelmointi on myöhemmin helppoa.

Valaistuksen kustannuksia miettiessä on hyvä ottaa huomioon itse valaisimen ja sen asennuksen hinnan lisäksi myös valaisinten ja valonlähteiden vaihtovälit ja huollot. Ohjausjärjestelmien avulla voidaan säästää energiaa jopa 50–90%. Sen sijaan liitäntälaitteen energialuokan vaikutus energian kulutukseen on vähäinen jääden noin 15 % luokkaan.

Erillisselvityksellä energiatehokkaaksi

Valaisimien energiatehokkuus kannattaa todentaa, sillä se voi vaikuttaa myös lopulliseen E-lukuun. Taulukkoarvot eivät aina välttämättä anna todellista kuvaa energiankäytöstä ja todennetuilla laskelmilla voidaan saavuttaa parempi E-luku.

Edelleen on myös paljon kiinteistöjä, joissa on käytössä loisteputket niiden valmistuksen päättymisestä huolimatta. Näissä tilanteissa etenkin kannattaa tarkastella valaistusta ja selvittää asiantuntevan kumppanin kanssa eri ratkaisujen vaikutukset ja hyödyt. Ratkaisuna voivat olla muun muassa loisteputkien vaihtaminen led-putkiin tai valaistuksen järeämpi uudistus.

AFRYn asiantuntija laatii erillisselvityksen, jossa laaditaan yhteenveto kiinteistön nykyisestä valaistuksesta, kuten ohjaustavasta, valaistustehosta, käyttöajasta ja tarpeenmukaisen käytön toteutumisesta. Selvityksessä laaditaan myös ehdotus toimenpiteistä energiatehokkuuden parantamiseksi.

Huomionarvoista on, että valaistuksen kuluttamasta energiasta noin 80 % hyödynnetään tilojen lämmitystarpeen kattamiseen. Valaistuksen energiatehokkuuden kasvaessa tilan lämmitystarve kasvaa. Valaistuksen uusimisessa loisteputkivalaisimista energiatehokkaisiin LED-valaisimiin lisääntynyt lämmitystarve näkyy lämmityskustannuksissa. Valaisimien jälleenmyyjät tai Motivan laskuri eivät huomioi lämmitysenergian tarvetta valaistuksen uusimisessa. AFRYn asiantuntijan laatimassa erillisselvityksessä myös tämä seikka otetaan huomioon.

Lisätietoja

Tomi Engblom - Osastonjohtaja, Sähkö- ja turvasuunnittelu, Kestävät ja älykkäät rakennukset

Tomi Engblom

Osastonjohtaja, Sähkö- ja turvasuunnittelu, Kestävät ja älykkäät rakennukset

Ota yhteyttä: Tomi Engblom

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.