Hero image for machinery safety-steel-metal-cog-wheel-factory

Työnantaja, ethän suojele työntekijöitäsi ainoastaan varoitusmerkeillä?

Kirjoittaja Henriikka Tuominen

Tiedätkö, onko työpaikallasi puutteellisesti suojattu kone? Vaarallinen kone työpaikalla on työturvallisuusrikos, ns. vaarantamisrikos, vaikka yhtään tapaturmaa ei vielä olisikaan tapahtunut.

Työnantajan on oltava huolellinen työpaikkansa vaarojen tunnistamisessa ja riskien arvioinnissa. Erityisesti koneisiin ja työvälineisiin liittyvät vaarat on arvioitava riittävällä osaamisella. Työnantaja, ethän harhaudu luottamaan työpaikkasi koneen olevan täysin turvallinen, vaikka se on CE-merkitty konedirektiivin (2006/42/EY) mukaisesti? Sen pitäisi taata koneen turvallisuus, mutta valitettavan usein näin ei ole.

Koneeseen on voinut jäädä vaaroja, joita koneen valmistaja ei ole tunnistanut tai riittävästi suojannut. Kun kone on otettu käyttöön työpaikalla, koneen vaarat siirtyvät työnantajan vastuulle. Työnantajan on suojattava koneessa tai työvälineessä olevat vaarat suojellakseen työntekijöitään. Tähän velvoittavat sekä työturvallisuuslaki (738/2002) että Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008). Tekniikan kehittyminen ja teknisten suojausratkaisujen tuotekehitys mahdollistavat myös sellaisten vaarojen suojaamisen, joita koneen valmistaja ei välttämättä vielä vuosikymmen sitten suojannut. Ja nyt niiden suojaaminen on työnantajan vastuulla. Työnantajan onkin tärkeää tiedostaa vastuunsa koneiden ja työvälineiden turvallisuudesta sekä tunnistaa puutteelliset suojaukset koneissa.

Käräjäoikeus on todennut työturvallisuusrikoksen tuomion yhteydessä loppuvuodesta 2020, että työturvallisuusrikos on ns. vaarantamisrikos, mikä tarkoittaa, että rikos täyttyy jo työturvallisuusmääräysten rikkomisella. Toisin sanoen jo vaaran olemassaolo työpaikalla on rikos, vaikka työntekijän terveys ei vielä olisi tapaturmassa tosiasiallisesti vaarantunut.

Jotta työturvallisuuslain vaatimukset turvallisesta työpaikasta voi täyttää, työnantajan on tunnistettava kaikkien muiden työpaikan vaarojen lisäksi myös koneiden aiheuttamat vaarat. Erityisesti puutteelliset suojaukset koneissa ja koneiden käynnistyminen vahingossa voivat aiheuttaa vaaranpaikkoja työntekijöille. Myös CE-merkittyjä koneita on arvioitava kriittisesti ja pohdittava, onko niiden valmistajan tekemät suojaustoimet riittävät vai vaativatko ne työnantajalta lisää suojaustoimia.

Työnantajan on tunnistettava koneiden aiheuttamat vaarat

Työnantajan vastuulla on tuntea työpaikkansa vaarat, mukaan lukien koneista ja työvälineistä aiheutuvat vaarat. Tätä vaikeuttaa ns. työpaikkasokeus, eli ilmiö, jossa tutussa ympäristössä vaaroja ei enää havaita yhtä tehokkaasti kuin vieraassa ympäristössä. Jotta kattava vaarojen tunnistaminen saadaan tehtyä, voi ulkopuolinen asiantuntija auttaa havaitsemaan sellaiset vaarat, joille työpaikassa on ”sokeuduttu”. Työpaikan tuotannon ylläpito voi myös viedä organisaation resurssit, eikä ole ylimääräistä aikaa keskittyä koneiden vaaroihin, jolloin ulkopuolisen asiantuntijan käyttö voi olla erittäin hyödyllistä.

Kun kattava vaarojen tunnistus on tehty, vaarat on ensisijaisesti poistettava teknisin toimin. Työntekijöitä suojaavien toimenpiteiden suunnittelu ja onnistunut valinta edellyttävät, että koneen käytettävyys otetaan huomioon. Tarpeen on myös koneiden suunnittelua ohjaavien koneturvallisuusstandardien ja nykyaikaisten suojausratkaisujen tuntemus.

Työnantajan on kartoitettava riittävän usein konekantansa turvallisuustaso ja tunnistettava koneisiinsa liittyvät vaarat työntekijöille. Vaaroista varoittaminen ohjein ja varoituskyltein ei ole riittävä keino suojella työntekijöitä, vaan vaaroja on poistettava ja hallittava ensisijaisesti teknisin ratkaisuin.

AFRYltä laajat koneturvallisuuspalvelut

AFRYn koneturvallisuusasiantuntijoiden avulla työnantaja saa ajantasaisen kuvan työpaikan koneiden ja työvälineiden aiheuttamista vaaroista ja tarvittavista toimenpiteistä. Työpaikan turvallistaminen ja tapaturmien ennaltaehkäisy on inhimillisempää ja tutkitusti edullisempaa kuin reagointi ja kustannukset tapaturman jälkeen. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous työpaikkasi koneturvallisuusauditointia varten!

Lisätietoja:

Henriikka Tuominen - CMSE® Certified Machinery Safety Expert Senior HSE Engineer, Process Industries Finland

Henriikka Tuominen

CMSE® Certified Machinery Safety Expert Senior HSE Engineer, Process Industries Finland

Ota yhteyttä: Henriikka Tuominen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Laura Lehtonen - CMSE® Certified Machinery Safety Expert, HSE Technology Manager, Process Industries Division

Laura Lehtonen

CMSE® Certified Machinery Safety Expert, HSE Technology Manager, Process Industries Division

Ota yhteyttä: Laura Lehtonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.