Park, a narrow path and trees

Y-Säätiö kulkee kohti päästövähennystavoitettaan yhdessä AFRYn kanssa

Y-Säätiö kulkee kohti päästövähennystavoitettaan yhdessä AFRYn kanssa

Tuore päästövähennyspolku ohjaa Y-Säätiön tavoitetta tulla hiilineutraaliksi toimijaksi vuoteen 2035 mennessä. AFRY osallistui päästövähennyspolun rakentamiseen laatimalla energiatodistukset yli 250 kiinteistöön ja tuomalla digitaaliset työkalut energiatehokkuuden parantamisen tueksi.

Y-Säätiö perustettiin vuonna 1985 ratkomaan Suomen huolestuttavan suureksi kasvanutta asunnottomuutta. Tänä päivänä Y-Säätiö yhdessä tytäryhtiönsä M2-Kotien kanssa on Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja – sen noin 18 000 asuntoa sijaitsevat 57 paikkakunnalla ja tarjoavat kodin lähes 27 000 pääosin vähävaraiselle asukkaalle. Vuokralaisista edelleen lähes kolmannes on kokenut asunnottomuutta tai oman kodin hankkiminen on ollut muutoin vaikeaa.

Y-Säätiön vuoteen 2030 ulottuvassa strategiassa ympäristövastuu on nostettu yhdeksi kärkitavoitteeksi ja sitä tukemaan laadittiin niin sanottu päästövähennyspolku.

”Tavoitteenamme on päästä mahdollisimman vähähiiliseksi toimijaksi strategiakauden aikana ja kokonaan hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Päästövähennyspolkumme sisältää konkreettisia toimenpiteitä niin nykyisen kiinteistöomaisuutemme kunnossapitoon ja energiankulutukseen kuin vähähiiliseen uudisrakentamiseen liittyen. Hiilineutraalius edellyttää merkittäviä muutoksia omassa toiminnassamme, mutta haluamme tehdä ympäristötoimet helpoiksi myös asukkaillemme,” kiteyttää Y-Säätiön kiinteistöjohtaja Juha Niskanen.

Y-Säätiö ja nykyään AFRYyn kuuluva Vahanen ovat pitkään tehneet yhteistyötä esimerkiksi energiankulutuksen seurannan ja kiinteistöomaisuuden ylläpidon parissa.

”Tuntui luontevalta luottaa AFRYn monipuoliseen osaamiseen myös päästövähennyspolun suunnittelussa. Koimme, että AFRYllä oli jo valmiiksi kattava näkemys kiinteistöjemme nykytilasta ja laaja-alaista asiantuntemusta kerätä ja analysoida projektissa tarvittavaa tietoa,” Niskanen sanoo.

Timo Finnilä.

Päivitetyt energiatodistukset 250 kiinteistöön

Y-Säätiöllä on käytössään Energiavalvoja™ -palvelu, jonka myötä AFRYn asiantuntija tekee tarkastuskäynnin vuosittain säätiön jokaisessa kiinteistössä.

”Käynnin aikana tarkastamme rakennuksen olosuhteet ja talotekniikan yhdessä isännöitsijän kanssa sekä teemme tarvittaessa ehdotuksia kiinteistön ylläpitämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Y-Säätiön yli 250 kiinteistön kokonaisuus jakaantuu elinkaaren eri vaiheisiin, joten myös korjaus- ja uusimistarpeet ovat yksilöllisiä,” sanoo operatiivinen johtaja Timo Finnilä AFRYltä.

Päästövähennyspolun suunnittelu aloitettiin nykytilanteen kartoittamisella – lähtötiedot kerättiin päivittämällä Y-Säätiön kiinteistöjen yli 500 energiatodistusta.

”Vuosien varrella kerääntynyt tieto kiinteistöistä oli luonnollisesti hyödyksi energiatodistusten laadinnassa. Huolella laadittu energiatodistus sisältää kiinteistökohtaisesti mietittyjä toimenpiteitä energiankulutuksen ja sen aiheuttaman päästökuorman hillitsemiseksi. Niiden lisäksi laskimme energiaremonttien suuntaa antavia kustannusarvioita sekä vaikutukset energiankulutukseen ja päästöihin kussakin kohteessa,” Finnilä sanoo.

Energiatodistuksista syntynyt kattava datapankki on nyt Y-Säätiön hyödynnettävissä Vahanen Monitori -palvelussa, jossa vaihtoehtojen vertailu esimeriksi takaisinmaksuajan tai saavutetun päästövähennyksen kautta käy kätevästi.

Päästövähennyspolku avaa reitin kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Kiinteistöomaisuuden asianmukainen ylläpito oikein suunnattuine energiaremontteineen on keskeinen tekijä Y-Säätiön päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Se ei kuitenkaan yksin riitä.

”Tullakseen aidosti hiilineutraaliksi toimijaksi tulee päästöjä tarkastella monesta näkökulmasta. Y-Säätiön päästövähennyspolullla esitetään toimenpide-ehdotuksia muun muassa kierrätyksen tehostamiseksi, piha-alueiden biodiversiteetin ja viherrakentamisen lisäämiseksi sekä uudis- ja korjausrakentamisen materiaalivalintojen tueksi,” johtava asiantuntija Laura Sariola AFRYltä kertoo.

Toimiva yhteistyö onnistumisen taustalla

Juha Niskasen mukaan yhteistyö AFRYn kanssa on sujuvaa ja yhteistyössä laadittu päästövähennyspolku tarjoaa konkreettisia työkaluja Y-Säätiön vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

”Päivitetyt energiatodistukset kertovat meille kiinteistökohtaisen energiansäästöpotentiaalin, mutta digitaalisten työkalujen avulla meidän on mahdollista hahmottaa myös suurempia kokonaisuuksia. Voimme esimerkiksi niputtaa kohteidemme korjaushankkeet isommiksi kokonaisuuksiksi ja siten saavuttaa kustannussäästöjä,” hän sanoo.

Y-Säätiön esimerkki osoittaa, että ympäristövastuun tavoitteista alkanut projekti tuo mukanaan myös muuta hyvää.

”Viimeistään päästövähennyspolun rakentamisen myötä on käynyt selväksi, että ympäristön kannalta fiksut ratkaisut tuovat pitkällä aikavälillä myös kustannussäästöjä. Myös asumismukavuus lisääntyy, kun esimerkiksi käyttöikänsä päähän tulleet ikkunat vaihdetaan energiaremontin yhteydessä. Loppujen lopuksi kaikki voittavat: ympäristö, Y-Säätiö ja asukkaat,” Niskanen sanoo.

Ota yhteyttä