hero 3

Harjoittelussa oppii tärkeitä suunnittelun perustaitoja ja verkostoituminen on helppoa

AFRY Future Stars -harjoittelijana

Aalto-yliopistossa maisteriopintoja viimeistelevä Valtteri Siira työskentelee Future Stars -harjoittelijana AFRYn kemianteollisuuden ja biojalostuksen tiimissä. Hän pitää harjoittelua erinomaisena siirtymänä työelämän ja opintojen välillä.

Minkälainen opiskelutausta sinulla on ja miten tulit harjoittelijaksi AFRYlle?

Olin lukiossa tosi kiinnostunut kemiasta, fysiikasta ja matematiikasta, joten oli selvää, että lähtisin opiskelemaan jotakin tekniikan alaa. Lopulliseen päätökseeni vaikuttivat innostava kemian opettaja ja Aalto-yliopiston pitämä abi-info lukiossani Oulussa. Niin lähdin sitten opiskelemaan kemian prosessitekniikkaa Aalto-yliopistoon, ja nyt minulla on maisterin tutkinnostani enää diplomityö ja muutama kurssi jäljellä.

Viime vuoden vietin Meksikon Monterreyssä vaihto-opiskelijana vahvistamassa espanjan kielen taitoani. Olen opiskellut espanjaa alakoulusta saakka, ja nyt taitoni ovat sillä tasolla, että voisin työskennellä espanjaksi.

AFRY on minulle erittäin tuttu yritys jo opintojen alkuvaiheesta saakka, koska AFRY on tosi isosti läsnä yliopiston ja opiskelijakiltojen tapahtumissa ja ekskursioilla. Mielestäni AFRYn brändi on opiskelijoiden joukossa selkeä ja hyvin tunnettu. Yhden uratapahtuman avulla pääsin alun perin AFRYlle kesätöihin ja nyt hain edellisessä Future Stars -haussa vielä harjoittelijaksi tänne. Tulin harjoittelijaksi kemianteollisuuden ja biojalostuksen tiimiin.

Mitä teet tällä hetkellä?

Yritän löytää elämään hyvän tasapainon töiden, opintojen ja harrastusten välillä. Käyn töissä 2 kertaa viikossa ja muina päivinä teen viimeisiä maisterin tutkintoon kuuluvia kurssejani. Aloitin vaihtoaikana tenniksen pelaamisen Meksikossa ja olen jatkanut sitä nyt Suomessa koripallon ohella. Vapaa-aikaan sisältyy myös basson soittamista, koska soitan Otaniemessä Polirytmi-nimisessä opiskelijajärjestössä. Vaihdon jälkeen on myös ollut kiva toimia kansainvälisten opiskelijoiden tutorina. Sen avulla olen saanut uusia kavereita ja päässyt ylläpitämään espanjan kielen taitoani.

Opiskelija Valtteri Siira

Töissä olen saanut tehdä tosi mielenkiintoisia juttuja. Juuri nyt teen excel-laskentaa prosessin massataseista yhdessä projektissa ja olen myös ollut yhteydessä laitetoimittajiin erilaisten laitteiden kartoittamiseksi. Kesän ajan pääsin oppimaan laajasti eri dokumenttien ja kaavioiden laadintaa ja piirtoa muun muassa AutoCAD-ohjelmalla. Myös meneillään olevalla projektikurssilla Aallossa on piirretty samantyylisiä kaavioita ja laskettu massataseita. Siinä mielessä työtehtävät ja opinnot tukevat toisiaan.

Miten urapolkuohjelmaan kuuluva mentorointi näkyy arjessasi?

Esihenkilöni Niko Tuomisalo on mentorini Future Stars -ohjelmassa. Meillä on kuukausittain one-to-one-tapaamiset, missä vaihdetaan kuulumisia ja asetetaan tavoitteita. Nyt olemme esimerkiksi miettineet diplomityöni aiheen ja sopineet sen aikataulusta. Mentorini on tosi helposti lähestyttävä, ja juttelemme työn lomassa tietysti muutoinkin. Häneltä voi aina kysyä apua. Niko huolehtii myös siitä, että opimme harjoittelun aikana perussuunnittelutaitoja, kuten eri ohjelmien hallintaa, prosessikaavioiden piirtämistä ja laitelaskujen tekemistä.

Meidän koko tiimissämme ilmapiiri on sellainen, että avun ja neuvojen kysyminen kaikilta kollegoilta on tosi helppoa. Pidämme yhdessä kahvitaukoja, jolloin on kiva tutustua vähän paremmin työkavereihin ja kysellä vinkkejä.

Opiskelija Valtteri Siira

Mitä ajattelet AFRY Future Stars -ohjelmasta?

Tämä on ollut tosi hyvä ohjelma minulle nyt opintojen loppupuolella, sillä saan hyvää työkokemusta ja pääsen siirtymään työelämän puolelle rauhallisessa tahdissa. Harjoittelu istuu erinomaisesti opintojen oheen. Tässä pääsee oppimaan konsulttitalon arkea ja suunnittelutyötä. Yliopistolla opittua saa soveltaa käytäntöön.

Pidän siitä, että ohjelman alussa laaditaan selkeät tavoitteet harjoittelijalle.

Meillä on myös tosi hyödyllisiä yhteisiä Training Day -teemapäiviä. Tänään meillä on esimerkiksi koko päivän kestävä esiintymistaitoihin liittyvä koulutus. Teemapäivien aikana on myös mahdollista verkostoitua eri suunnittelualojen opiskelijoiden kanssa.

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

Aion nyt panostaa diplomityöhöni, jossa erikoistun vihreän siirtymän Power2X-teknologiaan. Toivon, että saisin hyödyntää siinä oppimaani myös tulevissa työprojekteissa. Valmistun keväällä, ja sen jälkeen olisi hyvä saada yleistä suunnittelu- ja projektikokemusta. Jossain vaiheessa olisi kiva kokeilla myös projektinhallintaan ja kilpailutukseen liittyviä tehtäviä suunnittelutöiden ohella. Tulevaisuudessa haluaisin päästä myös työkomennukselle ulkomaille.

Two people

Tutustu AFRY Future Stars -urapolkuohjelmaan