MCD Concept Development

Ilmastoraportointi

Ilmastoraportointi

Kasvava määrä (vuonna 2009 noin 2500, vuonna 2018 yli 5000) yrityksiä tai organisaatiota ympäri maailman raportoi toiminnastaan CDP-raportoinnin mukaisesti vuosittain.

Kasvava määrä (2009: 2500, 2018: yli 5000) yrityksiä tai organisaatiota ympäri maailman raportoi toiminnastaan CDP-raportoinnin mukaisesti vuosittain. CDP-raportoinnin avulla yritykset ja kaupungit voivat tuottaa arvokasta tietoa ilmastostrategiansa pohjaksi. CDP-raportoinnissa tarkastellaan kolmea osa-aluetta; toimijan vaikutuksia ilmastonmuutokseen, veteen ja metsiin, sekä strategiaa, joilla niihin liittyviä riskejä vähennetään. Raportoinnilla on mahdollista kerätä yrityskohtaista tietoa mm. ilmastonmuutoksen torjunnasta, kasvihuonekaasupäästöistä ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen.

Sijoittajien ja sidosryhmien tarve läpinäkyvälle ja luotettavalle vastuullisuustiedolle on kasvanut. CDP:n vuosittain julkaisema ilmastoarviointi kuvaa ja vertaa yritysten ilmastovaikutusta globaalilla tasolla. CDP luokittelee jokaisen raportoivan yrityksen ja kaupungin niiden käytäntöjen laadun ja kattavuuden perusteella. Luokitusten tulokset merkitään kirjaimilla A – D-. Parhaiten suoriutuneet yritykset pääsevät CDP:n A-listalle. Pisteet lasketaan metodilla, jossa tarkastellaan kuinka moneen kysymykseen yritys vastaa, ja kuinka laadukkaita vastaukset ovat.

Yritysten itse ilmoittaman tiedon keräämistä tukee yli 800 institutionaalista sijoittajaa, joiden yhteenlaskettu omaisuus on yli 100 biljoonaa dollaria.

Autamme seuraavissa CDP-raportoinnin osa-alueissa:

  • Asiantuntijaneuvontaa raportin optimointiin ja laatimiseen.
  • Vertailuanalyysi: Monien vuosien markkinatuntemuksemme ja ilmastoraportointikokemuksemme avulla voimme toteuttaa erilaisia vertailuanalyyseja, jonka tuloksia arvioidaan suhteessa muihin saman toimialan yrityksiin.
young professionals working

Ota yhteyttä