Asunto- ja asuinympäristön arkkitehtisuunnittelu

Vihreät puutalot

Asunto- ja asuinympäristön arkkitehtisuunnittelu

Asuminen on keskeinen osa ihmisyyttä ja primitiivisin tarve rakentamiselle

Asuminen on keskeinen osa ihmisyyttä ja primitiivisin tarve rakentamiselle. Asuntojen ja asuinympäristöjen suunnittelussa vaaditaan kokemusta, tarkkuutta, teknistä osaamista, ymmärrystä asiakkaan tarpeista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tunnistamme eri osapuolten tarpeet ja annamme osaamisellamme lisäarvon suunnitteluratkaisuille niin toiminnallisesti, teknisesti kuin kaupunkikuvallisestikin.

Kerrostalo Perintötiellä Vantaalla
Kerrostalo Vantaan Perintötiellä
Saunalahden Hyrrän julkisivu
Saunalahden asunto sisältä
Valokuvat: EKE
Alvar Aallon Insinööritalo
Haso Svanströminkuja
Kerrostaloja Perintötiellä Vantaalla
Kerrostalo Perintötiellä Vantaalla
Kerrostalo Vantaan Perintötiellä
Saunalahden Hyrrän julkisivu
Saunalahden asunto sisältä
Alvar Aallon Insinööritalo
Haso Svanströminkuja
Kerrostaloja Perintötiellä Vantaalla

Asuinrakennusten suunnittelua pientaloista kerrostalokortteleihin hankkeen kaikissa vaiheissa

Asuntosuunnittelu on keskeinen osa asumisen ympäristöjen suunnittelukokonaisuutta, johon kuuluu niin asuntosuunnittelu kuin asumiseen liittyvät kaavakehityshankkeet. Tarjoamme palveluita kaavallisista tarkasteluista sekä alkukonseptista ja luonnoksista toteutukseen saakka. Toteutus- ja tuotantosuunnitelmat käsittävät suunnitelmia yksityiskohtaisiin lupapiirustuksiin, toteutussuunnitteluun, markkinointikuviin ja visualisointeihin.

AFRY Ark Studiolla on vuosien kokemus erikokoisista hankkeista pien- ja rivitaloista sekä korjaushankkeista suuriin uudiskortteleihin. Räätälöimme jokaisen hankkeen suunnitteluprosessin siten, että se on tarkoituksenmukainen asiakkaan ja asetetun tavoitteen näkökulmasta. Merkityksellistä ei ole hankkeen koko, vaan hyvin valmisteltu suunnitteluprosessi ja molemminpuolinen ymmärrys ja sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin yhdessä.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua projektin kaikissa vaiheissa. Viestintä ja yhteistyö ovat suunnitteluprojekteissa avainasemassa, ja panostamme erityisesti avoimeen vuorovaikutukseen, aina suunnittelun alkuvaiheista projektin loppuun asti.

Pääasiakkaitamme ovat rakennusliikkeet, säätiöt, kiinteistösijoittajat sekä yksityiset ammattirakentajat.

Saunalahden asunto sisältä
Asunto Oy Saunalahden Vinssi, Hyrrä ja Navigaattori, kuvat: EKE

Käytössämme on alan parhaat ohjelmistot ja ylläpidämme osaamistamme, jotta voimme vastata kasvaviin teknisiin vaatimuksiin sekä alati muuttuvaan tietomalliympäristöön. Meillä on vahva kokemus viranomaisyhteistyöstä eri kuntien lupaviranomaisten kanssa. Valmistaudumme ennakoiden tulevan Rakentamislain muutokseen vaatimuksiin, jossa konekielisesti luettavat lupa-asiakirjat tulevat muuttamaan lupakäytännöt nykyisestä. Koulutamme omaa suunnittelutiimiämme tunnistamaan jatkuvan muutoksen vaatimukset. Kehitämme omia tietomallityöskentelyn työkalujamme aktiivisesti muuttuvan lainasäädännön, tilaajien tuotantoprosessien ja kuntien ohjeistuksen vaatimalla tavalla. Emme kuitenkaan ole koskaan unohtaneet kynää ja paperia ideoidemme tulkkina.

Asuntosuunnittelun palvelumme kattavat prosessin kaikki vaiheet

Palveluihimme kuuluvat luonnossuunnittelu, rakennuslupasuunnittelu ja toteutussuunnittelu. Tuotamme hankkeesta ja tilaajan tarpeista riippuen myös hankkeessa vaadittavat markkinointikuvat ja visualisoinnit.

Asiantuntemuksellamme varmistamme, että projektin jokainen osa-alue täyttää paikalliset vaatimukset ja määräykset sekä tilaajan yksilöidyt suunnitteluohjeet. Tarjoamme näin parasta mahdollista palvelua, kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.

Taloja kevätmaisemassa
Residential buildings

Tuotamme suunnitelmat tietomallissa mallintamalla, kunkin hankkeen tietomallivaatimusten mukaisesti. Tietomallityöskentelyllä pyrimme varmistamaan teknisesti virheettömät ja yhteensopivat suunnitelmat. Tietomallityöskentely on myös hankkeen kuluessa hankkeen visuaalisen hahmottamisen apuväline.

Voimme tuottaa myös markkinointikuvia ja -videoita, joita voidaan käyttää valmiin projektin mainostamiseen. Reaaliaikainen mallinnus mahdollistaa tilaajan kanssa vuoropuhelun, jossa hankkeen kaupunkikuvaa, näkymiä asunnoista sekä ympäristöä voidaan arvioida yhdessä suunnitteluprosessin kuluessa.

Laaja-alaista suunnitteluosaamista meiltä

AFRY Ark Studiolla on osaava suunnittelutiimi, johon kuuluu suunnittelijoita laajalla hankekokemuksella, ja monialaista suunnitteluosaamista. Lisäksi voimme hyödyntää yhteistyötä AFRYn muiden suunnittelualojen suunnittelijoiden kanssa, mikäli hankkeen tarpeet tätä edellyttävät.

Olemme haluttu työnantaja, ja se näkyy myös asiakkaalle, sillä yhteyshenkilömme ovat sitoutuneita ja kunnianhimoisia. Näin luomme kestäviä suunnitelmia ja kestäviä asiakassuhteita.

Anna meidän auttaa sinua luomaan tarpeisiisi sopiva koti, asuntotuote tai asuinympäristö!

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä tekijöitä olisi otettava huomioon asuinrakennusta suunniteltaessa? Arrow pointing right

Asuinrakennusta suunniteltaessa on otettava huomioon useita tekijöitä, mukaan lukien rakennuspaikan ominaisuudet, käytettävät rakennusmateriaalit, suunnitteluun liittyvät vaatimukset, budjetti ja lainsäädännölliset määräykset. Rakennuspaikan ominaisuudet voivat sisältää maaperän laadun, korkeuserot ja ilmansuunnat, kun taas suunnittelussa on keskityttävä asukkaiden tarpeisiin, nykyisiin rakennusmääräyksiin ja esteettömän suunnittelun periaatteisiin.

Miten arkkitehti voi suunnitella asuntoja kestäviksi ja energiatehokkaiksi Arrow pointing right

Arkkitehti voi suunnitella asuntoja kestäviksi ja energiatehokkaiksi valitsemalla pitkäikäisiä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja, hyödyntämällä luonnonvaloa ja tuulta sekä integroimalla energiatehokkaita teknologioita rakennukseen.

Miten kiertotalous voidaan sisällyttää arkkitehtisuunnitteluun? Arrow pointing right

Kiertotalouden sisällyttäminen arkkitehtuurin suunnitteluun edellyttää uudelleenkäytettävien materiaalien valintaa, kierrätyskeskeistä suunnittelua, jätteen minimointia ja paikallisten materiaalien hyödyntämistä. Rakennuksen tulisi olla suunniteltu siten, että sen materiaalit ovat irrotettavissa ja uudelleenkäytettävissä, jolloin uusien raaka-aineiden tarve vähenee.

Kierrätyskeskeisyys tarkoittaa, että rakennuksen koko elinkaari otetaan huomioon suunnitteluvaiheessa, ja rakennus on mahdollista purkaa osiin kierrätyksen helpottamiseksi. Jätteen minimoinnilla työmaalla, esimerkiksi esivalmistustekniikoita hyödyntämällä, voidaan edistää resurssitehokkuutta. Paikallisten materiaalien käyttö puolestaan vähentää kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Kaikki nämä toimenpiteet tukevat kiertotalouden periaatteita ja tekevät arkkitehtuurista kestävämpää.

Mitkä ovat onnistuneen asuntoarkkitehtuurin keskeiset elementit? Arrow pointing right

Onnistuneen asuntoarkkitehtuurin keskeiset elementit ovat toiminnallisuus, esteettisyys ja kestävyys. Toiminnallisuus tarkoittaa sitä, että rakennusten suunnittelussa on otettu huomioon asukkaiden tarpeet ja elämäntapa. Esteettisyys viittaa rakennuksen ulkonäköön ja siihen, miten se sopii ympäröivään ympäristöön. Kestävyys tarkoittaa rakennuksen kykyä kestää aikaa sekä fyysisesti että esteettisesti.                                                    

Ota yhteyttä

Otto Pekkanen - Rakennusarkkitehti, asuntosuunnittelu

Otto Pekkanen

Rakennusarkkitehti, asuntosuunnittelu

Ota yhteyttä: Otto Pekkanen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Petri Rouhiainen - Hankekehityspäällikkö, kaavoitus – ja kaupunkisuunnittelu

Petri Rouhiainen

Hankekehityspäällikkö, kaavoitus – ja kaupunkisuunnittelu

Kokenut pää- ja kaupunkisuunnittelija, joka luo mahdollisuuksia asiakkaille, käyttäjille ja kaupunkiemme asukkaille.

Ota yhteyttä: Petri Rouhiainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.