Jäteveden puhdistus, kuvituskuva

Jätevedenpuhdistamon käyttötehokkuuden parantaminen

Jätevedenpuhdistamon käyttötehokkuuden parantaminen

Useilla jätevedenpuhdistamoilla toiminnan taloudellisuutta ja energiatehokkuutta voidaan tehostaa ilman että toimintavarmuus tai laatu vaarantuvat. Mahdollisuudet tehostamiselle kannattaa selvittää.

Jätevedenpuhdistamon säästöpotentiaalin voi selvittää kustannustehokkaasti ja vaivattomasti

Kehittämällämme työkalulla arvioidaan jätevedenpuhdistamon käyttökustannusten säästöpotentiaalia vertailulla tyypillisiin kulutuslukuihin, jotka pohjautuvat teoriaan ja käytännön kokemuksiin. Lähtötietoina käytetään laitoksen vuosiraporttia sekä vesihuoltolaitoksen henkilökunnan antamia tietoja. Tuloksena säästöpotentiaalin arvioinnista tuotetaan raportti, jossa tunnistetaan merkittävimpiä säästöpotentiaalikohteita. Tarkastelun pohjalta voidaan aloittaa säästötoimenpiteiden tarkempi suunnittelu. Lisäksi asiantuntijamme tekee huomioita laitoksen toiminnasta ja kehittämiskohteista yleisesti.

Yleensä puhdistamoilla on toiminnassaan mahdollisuuksia tehostamiseen ilman että toimintavarmuudesta tai laadusta tulee tinkiä. Käyttökustannusten säästöpotentiaalin selvittäminen on asiakkaalle vaivaton ja kustannustehokas toimenpide, jonka perusteella tehdyt toimenpiteet voivat säästää merkittävästi kustannuksia. Säästötoimenpiteet mahdollistavat usein myös puhdistamon energiatehokkuuden parantamisen.

Esimerkki jätevedenpuhdistamon säästöpotentiaalista
Esimerkki jätevedenpuhdistamon säästöpotentiaalista.

Palvelun sisältö

Työ sisältää seuraavat osa-alueet:

 • Kohdekäynti laitoksella
 • Keskustelu ja laitoskierros laitoshenkilökunnan kanssa
 • Lähtötietopyyntö ja lähtötietojen käsittely laskentaa varten
 • Säästöpotentiaalin laskenta ja raportointi
 • Tulosten esittäminen graafisesti
 • Huomiot arvion tuloksista
 • Huomiot ja kommentit laitoksen kehittämiskohteista

 

Käyttötehokkuusanalyysin arvioraportti sisältää seuraavat osiot:

 • Kustannusten vertailu suhteessa optimitasoon
 • Säästöpotentiaali osa-alueittain ja yhteensä euroina
 • Säästöpotentiaalin muodostuminen prosentuaalisesti
 • Huomiot ja kehittämiskohteet
 • Laskennassa käytetyt lähtötiedot

 

Varaa aika maksuttomaan konsultaatioon

Selvitetään yhdessä, voisiko käyttötehokkuusanalyysista olla apua puhdistamonne tehokkuuden kehittämiseen.

Varaa maksuton aika asiantuntijamme kalenterista!

Ota yhteyttä

Anne-Mari Aurola - Vedenkäsittely ja jätevedenpuhdistus

Anne-Mari Aurola

Vedenkäsittely ja jätevedenpuhdistus

Ota yhteyttä: Anne-Mari Aurola

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.