Kiertotalous

AFRYn selvitys: Miten kestävää teollista liiketoimintaa edistetään Rauman alueella?

AFRY laati tiekartan kestävän teollisen liiketoiminnan toimenpiteistä Satakunnassa

AFRY teki vuonna 2023 selvityksen kestävän teollisen liiketoiminnan, erityisesti bio- ja kiertotalouden edistämisestä, eteläisessä Satakunnassa. Satakunta on vahvasti teollinen alue, ja sillä on potentiaalia vahvistaa teollisuuden kestävyyttä. Kiertotalous nähdään keskeisenä työkaluna kestävyyden edistämisessä ja päästövähennysten saavuttamisessa.

Rauman alueella toteutetun selvityksen tavoitteena oli edistää kestävän teollisen liiketoiminnan kehittymistä eteläisen Satakunnan alueella. Hankkeessa täydennettiin ymmärrystä alueen mahdollisuuksista toimia alustana kasvavalle bio- ja kiertotaloustoimialalle teollisuuden tarpeisiin fyysisten ympäristöjen, logististen ratkaisujen ja osaamisen kehittämiseen liittyvien ratkaisujen osalta. Hankkeen taustalla on Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan alueilla tunnistettu mahdollisuus kehittyä entistä vahvemmaksi, tulevaisuuden kestävän teollisuuden toimintaympäristöksi.

Hankkeessa tehtiin selvitys nykytilasta ja kartoitettiin toimenpiteitä, joita bio- ja kiertotalouden edistämiseksi on tehty tähän mennessä. Nykytilan analyysin yhteydessä tarkasteltiin alueen edellytyksiä asetetuille toimenpiteille. Tarkastelua tehtiin erityisesti elintarviketeollisuuden, metsäteollisuuden ja metalli- ja akkukierrätyksen aloilla. Esiselvityksen yhteydessä asiantuntijamme kartoittivat paikallisten toimijoiden näkemyksiä toimenpiteistä.

Rauman kauppakamari tilasi hankkeen, jota tehtiin yhteistyössä Rauman kaupungin, Eurajoen kunnan ja Rauman sataman kanssa.

Osana selvitystä AFRY muodosti yhteistyökumppaneidensa kanssa työpajatyöskentelyssä alueelle vision. Vision mukaisen tavoitetilan saavuttamiseksi laadittiin myös tiekartta, joka määrittää konkreettiset toimenpiteet toiminnan kehittämisen tueksi vuosille 2023–2030. Tiekarttaan määriteltiin kuusi painopistettä.

Kiertotalous

Selvityksessä tunnistettiin seuraavat toimenpiteet kestävän teollisuuden kehittämisessä:

  1. Kehitystyön vastuuttaminen ja yhteistyöverkoston muodostaminen
  2. Mahdollisuuksien tunnistaminen ja alueen konseptointi
  3. Kestävää teollisuutta ja kiertotaloutta tukevien alueiden kehittäminen
  4. Markkinointi ja verkostoistuminen
  5. Osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen
  6. Tavoitteiden seuranta ja raportointi

Hankkeen kautta onnistuttiin määrittämään selkeät suuntaviivat alueen kestävän teollisuuden ja kiertotaloustoiminnan kehitystyön tueksi huomioiden alueen erityispiirteet ja vahvuudet. Sopivien teollisten toimijoiden ja infrastruktuurin ohella myös yhteistyö kuuluu kiertotalouden edistämisen perusedellytyksiin. Eteläisen Satakunnan alueella on ennestään vahva yhteistyön kulttuuri, jota tämän hankkeen kautta onnistuttiin kanavoimaan entistäkin enemmän myös kestävän teollisuuden ja kiertotalouden edistämiseen.

”Saimme hankkeen loputtua erityiskiitosta palvelualttiudesta”, kestävyysasiantuntija Antti Hautamäki kertoo tilaajan antamasta palautteesta.

Ota yhteyttä

Antti Hautamäki - Sustainability Consultant

Antti Hautamäki

Kestävyyskonsultti

Ota yhteyttä: Antti Hautamäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.