Kiertotalouden symboli

Digitaalisen kiertotalouden osaamismerkistön kehittäminen

AFRY edistää kiertotalousosaamisen näkyväksi tekemistä työelämässä

AFRY kehittää ja pilotoi yhteistyökumppaneidensa Turun ammattikorkeakoulun ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n kanssa digitaalista osaamismerkistöä, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja tehdä näkyväksi työelämässä tarvittavaa kiertotalousosaamista.

Mitä kiertotalousosaamiseen liittyvässä projektissa tehdään?

Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana AFRY yhteistyökumppaineen laatii selvityksen, joka taustoittaa ja tukee kiertotalouden osaamismerkistön kehittämistä.

Seuraavassa vaiheessa taustoittavan selvityksen pohjalta kehitetään osaamismerkistö, joka liitetään digitaaliseen osaamismerkkipalveluun. Kiertotalouden osaamismerkistöä pilotoidaan kiertotalousosaamisen kehittämisestä ja uudistamisesta kiinnostuneissa organisaatioissa.

AFRYn rooli kehittämishankkeessa

AFRY vastaa

  • hankkeen koordinoinnista,
  • kiertotalouskoulutuksen ja -osaamisen nykytilan arvioinnista,
  • osaamismerkistön pilotoinnin arvioinnista,
  • hankeraportoinnista sekä
  • osaamiskuvausten laatimisesta yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Pilottiin kutsutaan mukaan kemian- rakennus- ja teknologiateollisuuden organisaatioita

Pilottiin voivat osallistua kiertotalousosaamisen kehittämisestä kiinnostuneet kemian-, rakennus- ja teknologiateollisuuden alojen organisaatiot. Mukaan tulevat organisaatiot saavat osallistua ensimmäisten joukossa oman alansa kiertotalousosaamisen tunnistamiseen ja arviointiin. Pilottiorganisaatiot saavat myös ensimmäisinä kokeilla osaamismerkistöä käytännössä ja antaa siitä palautetta.

Ihmiset keskustelevat
Haluaisitko osallistua pilottivaiheeseen?
Kutsumme pilottiin mukaan kiertotalousosaamisen kehittämisestä kiinnostuneita kemian-, rakennus- ja teknologiateollisuuden alojen organisaatioita.

Hankkeen osapuolilla on syvällistä kiertotalousosaamista monen vuoden ajalta

Hankkeen työryhmän jäsenillä on ollut keskeinen rooli Suomen kiertotaloustyössä vuodesta 2015 alkaen. Osapuolet ovat olleet mukana muun muassa Suomen kiertotalouden tiekartan laatimisessa sekä kiertotalousopetuksen kehittämisessä Suomessa, osallistuneet kiertotalouden osaamiskeskuksen perustamiseen sekä käynnistäneet ja tukeneet ekoteollisuuspuistojen verkoston työtä Pohjoismaissa ja laajemmin EU:ssa. Kiertotalousosaamisen lisäksi työryhmällä on vahva kokemus digitaalisten osaamismerkkien kehittämisestä sekä osaamisen tunnistamisesta.

AFRYn asiantuntijat ovat olleet mukana toteuttamassa myös muun muassa monia alueellisia ja toimialakohtaisia kiertotalouden tiekarttoja, klustereita, ekoteollisuuspuistoja sekä lukuisia yrityskohtaisia kehittämishankkeita.

Kiertotalouden symboli
Kiertotalous on parhaimmillaan ratkaisu ilmastonmuutoksen torjuntaan, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja luonnonvarojen ylikulutuksen pysäyttämiseen.

Mitä tarkoitetaan digitaalisella osaamismerkistöllä?

Osaamismerkistön toimii välineenä työnantajille kiertotalousosaamisen nykytilan ja kehittämisvaatimusten kuvaamiseen ja arviointiin. Digitaalinen osaamismerkki tarjoaa vahvan sähköisen vahvistuksen yksilön pätevyydestä. Merkki kattaa tiedot osaamistavoitteista, osaamisen erittelystä ja arviointiperusteista, jotka muodostavat perustan osaamisen tunnistamiselle. Useat oppilaitokset ja organisaatiot myöntävät näitä osaamismerkkejä. Niitä voidaan myöntää automaattisesti eri järjestelmien kautta, mutta myös perustuen hakemukseen, joka osoittaa henkilön osaamisen tietystä teemasta.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Työ- ja elinkeinoministeriö
  • Hanke: Digitaalisen osaamismerkistön laatiminen
  • Aika: 2023 - 2024
  • AFRYn rooli: hankkeen koordinointi, kiertotalouskoulutuksen ja -osaamisen nykytilan arviointi, osaamismerkistön pilotoinnin arviointi, hankeraportointi sekä osaamiskuvausten laatiminen yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa

Hanketta rahoittaa NextGenerationEU.

Ota yhteyttä

Katri Luoma-aho - Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

Katri Luoma-aho

Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

Ota yhteyttä: Katri Luoma-aho

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.