Water

Fossiilivapaan vedyn tuotantoa Raaheen - AFRY mukana Fortumin selvityshankkeessa

Energiayhtiö Fortum ja AFRY ovat sopineet suunnittelutoimeksiannosta, kun Fortum tutkii edellytyksiä fossiilivapaan vedyn tuotannolle teräsyhtiö SSAB:n teollisuusalueella Raahessa.

Fortum ja SSAB selvittävät yhdessä, millä edellytyksillä vedyn avulla valmistettavaa fossiilivapaata rautasientä voisi tuottaa Raahessa. Strategiansa mukaisesti Fortum pyrkii edistämään vetytalouden kehittämistä Pohjoismaissa yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa.

Fossiilivaalla vedyllä on merkittävä rooli teollisuuden pyrkiessä vähentämään hiilidioksidipäästöjään, sillä sen avulla voidaan vähentää esimerkiksi teräksen, ammoniakin ja metanolin tuotannon päästöjä merkittävästi. Vety auttaa tasapainottamaan myös energiantuotannon ja -kulutuksen vaihteluja, jotka lisääntyvät, kun energiantuotannossa hyödynnetään yhä enemmän uusiutuvia lähteitä kuten tuulivoimaa.

AFRY tukee hankkeessa Fortumia, kun yhtiö tutkii maksimissaan 700 megawatin vedyntuotantolaitoksen teknistä ja taloudellista toteutettavuutta. AFRY vastaa laitoksen perussuunnittelusta. Selvityksen aikana käynnistetään myös vedyn valmistukseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely. Selvityksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Olen iloinen, että voimme hyödyntää AFRYn vankkaa asiantuntemusta tässä merkittävässä tulevaisuuden hankkeessa. Selvitettävän vetyratkaisun kokoluokka on niin suuri, että itse selvitys on merkittävä vaihe teollisen mittaluokan vetyosaamisen kehittämisessä Suomess

  Fortumin Suomen vetyprojekteista vastaava Mikko Muoniovaara

AFRYn asiantuntijatiimi teki myös laajan arvioinnin mahdollisista laitetoimittajista, jotka pystyvät suunnittelemaan ja valmistamaan reaktorin prototyypin. AFRYn toimittama yhteenveto soveltuvista teollisista kumppaneista helpotti Liquid Sunin päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista.

Olemme kiitollisia siitä, että voimme tukea kahtä tärkeää asiakastamme, Fortumia ja SSAB:tä, tässä merkittävässä vihreän siirtymän hankkeessa. Samalla tämä hanke on hieno osoitus vahvasta osaamisestamme uusiutuvan vedyn tuotannon teknologiassa ja suunnittelussa. Pitkäaikainen yhteistyömme Fortumin kanssa suurten hankkeiden suunnittelun parissa jatkuu tässä toimeksiannossa.

  Tuukka Sormunen, Prosessiteollisuus Suomen johtaja AFRYltä.

Projektin tiedot:

Hanke: Maksimissaan 700 megawatin vedyntuotantolaitoksen teknisen ja taloudellisen toteutettavuuden selvittäminen
Asiakas: Fortum Oyj
Sijainti: Suomi
Aika: 2023-2024
AFRYn toimeksianto: Perussuunnittelu

Clouds

Tiesitkö?

Vety mahdollistaa hiilettömän tulevaisuuden useilla sektoreilla. Vihreällä vedyllä on keskeinen rooli sähköntuotannon, teollisuuden ja liikenteen muuttuessa hiilettömäksi. Suomella on erinomaiset lähtökohdat hyödyntää vetytalouden mahdollisuudet, koska Suomessa on melko vähähiilinen sähköntuotantokapasiteetti ja vahva sähkön kantaverkko.