New bridge in Hanko

Hangon ylikulkusilta, Hanko

Hangon ylikulkusilta, Hanko

Hangon aseman länsipuolella sijaitseva vuonna 1958 rakennettu ratapihan ylittävä silta korvattiin uudella ylikulkusillalla.

hangon uusi silta havainnekuva
Suunnittelun aikainen havainnekuva. Kuva: Ville Utriainen, AFRY

Hangon keskustassa sijaitseva rantaradan ylittävä silta on välttämätön sujuvan liikenteen takaamiseksi Hangon etelä- ja pohjoispuolten välillä. Vanha seitsemänaukkoinen viisipalkkinen teräsbetoninen silta oli tullut elinkaarensa päähän. Uusi silta on edeltäjäänsä kaupunkikuvallisesti sirompi ja avarampi, ja se parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen toiminnallisuutta. Rakennettavan sillan alikulkukorkeus täyttää sähköistetyn radan vaatimukset ja huomioi erityisesti jalankulun ja pyöräilyn tarpeet.

Hangon ratapihan ylittävä uusi silta

 • jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta
 • kolmiaukkoinen
 • kolmipalkkinen
 • pituus 157,1 m
 • leveys 16,2 m
 • alikulkukorkeus sataman ajoyhteyksien kohdilla vähintään 6,0 m
 • alikulkukorkeus raiteiden kohdilla vähintään 6,75 m (sähköistetyn radan vaatimusten mukainen)

 

Hanko vanha ja uusi silta
Hangon vanha ylikulkusilta (kuva: Antti Kakko, Kreate Oy) ja uusi silta (kuva: Matti Rekilä, Kreate Oy)

Uusi silta mahdollistaa radan sähköistämisen ja parantaa kevyen liikenteen väyliä

Rantaradan infrastruktuurin parantaminen on tärkeä kehittämiskohde Hanko-Hyvinkää-radan sähköistämisen kannalta. Sillan suunnittelussa varauduttiinkin mahdolliseen radan sähköistämiseen. Lisäksi suunnittelussa oli tavoitteena, että välitukia ei sijoitettaisi rata-alueelle.

Sillalla on yksi ajokaista suuntaansa, erotuskaistat sekä yhdistetyt jalankulku- ja pyöräilykaistat molemmilla reunoilla. Sillalle rakennettiin jalankulkijoille teräksinen porrastorni Pitkäkadulta sillalle nousua varten. Silta sijaitsee tuulisella paikalla, joten sillan molemmille reunoille asennettiin lasiset tuulensuojalevyt koko sillan matkalle. Lisäksi vanhan sillan alla sijainnut öljysäiliö siirrettiin pois sillan alta.

Avaruutta lisättiin sirommalla siltaratkaisulla ja viihtyisyyttä muraalitaiteella

Kohteen avaruutta lisättiin korvaamalla seitsemänaukkoinen silta uudella kolmiaukkoisella sillalla, joka on edeltäjäänsä selvästi sirompi.

Hangon kaupunki, Väylävirasto ja Kreate järjestivät keväällä 2021 yleisen taidekilpailun, jonka tavoitteena oli hankkia muraali sillan alapuolelle tulevan maatuen otsamuuriin. Voittajaksi valittiin Laura Merzin teos Liito, jonka aiheena on merimaiseman liitäjät – linnut ja purjeet. Raadin arvioinnissa painotettiin erityisesti teknistä toteutusta ja teoksen sopivuutta kaupunkiympäristöön.

muraali hangon sillan alla
Muraalin edustalla hankkeen työnjohtaja Juha Valjakka ja työpäällikkö Matti Rekilä

Uusi silta avattiin lähes neljä kuukautta etuajassa ja alle budjetin

Hangon ylikulkusilta ylittää ratapihan, ja koska raideliikennettä ei voida laittaa kokonaan poikki, rakennusprojekti oli haastava. Liikennöitävien raiteiden alikulkukorkeus rakentamisen aikana tuli olla vähintään 5,6 m ja telineaukon oli ulotuttava vähintään 2,2 metrin päähän raiteen keskeltä. Raskaan liikenteen ajoyhteys satamaan oli myös oltava käytössä koko rakentamisen ajan. Lisäksi kevyen liikenteen yhteyksiä oli säilytettävä koko rakennustöiden ajan.

Urakka käynnistyi syksyllä 2020 kehitysvaiheella, jonka aikana sillan ulkomuoto ja rakenne suunniteltiin uudelleen. Vanhan sillan purku aloitettiin marraskuussa 2020, minkä jälkeen päästiin rakentamaan uutta siltaa. Urakka onnistui erinomaisesti ja silta avattiin liikenteen käyttöön lähes neljä kuukautta etuajassa ja alle alkuperäisen kustannusarvion. Joulukuussa 2021 järjestetyssä avajaistilaisuudessa oli paikalla yli 500 hankolaista.

Projektin tiedot

 • Asiakas: Väylävirasto ja Hangon kaupunki
 • Hanke: Hangon ylikulkusillan uusiminen
 • STK-urakoitsija (kehitysvaiheen sisältävä suunnittele ja toteuta -urakka): Kreate Oy
 • AFRYn rooli: pääsuunnittelija (Suunnittelukide liittyi osaksi AFRYä 1.4.2020)
Jukka Rusila - Toimialuejohtaja, sillat ja taitorakenteet
Jukka Rusila
Toimialuejohtaja, sillat ja taitorakenteet

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jukka Rusila

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.