Abstract outline of grey map with yellow detailing

Ilmala 2 -vesitornin peruskorjaus

Ilmala 2 -vesitornissa
Ilmala 2 -vesitorni
Ilmala 2 -vesitornissa
Ilmala 2 -vesitorni
Vesitorni Ilmalassa
Vesitorni Ilmalassa
Vesitorni Ilmalassa
Ilmala 2 -vesitorni keväällä
Ilmala 2 -vesitornissa
Ilmala 2 -vesitorni
Ilmala 2 -vesitornissa
Ilmala 2 -vesitorni
Vesitorni Ilmalassa
Vesitorni Ilmalassa
Vesitorni Ilmalassa
Ilmala 2 -vesitorni keväällä

Onnistuneeseen lopputulokseen päästiin huolellisella suunnittelulla, isoilla rakenteellisilla muutoksilla ja poikkeuksellisilla teknisillä ratkaisuilla

Helsingin Pasilassa sijaitsevaa HSY:n vuonna 1970 valmistunutta Ilmala 2 -vesitornia on peruskorjattu vuosina 2022–2023. Tämä projekti on erinomainen esimerkki siitä, miten 1970-luvun rakennusta voidaan korjata onnistuneesti, kun suunnitteluun panostetaan.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) tilaamassa korjaushankkeessa AFRY ja AFRY Ark Studio toteuttivat rakennuksen ja ylävesisäiliöiden vesikaton sekä vesitornin kattotasanteella sijaitsevan kattorakennuksen julkisivujen ja yläpohjan

  • pää- ja arkkitehtisuunnittelun,
  • rakennesuunnittelun,
  • sisustussuunnittelun ja
  • paloteknisen suunnittelun.

Hanke valmistui vuoden 2024 alussa, jolloin myös ravintola vesitornin kattorakennuksessa avattiin yleisölle.

HSY:n tilaamassa kaksivaiheisessa korjaushankkeessa Ilmala 2:n vesikatto sekä kattorakennuksen yläpohja ja julkisivujen lämmöneristeet ja pintamateriaalit uusittiin. Samalla kattorakennuksen sisätilat remontoitiin täysin: ravintolan tiloja laajennettiin, keittiö päivitettiin nykyvaatimusten mukaiseksi ja kokoustilat uusittiin. Myös talotekniikkaa uusittiin nykystandardien mukaiseksi. Kattorakennuksen sisätilan remontin suunnittelussa kuunneltiin aktiivisesti tilaan valitun ravintoloitsijan toiveita ravintolan toiminnallisuudesta.

Ilmala 2 -vesitorni keväällä

Materiaalivalinnoissa mukaillaan alkuperäistä rakennustyyliä

Rakennus on museoviraston s2-merkinnällä suojeltu, ja suojeluarvojen säilyttäminen huomioitiin suunnitteluratkaisuissa. AFRY Ark Studion arkkitehdit yhdessä AFRYn rakennesuunnittelijoiden kanssa etsivät alkuperäiselle julkisivun betoniseinämälle kevyempää mutta betonin ulkonäköä jäljittelevää materiaalia. Materiaalivalinnalla haluttiin keventää esijännitetyn laatan päälle tulevan julkisivun painoa. Betoni korvattiin betonia visuaalisesti jäljittelevällä keraamisella julkisivulevyllä, joka on käyttöiältään erittäin kestävää ja eikä vaadi huoltoa.

Ikkunalasituksissa hyödynnettiin uusien lasiteknologioiden mahdollisuuksia. Uuden julkisivurakenneteknologian avulla onnistuttiin säilyttämään alkuperäinen henki myös julkisivuissa, vaikka julkisivut ja lasitukset vaihdettiin uusiin.

Vesialtaisiin liittyvät välipohjarakenteet vuorattiin foamglass-eristeellä ja rakennusten liikuntasaumat käsiteltiin useilla eri liikuntasaumaratkaisuilla mahdollisten vuotoriskien minimoimiseksi.

Suunnittelijat päättivät sijoittaa talotekniikan ikkunapenkkeihin sisäkaton sijasta. Ratkaisulla pyrittiin maksimoimaan sisätilojen korkeus ja parantamaan tilojen käytettävyyttä.

Yhteistyö hankkeen osapuolten välillä onnistui erinomaisesti

Tilaajan ennakkoluuloton asenne ja ymmärrys osapuolten oikeista rooleista mahdollisti harkitut ja toimivat tekniset ratkaisut sekä erinomaisen yhteistyön työmaiden ja suunnitteluryhmän välillä. Työmaakatselmuksia pidettiin säännöllisesti molemmissa urakkavaiheissa.

Yhteistyö urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kesken koko hankkeen ajan oli erittäin sujuvaa. Töitä tehtiin hyvässä yhteisymmärryksessä ja toisia kuunnellen. Ongelmakohtiin suhtauduttiin pragmaattisesti, ja kaikki osapuolet ymmärsivät hyvin oman roolinsa niiden ratkaisussa. Lisäksi hankkeiden viranomaisyhteistyö sujui mutkattomasti.

Hankkeessa ulkopuolen remontin urakoitsija oli Skanska Infra Oy, ja sisätilojen urakoinnista vastasi rakennusliike Restok Oy.

Kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus

Ilmalan vesitorni on pääkaupunkiseudun merkittävimpiä vesitorneja. Vesilinnaksikin kutsuttu rakennus on monikäyttöinen, sillä se sisältää vesisäiliöiden lisäksi myös toimisto-, kokous- ja ravintolatiloja. Toimistotilat ovat tornin alaosassa, ja kokous- ja ravintolatilat kattotasanteella sijaitsevassa kattorakennuksessa.

Vuonna 1970 valmistunut vesitorni on kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus kehittyvässä kaupunginosassa, joka kasvaa tulevina vuosina asuin- ja toimitilarakentamisella. Katolla sijaitseva panoraamaravintola houkuttelee alueen lounasruokailijoita nauttimaan ravintolasta ja kattoterassilta avautuvista maisemista. Ilmalan alueelle kulkee nykyisin myös raitiovaunu.