Havainnekuva Koskelan raitiovaunuvarikosta

Koskelan raitiovaunuvarikko

Koskelan raitiovaunuvarikko Helsingissä

AFRY Ark Studio vastasi Koskelan raitiovaunuvarikon hankesuunnittelusta. Suunnitelman laajuus kattoi koko varikon tontin rakennuksineen. Hankesuunnittelussa selvitettiin varikon rakennusten toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset sekä tutkittiin tonttia ja varikkorakennuksia vaihtoehtoisten suunnitelmien avulla.

Havainnekuva Koskelan varikosta

AFRY Ark Studio vastasi hankesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta ja laati useita vaihtoehtoisia suunnitelmia Koskelan raitiovaunuvarikosta. Arkkitehtimme tuottivat tilaajan arvioitavaksi varikosta erilaisia versioita, joissa tutkittiin toimintojen sijoittelua tontille sekä varikkorakennuksiin.

Toimivimmaksi koetusta vaihtoehdosta laadittiin hankesuunnitelma, joka käsitti tarkemmat luonnokset, hankesuunnitelmaselostuksen sekä hankesuunnitelman liitteet. Hankesuunnitelmassa huomioitiin varikon vaiheittainen rakentaminen, joka koostui toteutuksen osalta vaiheista 1 ja 2.

AFRY Ark Studion vahvuuksia hankesuunnitelman toteuttamisessa oli vankka kokemus raitiotie- ja ratahankkeista. Hankesuunnitteluun osallistuneet arkkitehdit olivat mukana kaavoitusprosessissa ja tuottivat lähtöaineistoa tilaajan päätöksenteon tueksi. Hankesuunnittelussa onnistuttiin sitoutumaan tilaajan asettamiin tavoitteisiin, jotka saavutettiin sovitussa aikataulussa.

Suunnittelun aikana hyödynnettiin työpajamaista työskentelytapaa, jonka avulla käyttäjien tarpeet pyrittiin ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon. Suunnitteluprosessin aikana työskentelytapa koettiin toimivaksi.
 

Ota yhteyttä

Matti Kivioja - Ryhmäpäällikkö, arkkitehtisuunnittelu

Matti Kivioja

Ryhmäpäällikkö, arkkitehtisuunnittelu

Yli 20 vuotta suunnittelukokemusta erityisesti teollisuuden ja infran hankkeista. Valmentava esihenkilö.

Ota yhteyttä: Matti Kivioja

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Pia Mäklin - Projektiarkkitehti

Pia Mäklin

Projektiarkkitehti

Ota yhteyttä: Pia Mäklin

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.