Puretaan erottelematta jätettä, jolloin purkumateriaalia ei voida hyödyntää.

Rakennusosien uudelleenkäytön UURAKET-hanke

Rakennusosien uudelleenkäytön UURAKET-hanke

Rakennusosien uudelleenkäytöllä voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä rakentamisen haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisessä. Uudelleenkäyttö ei kuitenkaan ole vielä kovin yleistä ja sen edistämiseksi tarvitaan tietoa ja kokemuksia sekä yhteisiä toimintamalleja.

AFRY pyrkii löytämään uudelleenkäyttöä edistäviä ja mahdollistavia ratkaisuja mm. erillisten tutkimus- ja kehityshankkeiden avulla sekä osana asiakasprojekteissa tapahtuvaa kehittämistä.

Vuosina 2023-2025 toteutettavassa UURAKET-hankkeessa kootaan ja tuotetaan sekä kehitetään tietoa rakennusosien uudelleenkäytöstä ja niiden kelpoisuuden osoittamisesta. Hankkeessa arvioidaan esimerkiksi uudelleenkäytettävien rakennusosien epäpuhtauksia ja niiden vaikutusta sisäilmaan. Tulosten pohjalta laaditaan opas uudelleenkäytettävien rakennusosien käytöstä ja ominaisuuksien selvittämisestä sekä suunnittelusta. Opas auttaa rakennushankkeeseen osallistuvia toimijoita tunnistamaan uudelleenkäytettävien rakennusosien mahdollisuudet ja uudelleenkäytön edellytykset.

AFRY toimii vastuutahona työosuudessa, missä kootaan ja arvioidaan sovellettavaa tietoa uudelleenkäytettävien rakennusosien ominaisuuksien ja kunnon arviointiin, tutkimiseen ja testaamiseen sekä tutkimus- ja testaustulosten tulkintaan.

UURAKET -hankkeen päätoteuttaja on Rakennustietosäätiö RTS sr. ja AFRYn ohella osatoteuttajina ovat Aalto-yliopisto, A-insinöörit, Eurofins Expert Services Oy, Ideastructura Oy, Sitowise Oy, Työterveyslaitos ja Ytekki Oy. ‍‍Hankkeen rahoittajat (t&k-hankinta, rahoitus tai apuraha) ovat: Ympäristöministeriö, NextGenerationEU, Rakennusmestarien säätiö sr., Business Helsinki / Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelma, Senaatti-kiinteistöt, Oulun kaupunki, Talonrakennusteollisuus, Vantaan kaupunki, Suunnittelu- ja konsulttiyritykset SKOL ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Me AFRYlla teemme kestävämpää tulevaisuutta. Yhdessä voimme toteuttaa sitä sinunkin hankkeissasi.

Lisätietoja

Arto Toorikka - Kestävän kehityksen johtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen

Arto Toorikka

Kestävän kehityksen johtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen

Ota yhteyttä: Arto Toorikka

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.