Wood chip pile in front of power plant

Selvitys kotimaisten polttoaineiden käyttömääristä vuoteen 2028

Selvitys kotimaisten polttoaineiden käyttömääristä vuoteen 2028

Kiristyvät ilmastotavoitteet ja nousseet fossiilisten polttoaineiden ja turpeen energiakäytön kustannukset ovat muuttaneet kotimaisten polttoaineiden toimintaympäristöä, ja puupolttoaineiden saatavuuteen lähitulevaisuudessa liittyy merkittäviä epävarmuuksia.

AFRY Management Consulting selvitti, millaisia määriä kotimaisia polttoaineita käytetään energiaksi sekä miten kotimaisten polttoaineiden tarjonta riittää kattamaan kysyntää nykyhetkestä vuoteen 2028.

Energiapuun tuonti Venäjältä loppui viime vuonna Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia. Samaan aikaan kotimaista turvetuotantoa on ajettu nopeasti alas. Kun metsäteollisuuden sivuvirtojen tarjonnan odotetaan vielä vähenevän, on huolena, riittääkö energiapuun kotimainen tarjonta kattamaan kasvavaa kysyntää lähivuosina.

AFRY Management Consultingin toteuttama selvitys osoittaa, että Suomessa ei ole lähivuosina riittävästi tarjontaa energiapuusta ja turpeesta kattamaan energiantuotannon polttoainetarvetta. Kotimaisten polttoaineiden saatavuuden ongelmat ja samanaikaiset energiapuun aiempaa rajallisemmat tuontimahdollisuudet voivat johtaa siihen, että yhä enemmän metsäteollisuuden käyttöön soveltuvaa ainespuuta päätyy polttoon ja toisaalta energiantuotannon toimitusvarmuus heikkenee. Polttoaineiden tarjonnan vaje vaikuttaa negatiivisesti myös koko energiasektorin huoltovarmuuteen.

AFRYn selvityksessä kotimaisten polttoaineiden kysyntää ja tarjontaa tarkasteltiin kahden eri energiapuutarjonnan skenaarion mukaan - perusskenaarion ja matalan tarjonnan skenaarion mukaan. Selvityksen mukaan kotimaisten polttoaineiden vaje energiantuotannossa on kuluvana vuonna perusskenaariossa 3,3 TWh ja matalan energiapuutarjonnan skenaariossa 5,7 TWh. Vuonna 2025 vaje on 1,5–5,2 TWh skenaariosta riippuen. Vuonna 2028 energiapuun tarjonta ja turpeen tuotantomahdollisuus riittäisivät juuri ja juuri kattamaan arvioidun kysynnän energiapuutarjonnan perusskenaarion mukaan. Matalan energiapuutarjonnan skenaarion mukaan kotimaisten polttoaineiden vaje olisi edelleen 3,6 TWh vuonna 2028.

Selvitys laadittiin EPV Aluevarannot Oy:n, Neova Oy:n, Oulun Energia Oy:n, Kuopion Energia Oy:n, Keravan Energia Oy:n, Tampereen Sähkölaitos Oy:n, Alholmens Kraft Oy:n sekä Koneyrittäjät ry:n toimeksiannosta.

High voltage electric line with the sun

AFRYn selvitys: Kotimaisen energiapuun ja turpeen saatavuus ei riitä lähivuosina – vaje energiantuotantoon on useita terawattitunteja

Lue aihetta koskeva lehdistötiedote tästä.

Lisätietoa

Jenni Patronen - Director, Energy Management Consulting

Jenni Patronen

Director, Energy Management Consulting

Ota yhteyttä: Jenni Patronen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.