Riutun Silta.

Siltasuunnittelu Hailuodossa vaatii tekijöiltään huippuosaamista

Siltasuunnittelu Hailuodossa vaatii tekijöiltään huippuosaamista

AFRY on mukana allianssihankkeessa, jossa Hailuotoon rakennetaan pengertiestä ja kahdesta sillasta koostuva kiinteä yhteys mantereelta. Siltoja suunnitellaan vaativiin meriolosuhteisiin, ja näin hanke tarjoaa AFRYlle paitsi mahdollisuuden osallistua ainutlaatuisen kohteen suunnitteluun, myös kiperiä suunnitteluhaasteita ratkaistaviksi. Hankkeen kehitysvaiheen aikana suunnitelmaa on kehitetty mahdollisimman kustannustehokkaaksi.

Kiinteä yhteys tulee korvaamaan nykyisen lauttayhteyden Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välillä. Hankkeessa rakennetaan 8,4 kilometriä pitkä maantieyhteys, johon kuuluu kaksi noin 750 metrin pituista siltaa sekä 6,9 kilometriä pitkä pengertieosuus. AFRY vastaa Oulunsalon puoleisesta betonisillan pääsuunnittelusta, ja Hailuodon puoleisen teräspalkkisillan suunnittelee A-Insinööreihin kuuluva Ponvia. Hailuotoon rakennettavat sillat kuuluvat valmistuttuaan kymmenen pisimmän sillan joukkoon Suomessa.

Keväällä 2022 alkaneessa hankkeessa ollaan tällä hetkellä kehitysvaiheessa, jossa suunnitelmaratkaisuja ja rakentamisen aikaisia toteutustapoja kehitetään kokonaisvaltaisesti tehokkaammiksi aina isoista linjauksista pieniin detaljeihin asti. ”Tavoitteena on ollut kehittää mahdollisimman toimiva ja kustannustehokas kokonaisuus”, AFRYn sillan pääsuunnittelija Ville Vuorio kertoo.

Parhaillaan odotetaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä vesiluvasta ja tietoa siitä, voidaanko siirtyä toteutusvaiheeseen. ”Suunnittelua ja toteutuksen valmistelua viedään taustalla eteenpäin koko ajan. Kun myönteinen päätös tulee, voidaan kehitysvaiheen tehtävät saattaa loppuun ja sen jälkeen siirtyä toteutusvaiheeseen”, Vuorio kertoo.

Riutun Silta.
Riutun Silta. Kokonaispituus 740 metriä ja -leveys 9,5 metriä.

Sillan tukirakenteet jäänsärkijöinä

Meri- ja jääolosuhteiden huomioiminen suunnittelussa ja sillan rakenteissa on Vuorion mukaan ollut iso operaatio.

Tässä kohteessa perinteinen Väyläviraston ohjeistus jääkuormien huomioimiselle suunnittelussa ei ole ollut sovellettavissa sellaisenaan, vaan jääkuormien suuruutta on määritelty tarkemmin asiantuntijoiden kanssa. Tämän jälkeen on pohdittu, miten rakenteista saadaan riittävän kestävät jääkuormien vastaanottamiseen. "Useiden iteraatiokierrosten jälkeen muodot ja rakenteet lopulta löytyivät", Vuorio kertoo.

Sillan tuet on suunniteltu kalteviksi ja vinoiksi, jotta ne toimivat jäänsärkijän tavoin. Tuet murskaavat niihin iskeytyvää jäätä niin, että sillan rakenteet pysyvät ehjinä.

Molemmat sillat ovat keskimääräistä pidempiä, ja se on tuonut oman lisänsä suunnitteluun. Silloissa tapahtuu aina lämpötilan vaihdosten aiheuttamaa liikettä, ja pitkässä sillassa liikkeet ovat suuria. Lisäksi sillan kutistuman ja viruman aiheuttamat muodonmuutokset korostuvat pitkässä sillassa. ”Suunnitteluratkaisut on tehtävä niin, että muodonmuutokset tulee huomioitua ja ennakoitua oikein", Vuorio kertoo ratkaisusta.

Meriolosuhteiden vaikutus suunnitteluun on vaikuttanut myös betonimassan valintaan. Meri-ilman suolapitoisuus rasittaa betonirakennetta, ja tämän vuoksi tarvitaan erittäin lujaa betonimassaa. Toisaalta massan käsitteleminen ja valaminen on tavallista haastavampaa sen lujuuden vuoksi.

AFRYllä suunnittelijat nauttivat ongelmanratkaisusta

Jääkuormiin, sillan pituuksiin ja betonimassaan liittyviä haasteita on ratkaistu AFRYn projektitiimissä syvällisellä ammattitaidolla. Projektissa on mukana erittäin osaavia suunnittelijoita, joilla on pitkälle viedyt rutiinit ja laaja-alaista näkemystä haastavista kohteista.

Vuorion mielestä vaikeat olosuhteet tekevät työstä mielenkiintoista. Ongelmanratkaisu haastaa hyvällä tavalla ammattitaitoa, ja onnistunut ongelmanratkaisu tuottaa iloa. ”Me AFRYllä oikein toivommekin saavamme haasteita ratkaistavaksemme”, Vuorio sanoo.

Vuorion mukaan allianssimainen työskentely kuuluu AFRYn toimintatapoihin kaikessa tekemisessä. Molemminpuolista luottamusta rakennetaan tiiviillä ja aidolla yhteistyöllä. ”AFRY tuo tilaajalle ja urakoitsijoille ratkaisuja ongelmiin ja pyrkii parhaaseen lopputulokseen kaikkien osapuolten näkökulmasta”, Vuorio kertoo. Hyvän yhteishengen luominen osapuolten välille on Vuorien mielestä tärkeää myös parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Siltasuunnittelun lisäksi AFRY vastaa hankkeessa geosuunnittelusta ja osallistuu ympäristöasioiden hoitamiseen.

Projektin tiedot:

  • Hanke: Pengertiestä ja kahdesta sillasta koostuva kiinteä yhteys mantereelta
  • Aika: 2022-
Ville Vuorio - Section Manager, Bridges and Special Constructions, Tampere & Seinäjoki, Finland
Ville Vuorio
Osastopäällikkö, sillat ja taitorakenteet, Tampere & Seinäjoki

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Ville Vuorio

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.