Teilinummen tekopohjavesihanke.

Teilinummen tekopohjavesihanke

Teilinummen tekopohjavesihankkeessa korostui aktiivinen sidosryhmätyöskentely

Nurmijärvi on yksi väkiluvultaan voimakkaimmin kasvavista pääkaupunkiseudun kehyskunnista. Vedenkulutus on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 25 % ja kasvun ennustetaan jatkuvan. Nurmijärven Vesi-liikelaitos käynnisti vuonna 2013 Teilinummen tekopohjavesihankkeen, jotta paikkakunnalla pystyttäisiin varautumaan alati lisääntyvään vedenkulutukseen.

AFRYn rooli on ollut hankkeeseen liittyvien tutkimusten ja selvitysten ohjaaminen sekä tekeminen ja lisäksi lupaprosessin läpivieminen. Teilinummen tekopohjavesihankkeen projektipäällikkönä on toiminut vanhempi asiantuntija Pirkko Öhberg AFRYltä.  

Teilinummen pohjavesialueella tehtiin laaja imeytyskoe tekopohjaveden valmistusta varten lokakuun 2018 ja kesäkuun 2020 välisenä aikana. Kokeessa imeytettiin Päijännetunnelin vettä maaperään, missä tutkittiin sen muuttumista pohjaveden kaltaiseksi. Ennen imeytyskoetta suoritettiin lukuisa määrä erilaisia tutkimuksia ja mittauksia.

- Teimme paljon pohjaveden laadun seurantaa. Tekopohjavettä täytyy käsitellä vähemmän kuin pintavettä, jotta siitä saadaan juomakelpoista. Näin voidaan säästää veden käsittelykustannuksissa ja yleensä myös vesilaitoksella käytettävissä kemikaaleissa, joten tekopohjaveden tuotannon voidaankin sanoa olevan kestävän kehityksen mukaista, Öhberg kertoo.

Imeytyskoe tehtiin Teilinummen tapauksessa normaalista poikkeavalla tavalla, sillä lopulliseen käyttöön tarkoitetut siirtoputket ja kaivot rakennettiin jo alun perin lopullista, pysyvää käyttöä varten. Usein tällaisissa hankkeissa tehdään ensin väliaikaiset rakenteet, jotka sitten puretaan lopullisten tieltä.

Teilinummen tekopohjavesihanke.
Pohjavesiputki, jota voidaan käyttää pohjaveden tarkkailuun. Käytetään myös usein vedenhankinnan apuna, saaden arvokasta tietoa erilaisia tutkimuksia varten.

Tekopohjavesilaitos käyttöön 2024

Tehtyjen tutkimusten ja imeytyskokeen tulosten perusteella Nurmijärven Vesi- liikelaitoksen johtokunta päätti vuoden 2020 lopulla, että Teilinummen tekopohjavesilaitoksella toteutettavalle vedenhankintaratkaisulle haetaan vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastolta.

- On harvinaista, ettei hankkeesta ole valitettu, vaan lupa-asia on mennyt maaliin minimiajassa. Tämä ole mitenkään itsestäänselvyys, AFRYn osastopäällikkö Elina Anttonen sanoo.

- Sidosryhmätyöskentely asukkaiden suuntaan on merkittävässä osassa näissä tekopohjavesihankkeissa. Lapionpistoakaan ei tehty, ellei heille ollut kerrottu. Pidimme valvovien viranomaisten kanssa normaalia enemmän kokouksia ja yritimme ylläpitää avoimuutta kaikkiin suuntiin, Öhberg jatkaa.

Kaksikko kertoo, että vaikka tilaajan edustajat vaihtuivat projektin aikana, se ei haitannut hankkeen etenemistä, vaan tiedonkulku ja yhteistyö jatkui erittäin sujuvana läpi koko hankkeen.

Nurmijärven Vedellä on tällä hetkellä käytössään kuusi erillistä pohjavedenottamoa ja varalla neljä vedenottamoa. Teilinummen käsittelylaitoksen urakka valmistui syksyllä 2023 ja sen jälkeen aloitettiin laitoksen koekäyttö. Laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2024 aikana. Teilinummen tekopohjavesilaitos lisää Nurmijärven veden toimintavarmuutta tulevina vuosina.

Ota yhteyttä

Elina Anttonen - Department Manager Groundwater, Water Finland

Elina Anttonen

Osastopäällikkö, vesipalvelut

Ota yhteyttä: Elina Anttonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Pirkko Öhberg - Department Manager Ground Water, Water Finland

Pirkko Öhberg

vanhempi asiantuntija

Ota yhteyttä: Pirkko Öhberg

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.