Clouds in a forest

Teknologiakehitystä Liquid Sunin kanssa - tavoitteena mahdollistaa fossiilittomien polttoaineiden ja kemikaalien tuotanto

Liquid Sun kehittää teknologiaa, jonka tavoitteena on mahdollistaa fossiilittomien polttoaineiden ja kemikaalien tuotanto.

AFRY on auttanut suomalaista Liquid Sun Oy:tä määrittelemään hankkeen keskeiset vaiheet, kun yritys kehittää uraauurtavaa teknologiaa, jolla voidaan valmistaa synteettisiä hiilivetyjä ilmasta.

Tampereen yliopistosta ponnistanut startup-yritys Liquid Sun on vihreään teknologiaan erikoistunut yritys, joka luo fossiilittomia polttoaineita ja kemikaaleja kehittämällään elektrolyyseriteknologialla. Teknologia mahdollistaa nestemäisten hiilivetyjen valmistamisen ilmasta ja vedestä teollisuuden tarpeisiin. Uusiutuvaa sähköä käyttävän elektrolyyserin prototyyppi valmistaa siten hiilivetyä ainoastaan hiilidioksidista ja vedestä.

AFRY auttoi Liquid Sunia määrittämään prototyypin kehittämiseen tarvittavat vaiheet. Toimeksiannon ensisijainen tavoite oli luoda kattava hankesuunnitelma ja realistinen aikataulu, jotta Liquid Sun voisi saavuttaa tavoitteensa.

Haluamme luoda innovatiivisia fossiilittomia polttoaineita ja kemikaaleja yhdessä maailmanlaajuisten yritysten kanssa. AFRYn asiantuntemus ja tuki olivat keskeisessä roolissa, kun loimme tulevaisuuden tiekarttaamme.

  Samuel Thesleff, Liquid Sunin toimitusjohtaja

AFRYn asiantuntijatiimi teki myös laajan arvioinnin mahdollisista laitetoimittajista, jotka pystyvät suunnittelemaan ja valmistamaan reaktorin prototyypin. AFRYn toimittama yhteenveto soveltuvista teollisista kumppaneista helpotti Liquid Sunin päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista.

Olemme innoissamme siitä, että olemme voineet auttaa Liquid Sunia tässä uraauurtavassa hankkeessa. Yhteistyömme avulla Liquid Sun on voinut tunnistaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat askelmerkit. Tarjoamalla räätälöityjä ratkaisuja ja hyödyntämällä teollisuusosaamistamme olemme luoneet pohjan Liquid Sunin prototyypin onnistuneelle kehitykselle.

  Matthew Geraghty, vanhempi projektipäällikkö, AFRY

AFRYn strateginen kumppanuus Liquid Sunin kanssa osoittaa AFRYn sitoutumista visionääristen yritysten toiminnan mahdollistamiseen ja huipputeknologioiden edistämiseen. Asiantuntemuksemme avulla tuemme innovatiivisia hankkeita, jotka voivat mullistaa alan ja edistää kestävää tulevaisuutta.

  Kehitysjohtaja Petri Vasara, AFRYn Prosessiteollisuus-divisioona

 

Projektin tiedot:

Hanke: Uusi teknologia, joka mahdollistaa nestemäisten hiilivetyjen valmistamisen ilmasta ja vedestä
Asiakas: Liquid Sun Oy
Sijainti: Suomi
Aika: 2023
AFRYn toimeksianto: Hankekehityspalvelut

Clouds

Tiesitkö?

Uusiutuvaa sähköä käyttävä elektrolyyseriteknologia mahdollistaa nestemäisten hiilivetyjen valmistamisen ainoastaan hiilidioksidista ja vedestä. Näin tuotettua hiilivetyä voidaan käyttää teollisuuden tarpeisiin.