Illustrative picture: road outlined by a forest and agricultural land

Toimeksianto uusiutuvien polttoaineiden roolista liikenteen päästövähennyksissä

Uusiutuvat polttoaineet Suomen tärkeimpiä ilmastoratkaisuja vuoteen 2030

Suomen tavoitteena on puolittaa kotimaisen liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja muuttaa liikenne kokonaan fossiilittomaksi vuoteen 2045 mennessä. AFRY Management Consulting selvitti, millainen rooli uusiutuvilla polttoaineilla on Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa.

Suomen tieliikenteen ilmastotavoitteisiin ei päästä ilman uusiutuvia polttoaineita, joita ovat nestemäiset biopolttoaineet, biokaasu ja synteettiset sähköpolttoaineet. Ajoneuvokannan sähköistyminen ei yksinään riitä, vaan uusiutuvia polttoaineita tarvitaan nykyisen ajoneuvokannan päästöjen leikkaamiseksi, sillä autokannan uusiutuminen on hidasta. Uusiutuvia polttoaineita tarvitaan myös raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Puolet vuoden 2030 liikenteen päästövähennystavoitteesta on suunniteltu saavutettavan uusiutuvilla polttoaineilla.

Uusituvan polttoaineen vaikutus päästövähennykseen
Uusiutuvien polttoaineiden vaikutus liikenteen päästövähennyksiin

Uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite on tehokas tapa vähentää liikenteen päästöjä, sillä jokaisen polttoainejakelijan on sekoitettava polttoaineeseen uusiutuvia polttoaineita jakeluvelvoitelain mukaisesti. Vuoden 2022 alussa jakeluvelvoite oli 19,5 prosenttia, ja sen on määrä nousta 34 prosenttiin vuonna 2030. Kesällä 2022 jakeluvelvoitetta laskettiin 12 prosenttiin tämän vuoden ajaksi korkeiden energiahintojen takia. Uusiutuvien polttoaineiden vaikutus pumppuhintoihin on kuitenkin ollut maltillinen: uusiutuvien polttoaineiden kokonaisvaikutus dieselin hintaan oli alkuvuonna 2022 noin 0,25 euroa per litra.

Suomi on maailman johtava valtio kehittyneissä biopolttoaineissa. Siihen ovat vaikuttaneet paitsi yksi edistyksellisimmistä uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteista myös vahvan metsä- ja maatalouden tarjoamat jätteet ja tähteet kotimaisten uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon, mikä edistää kotimaista kiertotaloutta ja leikkaa kasvihuonekaasupäästöjä samaan aikaan maataloudessa. Lisäksi tuulivoiman lisärakennuspotentiaali tarjoaa kilpailuedun sähköpolttoaineiden investointeihin. Pitkäjänteisen poliittisen tuen ansiosta Suomeen on myös karttunut sekä ainutlaatuista teknologia- ja suunnitteluosaamista että merkittäviä investointeja. Korkean lisäarvon vientiä on mahdollista kasvattaa entisestään, kun liikenteen päästöjä leikataan globaalisti.

Tämä selvitys tehtiin Bioenergia ry:n toimeksiannosta kesällä 2022. Työn rahoittamiseen osallistuivat myös BioEnergo, Gasum, Neste, Nordfuel, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, sekä UPM.

Lue koko selvitys täältä.

Lisätietoja

Henna Poikolainen - Senior Principal, Head of Biorefining, AFRY Management Consulting

Henna Poikolainen

Senior Principal, Head of Biorefining, Management Consulting

Ota yhteyttä: Henna Poikolainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Esa Sipilä - Senior Principal, AFRY Management Consulting

Esa Sipilä

Senior Principal, Management Consulting

Ota yhteyttä: Esa Sipilä

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.