Biofuels

Biopolttoaineet

AFRY on ollut mukana yli 80 prosentissa Pohjoismaiden edistyksellisistä biopolttoainehankkeista.

Biopolttoaineilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja kestävän tulevaisuuden luomisessa. EU ja viranomaiset ovat asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet, jotka vaativat alalta valtavaa kehitystä. Eurooppaa koskevien säädösten myötä edistyneiden biopolttoaineiden markkinat ovat kasvaneet, samalla kun biopolttoaineiden tarjonta on rajallista.

AFRYllä on yli 15 vuoden kokemus edistyneistä biopolttoaineista. Tarjoamme monipuoliset konsultointi- ja projektintoteutuspalvelut kuljetusalan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Asiantuntemuksemme kattaa sekä erilaiset biopolttoaineet FAME-biodieselistä toisen sukupolven etanoliin ja biometaaniin että raaka-aineet mäntyöljystä maatalouden jätteisiin. Toimimme Suomen lisäksi Kaakkois-Aasiassa ja Brasiliassa.

 

Ainutlaatuinen asiantuntemus biopolttoaineiden kehitystyöstä ja tuotannosta

Meillä on laaja asiantuntemus bioraaka-aineiden käsittelystä sekä vuosikymmenten kokemus selluteollisuuden, öljynjalostuksen ja petrokemian hankkeista. Olemme luotettava ja teknologiasta riippumattoman kumppani toteuttamaan kestäviä liikenteen biopolttoainehankkeita.

Vahva prosessiteknologiaosaamisemme luo ainutlaatuista lisäarvoa asiakkaillemme erilaisissa selvityksissä, investointiprojekteissa sekä tuotannon aikaisessa toiminnassa. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskonsultoinnin sekä muut toimeksiannot toteutamme yhteistyössä eri sektoreiden prosessiteknologia-asiantuntijoiden kanssa. Tämä mahdollistaa kokonaisvaltaisen näkemyksen ja liitynnät eri prosessien välillä.  

Tarjoamme kattavasti kaikki konsultointi-, suunnittelu- ja projektinhallintapalvelut esiselvityksistä teollisuuden CAPEX-hankkeiden EPCM-toteutuksiin ja OPEX-palvelujen pitkäaikaiseen kumppanuuteen laitoksen koko elinkaaren ajan.

Teknologiasta riippumattomana konsulttina autamme asiakkaitamme valitsemaan parhaat mahdolliset vaihtoehdot ja tarjoamme turvallisen, kestävän ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Koska tunnemme bioteollisuuden markkinat, tuotantoprosessit sekä globaalit suunnittelu- ja projektinhallintatyökalut, voimme varmistaa hankkeen tehokkaan toteutuksen.

Haluamme auttaa biopolttoainesektorin asiakkaitamme kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Ydinosaamisalueemme:

 • Due Diligence -selvitykset
 • Turvallisuuskonsultointi
 • FEL (Front End Loading)
 • Esisuunnittelu
 • Toteutettavuusselvitykset
 • Perus- ja toteutussuunnittelu
 • FEED (Front End Engineering and Design)
 • EPCM-palvelut
 • Projektien hallinta
 • Työmaavalvonta
 • Toiminnan parantaminen
 • Paikalliset OPEX-palvelut

Kysymyksiä ja vastauksia biopolttoaineista

Mitä biopolttoaineet ovat? Arrow pointing right

Biomassoista voidaan jalostaa nestemäisiä biopolttoaineita, joilla voidaan korvata liikenteen ja energiantuotannon fossiilisia polttoaineita ja siten vähentää myös liikenteen öljyriippuvuutta ja ympäristövaikutuksia.

Mistä biopolttoaine valmistetaan? Arrow pointing right

Niin sanottuja ensimmäisen sukupolven liikenteen biopolttoaineita valmistetaan maailmanlaajuisesti sokeri- ja tärkkelyspitoisista kasveista (bioetanoli) sekä öljypitoisista kasveista ja bioraaka-aineista (biodiesel).
Kaupallisessa tuotannossa on myös kehittyneempiä toisen sukupolven biopolttoaineita. Näiden biopolttoaineiden raaka-aineita ovat kasvi- ja puupohjainen selluloosa sekä jätteet ja tähteet. Nämä biopolttoaineet vähentävät tehokkaammin päästöjä ja ovat korkealaatuisempia kuin ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet. Toisen sukupolven biopolttoaineiden valmistus ei myöskään kilpaile ruoantuotannon kanssa. Kolmannen sukupolven biopolttoaineet ovat kehitteillä olevia uusia polttoaineita, jotka eivät ole vielä kaupallisessa tuotannossa. Kolmannen sukupolven biopolttoaineita valmistetaan täysin uusista raaka-aineista, kuten levistä.

Mihin biopolttoaineita käytetään? Arrow pointing right

Suomessa biopolttoaineita käytetään liikenteen polttoaineisiin sekoitettuna. Tätä on edistänyt kansallinen biopolttoaineiden jakeluvelvoite, jonka mukaan vuonna 2020 biopolttoaineiden osuuden tuli olla 20 prosenttia kulutukseen toimitetun moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä.

Sähkön ja lämmöntuotannossa kevyttä ja raskasta öljyä voidaan korvata muun muassa pyrolyysiöljyllä. Sitä valmistetaan nimensä mukaisesti pyrolyysitekniikalla ja raaka-aineena voidaan käyttää puuperäisiä raaka-aineita, kuten sahanpurua ja haketta sekä metsäteollisuuden sivutuotteita, kuten kuorta ja mustalipeää.

Miksi yritykset siirtyvät valmistamaan biopolttoaineita perinteisten fossiilisten sijaan? Arrow pointing right

Kaiken takana on fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen ja sitä kautta ilmastotavoitteiden saavuttaminen. Tämä on tehty liiketoiminnallisesti EU:ssa regulaation, kuten jakeluvelvoitteen kautta. Jakeluvelvoitteen tarkoituksena on edistää kestävien uusiutuvien polttoaineiden käyttöä moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamiseksi liikenteessä. Vuoteen 2030 mennessä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus on nostettava EU:ssa 14 prosenttiin liikenteen energian loppukulutuksesta.

 

Ilkka Rantanen - Head of Business Sector Chemicals and Biorefining, Finland
Ilkka Rantanen
Toimialajohtaja, kemianteollisuus ja biojalostus, Suomi

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Ilkka Rantanen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Riina Brade - Head of Local Business Sector Chemicals & Biorefining
Riina Brade
Head of Local Business Sector Chemicals & Biorefining

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Riina Brade

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.