landscape

Tulevaisuuden raaka-ainehanke - Soklin kaivos Suomessa

Konseptuaalisen vaiheen kannattavuusselvitys on yksi kaivoshankkeen alkuvaiheen selvityksistä. Siinä arvioidaan hankkeen taloudellista kannattavuutta ja lisätään yhtiön käsitystä hankkeen mahdollisista epävarmuuksista ja riskitekijöistä.

AFRY laatii konseptuaalisen vaiheen kannattavuusselvityksen Soklin kaivoshankkeeseen Suomessa.

Toimeksiannon tavoitteena on arvioida laaja-alaisesti Savukoskella sijaitsevan Soklin alueen koko potentiaali uusinta teknologiaa hyödyntämällä. Tärkeänä osa-alueena huomioidaan mineraalien tarve nyt ja tulevaisuudessa, sillä sähköautojen akkujen ja niissä tarvittavien raaka-aineiden kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Soklin geologisessa esiintymässä on useita Euroopassa kriittisiksi luokiteltuja mineraaleja. Geologisen esiintymän laajuus ja rikkaus on ainutlaatuinen.

AFRYllä on pitkä kokemus Soklin ympäristö- ja prosessiasioista, joten yhteistyömme tässä selvitysprojektissa tulee olemaan hyvä.

  Projektipäällikkö Pasi Heino, Sokli Oy

AFRYn toimeksianto sisältää hankkeen geologiset arvioinnit, mineraaliprosessin kehittämisen tukemisen, strategisen kaivossuunnittelun, infra- ja logistiikkasuunnittelun sekä kaivoksen ympäristövaikutuksien analysointi esiselvitystasolla. Hankkeesta tekee erityisen haastavan olemassa olevien luontoarvojen säilyttäminen mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena konseptiselvityksessä on löytää teknologisia ratkaisuja, joilla vaikutukset Soklin alueeseen jäisivät mahdollisimman pieniksi. Työn on määrä valmistua syksyllä 2022 ja se tehdään yhteistyössä Sokli Oy:n ja Worley Parson Ltd:n kanssa.

Meillä on kunnia toimia Sokli Oy:n kumppanina tässä Suomen tulevaisuuden raaka-ainehankkeessa, jossa kallioperään rikastuneita metalleja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman kestävillä ratkaisuilla. Esimerkiksi sähköautojen akkujen raaka-aineiden tarve tulee kasvamaan merkittävästi lähitulevaisuudessa. Jotta pystymme vastaamaan kriittisten raaka-aineiden kasvavaan kysyntään, on ratkaisut tehtävä harkitusti. Siksi kestävän kehityksen mukainen kaivostoiminta, metallien jalostaminen ja raaka-ainelähteiden varmistaminen on avaintehtävämme.

  Mikko Lamberg, Prosessiteollisuus-divisioonan Suomen kaivos- ja metalliteollisuuden toimialajohtaja

Projektin tiedot:

 • Hanke: Kaivoshankkeen konseptuaalisen vaiheen kannattavuusselvitys (PEA)
 • Asiakas: Sokli Oy
 • Sijainti: Savukoski, Suomi
 • Aikataulu: 2022

AFRYn palvelut:

 • Konseptuaalisen vaiheen kannattavuusselvitys
  • Hankkeen geologiset arvioinnit
  • Mineraaliprosessin kehittämisen tukeminen
  • Strateginen kaivossuunnittelu
  • Infra- ja logistiikkasuunnittelu
  • Ympäristövaikutuksien analysointi esiselvitystasolla
Finland-sokli-mine-aerial-savukoski
Ilmakuva Soklin alueesta. Lähde: Suomen Malmijalostus