Käsi taivasta kohden

Sami Penttilän johtamisen ytimessä on luottamus siihen, että ihmiset tekevät aina parhaansa

AFRYn ostastopäällikön johtajuus nojaa luottamukseen ja kuuntelemiseen

Sami Penttilä on työskennellyt AFRYllä osastopäällikkönä energiadivisioonassa nyt noin 2,5 vuotta. Kiinnostus energia-alaa ja meneillään olevaa energiamurrosta kohtaan saivat hänet hakeutumaan AFRYlle.

Penttilä teki VTT:llä pitkän akateemisen uran ydinvoiman parissa, ja muutama vuosi sitten hän väitteli Aalto-yliopistossa kemiantekniikan ja metallurgian laitoksella materiaalien käytettävyydestä neljännen sukupolven ydinvoimalaitoksissa.

AFRYllä Penttilä pääsee pureutumaan energiamurrokseen liittyviin kysymyksiin aiempaa laajemmin tiiminsä hoitamissa projekteissa. Hän nauttii kestävien energiaratkaisujen kehittymisen näkemisestä.

”Tällä hetkellä maailma muuttuu vauhdilla, kun fossiilisia polttoaineita korvataan uusiutuvilla, yhteiskunta sähköistyy ja Power-to-X -teknologiat edistävät uusiutuvan energian hyödyntämistä”, Penttilä iloitsee. ”Nämä ovat asioita, joissa meillä AFRYllä on syvää asiantuntemusta, ja meidän osaamistamme tarvitaan nyt todella paljon sekä Suomessa että ulkomailla.”

Osastopäällikön rooli mahdollistaa esihenkilötyöhön keskittymisen

Osastopäällikkönä Penttilä saa keskittyä ennen kaikkea toiminnan kehittämiseen ja henkilöstön johtamiseen. Hän näkeekin itsensä taustatekijänä, joka esihenkilön roolissa organisoi osaston resursseja palvelemaan parhaalla tavalla projektien tavoitteita ja valittua strategiaa.

Penttilän osasto tarjoaa projektikehityspalveluja energiayhtiöille, kunnille ja projektikehitysyhtiöille. Noin 20 työntekijästä koostuvan tiimin tehtävänä on muun muassa tarkastella, onko kehitysprojekti kannattava toteuttaa teknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta. Projektien ollessa kannattavia, projektipalveluiden kollegat jatkavat tyypillisesti seuraavaan vaiheeseen ja vievät puolestaan projekteja aina toteutukseen asti.

Sami Penttilä
"Uskon, että ihmiset pyrkivät aina tekemään parhaansa, ja luottamukseni perustuu tälle olettamukselle."

Penttilä pitää siitä, että työ on monipuolista eikä yksikään päivä ole samanlainen. ”Tämä vaihtelevuus tekee työstä vauhdikasta, mikä sopii minulle hyvin.”

Penttilä arvostaa myös esihenkilönsä luottamusta ja sitä, että hänelle on annettu vapaat kädet viedä asioita eteenpäin parhaaksi katsomallaan tavalla.

Esihenkilötyöhönsä Penttilä saa tukea paitsi omalta esihenkilöltään Ilkka Heikkilältä, myös muilta osastopäälliköiltä, joista hän on muodostanut toimivan sparrausporukan ympärilleen. Johtamiseen liittyviä kysymyksiä on helppo käsitellä samassa roolissa toimivien tai aikaisemmin tämän tyyppisessä roolissa toimineiden kollegoiden kanssa. Tukea antavat tarvittaessa myös oman tiimin senioriasiantuntijat, jotka ovat olleet talossa pitkään.

Vahvuuksina kuunteleminen ja kyky asettua toisen saappaisiin

Johtamisen ytimessä Penttilällä on ymmärrys siitä, että ihmiset pyrkivät aina parhaaseen lopputulokseen. Siitä syntyy luottamus työntekijöitä kohtaan. Käytännön viestintää taas ohjaa näkemys, jonka mukaan ihmiset haluavat tulla kuulluiksi ja nähdyiksi. ”Tervehdin aina työntekijöitä ja otan heidät huomioon. Jos näen jonkun saapuvan toimistolle, käyn tervehtimässä, vaikka olisi kiire kokoukseen.”

Penttilä tapaa mielellään tiimiläisiään toimistolla, mutta yhteydenpito sujuu erinomaisesti myös puhelimitse. ”Yritän olla mahdollisimman paljon ihmisten kanssa tekemisissä ja soittelenkin säännöllisesti työntekijöille ja kysyn, miten arjessa sujuu.” Penttilä toivoo, että aktiivisella viestinnällään hän pystyy rakentamaan luottamuksellisia suhteita työntekijöiden kanssa niin, että myös heidän on helppo ottaa yhteyttä häneen.

Luottamus esihenkilöä kohtaan syntyy Penttilän mielestä siitä, että hän osoittaa osaavansa ja haluavansa kuunnella. Penttilä pitääkin esihenkilönä vahvuuksinaan kuuntelemista ja pyrkimystä asettua työntekijän saappaisiin erilaisissa tilanteissa.

Penttilä pitää palautteen jakamista ja onnistumisten käsittelyä merkityksellisenä yhteisössä. Jokaiseen yksikköpalaveriin on sisään rakennettuna projekteissa saadun palautteen läpikäynti. ”Pyrin kehumaan työntekijöitä myös muiden kuulleen”, Penttilä kertoo. ”Onnistumiset tehdään lähes aina yhdessä, ja haluan tuoda aktiivisesti tiimille esiin asioita, joissa on onnistuttu.” Hän jakaa hyvät asiakaspalautteet paitsi tiimin kesken, myös muille osastopäälliköille ja omalle esihenkilölleen. Hän on ylpeä tiimistään ja haluaa tuoda sen avoimesti esiin.

Sami Penttilä
”Ihminen on kokonaisuus, ja jotta business kukoistaa, työntekijän on voitava hyvin sekä työssään että vapaa-ajallaan."

Esihenkilö esimerkkinä työelämän ja vapaa-ajan balanssin muodostumisessa

Kuunteleminen, palautteen jakaminen ja keskusteleminen ovat Penttilälle tärkeitä työkaluja johtamisessa. Hän haluaa myös toimia esimerkkinä työelämän ja vapaa-ajan balanssin tukemisessa.

”Ihminen on kokonaisuus, ja jotta business kukoistaa, työntekijöillä on oltava asiat hyvin myös työtehtävien ulkopuolella.” Penttilä tuo aktiivisesti esiin sitä, miten myös hänellä on harrastuksia ja vastuita työelämän ulkopuolella. ”Valmennan salibandya, ja se vaikuttaa myös siihen, että työpäivä on lopetettava ajoissa treenipäivinä.”

Kun konsultin päivä venyy toimeksiannon vuoksi, Penttilä kannustaa pitämään säännöllisesti kertyneet tunnit vapaina. Työtunneista ja -tilanteesta myös keskustellaan säännöllisesti.

Penttilä kannustaa lomien ja vapaiden pitoon, ja lisäksi hän tukee työntekijöitään muun muassa vanhempainvapaan pitämisessä. ”Kun työntekijä jää vanhempainvapaalle ja tulee sen jälkeen tyytyväisenä takaisin töihin, se on myös organisaatiolle etu”, Penttilä pohtii.

Samin vinkit esihenkilötyöhön

  1. Kuuntele ja kuuntele.
     
  2. Keskustele.
     
  3. Luota työntekijöihin, sillä he tekevät aina parhaansa. Osoita myös, että luotat siihen, että he tekevät työnsä hyvin.

Ota yhteyttä

Sami Penttilä - Director, Expert Services

Sami Penttilä

Johtaja, Expert Services

Ota yhteyttä: Sami Penttilä

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.