barley-field-nature-green-sky-food-beverage-malt

Selvityksen tulosjulkistuswebinaari: Kotimaisten polttoaineiden käyttömäärät vuoteen 2028

Milloin

From: 08-helmikuu-2023 14:00 EET To: 08-helmikuu-2023 15:30 EET

Selvityksen tulosjulkistuswebinaari: Kotimaisten polttoaineiden käyttömäärät vuoteen 2028

Kiristyvät ilmastotavoitteet ja nousseet fossiilisten polttoaineiden ja turpeen energiakäytön kustannukset ovat muuttaneet kotimaisten polttoaineiden toimintaympäristöä.

Samalla Venäjän hyökkäyssodan seurauksena syntynyt energiakriisi on vaikuttanut voimakkaasti polttoaineiden ja sähkön hintoihin, ja puupolttoaineiden tuonti Venäjältä Suomeen on loppunut. Puupolttoaineilla on Suomessa merkittävä rooli fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa, ja puupolttoaineiden käyttö onkin ollut selvässä kasvussa. Vastaavasti turpeen energiakäyttö on ollut selvässä laskussa päästöoikeuden voimakkaan hinnan nousun ajamana, ja pääasiassa myös turvetta on korvattu puupolttoaineilla.

Puupolttoaineiden saatavuuteen lähitulevaisuudessa liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuuksia, kuten puubiomassan tuonnin loppuminen Venäjältä, metsäteollisuuden tuotannon kehityksen ja energiantuotannossa käytetyn sivutuotepuun määrän epävarmuus sekä epävarmuus kotimaisen metsähakkeen lisämobilisoinnissa ja sen ympärillä oleva kestävyyteen liittyvä keskustelu EU- ja kansallisella tasolla. Huolena onkin, riittääkö energiapuun kotimainen tarjonta kattamaan kasvavaa kysyntää lähivuosina, mistä johtuen näkemystä energiaturpeen tarpeesta tulevina vuosina tulee päivittää. Kuitenkin myös energiaturpeen saatavuuteen liittyy rajoitteita, sillä tuotantoa on jo ehditty ajaa alas.

AFRY Management Consulting on selvittänyt, millaisia määriä kotimaisia polttoaineita käytetään energiaksi sekä miten kotimaisten polttoaineiden tarjonta riittää kattamaan kysyntää nykyhetkestä vuoteen 2028.

Selvityksen tulokset julkaistiin AFRYn järjestämässä webinaarissa keskiviikkona 8.2.2023.

Selvitys on laadittu EPV Aluevarannot Oy:n, Neova Oy:n, Oulun Energia Oy:n, Kuopion Energia Oy:n, Keravan Energia Oy:n, Tampereen Sähkölaitos Oy:n, Alholmens Kraft Oy:n sekä Koneyrittäjät ry:n toimeksiannosta.

Selvityksen tulosjulkistuswebinaari
Close up view of wood chips

Lue tiedote

Electricity

Energian liikkeenjohdon konsultointi

Suomen johtavana energia-alan konsultointi- ja suunnitteluyhtiönä AFRY tarjoaa asiakkailleen riippumatonta neuvontaa ja markkina-analyysejä, tukee strategian luomisessa sekä auttaa muutosten toteutuksessa asiakkaan tarpeiden mukaan.