Lake and forest with a dock

Lasse Rantala ja Kaisa Kettunen: Toisiansa tsemppaavat kollegat AFRYn vesistöpalveluissa

Kollegalta tukea ja uusia oppeja

Lasse Rantala ja Kaisa Kettunen ovat olleet AFRYn vesistöpalveluissa Oulussa toistensa kollegoita ja mentoreita useamman vuoden. Kaisa on ympäristöasiantuntija ja Lasse vesistöasiantuntija. Kaisa on koulutukseltaan ympäristötekniikan diplomi-insinööri ja Lasse limnologi. Heitä yhdistää vuosiluku 1986, sillä silloin Lasse aloitti työnsä yrityksessä, joka sittemmin ostettiin osaksi AFRYä edeltänyttä Pöyryä. Kaisa taas syntyi tuona samaisena vuonna.

Lasse työskenteli pitkään osastopäällikkönä, minkä jälkeen hän vaihtoi projektipäällikön tehtäviin. Jälkimmäinen tehtävä on ollut hänelle erityisesti mieleen, sillä projektipäällikkönä hankkeessa saa keskittyä täysin suunnitteluun ja asiantuntijatyöhön ilman hallinnollisia vastuita.

Pöyryllä ja sittemmin AFRYllä Lasse on viihtynyt erittäin hyvin, koska isossa, maineikkaassa talossa kaikki asiat ovat aina hoituneet ja asiantuntijoita on joka lähtöön. Työtehtävät ovat alusta lähtien vastanneet hänen koulutustaan, ja ne ovat olleet mielenkiintoisia ja haasteellisia.

AFRYn asiantuntija Kaisa ja Lasse

”Työtä on myös ollut riittävästi ja työilmapiiri on pysynyt hyvänä vuosien kuluessa, vaikka yhtiö ja porukka ovatkin uudistuneet”, Lasse kertoo. Hänen mielestään parasta AFRYllä ovat välittömät suhteet työkavereihin, hyvät asiakkaat ja tekemisen meininki.

Lasse jäi eläkkeelle vuonna 2020, mutta hän jatkaa edelleen tuntisopimuksella muutamassa pitkäkestoisessa projektissa. AFRYllä on muitakin pitkän linjan asiantuntijoita, jotka Lassen tavoin ovat vielä eläköitymisensä jälkeen jääneet taloon tuntisopimuksella.

Kaisa on ollut talossa vuodesta 2017 – ensin luvitus- ja vesitalousasiantuntijana sekä projektipäällikkönä ja vuodesta 2021 osastopäällikkönä. Osastopäällikön työssä häntä innostaa erityisesti työkavereiden auttaminen ja toiminnan kehittäminen, vaikka samalla juuri kehittäminen on myös haastavinta. Kaisasta AFRYllä parasta ovat työkaverit, työilmapiiri sekä sopivasti haastavat projektit.

Työtoveruus sai hyvän alun heti ensi hetkestä lähtien

Kaisa ja Lasse tapasivat ensi kerran Kaisan työhaastattelussa vuonna 2017. Kaksikon ensimmäinen yhteinen projekti oli kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi, joka tehtiin pitkäaikaiselle asiakkaalle. Lasse toimi hankkeessa ensin projektipäällikkönä, ja myöhemmin Kaisa otti hänen roolinsa. Lasse jäi vielä taustalle neuvonantajaksi, ja hänen muistelee vaihdon menneen sujuvasti ja asiakkaankin olleen oikein tyytyväinen työn laatuun.

”Kaisa osoittautui myönteiseksi, energiseksi ja välittömäksi tyypiksi, jonka kanssa on helppo hoitaa asioita asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa.”

Sittemmin kaksikko on työskennellyt rinnakkain toistensa asiantuntijuutta vahvistaen.

AFRYn asiantuntija

Projektityössä tärkeintä on luottamukselliset ja välittömät asiakassuhteet

Kaisan mukaan osa asiakkaista haluaa edelleen työskennellä juuri Lassen kanssa hankkeissa, vaikka hän onkin jo virallisesti eläkkeellä. ”Lassella on ollut monia asiakkaita jo vuosikymmeniä, ja heidän arvostuksensa Lassea kohtaan on helposti nähtävissä”, Kaisa kertoo.

Kaisa kertoo saaneensa Lasselta kannustusta osastopäällikön paikan hakemiseen. ”Lassen urapolun ja kokemusten vuoksi tiesin, että AFRYn kulttuuri paitsi tukee työntekijöiden uralla kehittymistä, myös mahdollistaa paluun takaisin esimerkiksi projektipäällikön tehtäviin, jos esihenkilön työ ei tuntuisikaan omalta.” Kaisan mielestä Lasse onkin ollut hänelle merkittävä roolimalli yhteisten työvuosien aikana.

Lasse kokee oppineensa Kaisalta vuosien varrella sen, että nuoret pystyvät mihin tahansa, kun heillä on kiinnostus tarkasteltavaan teemaan ja halua ratkaista asiakkaan pulmat. Lasselta Kaisa taas on oppinut, miten asiakkaan kanssa pitää luoda välittömät suhteet, jotta asiat etenevät.

Lassen mukaan asiakkaan luottamus pitää ansaita, sillä se takaa pitkät projektit ja jatkuvan työn. ”Siihen Kaisa pystyy, onnea vaan matkaan osastopäällikkönä”, Lasse toivottaa kollegalleen.

Ota yhteyttä

Kaisa Kettunen - Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Kaisa Kettunen

Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Ota yhteyttä: Kaisa Kettunen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.