Man and woman smiling in front of architectural wall

AFRYn hankintayksikön johtaja Kati Toitturi – Luottamus syntyy kahdenkeskisessä kommunikaatiossa

Esihenkilön tehtävässä kiehtoo toiminnan kehittäminen entistä paremmaksi

Kati Toitturi vetää 12 hengen hankintatiimiä Prosessiteollisuus-divisioonassa AFRYllä. Hänen mielestään tärkeintä johtamisessa on olla arjessa läsnä ja kuunnella työntekijöitä.

Kati Toitturi on projektien hankintapalveluiden johtaja AFRYn Prosessiteollisuus-divisioonassa. Kutsumme Katia paluumuuttajaksi, sillä hän työskenteli aiemmin 10 vuotta Pöyryllä ennen kuin lähti reiluksi viideksi vuodeksi Nesteelle ja palasi sitten taas elokuussa 2022 AFRYlle. Takaisin Katia veti konsulttitalon tarjoama monialaisuus.

”AFRY on laaja läpileikkaus teollisuuden kehityssuunnista. Täällä on hyvin nähtävissä, mihin päin maailma on kehittymässä”, Kati kertoo.

Kati astui esihenkilörooliinsa ensi kertaa Nesteellä ollessaan, ja AFRYlle palatessaan hän tuli suoraan nykyiseen tehtäväänsä.

”Esihenkilön tehtävässä minua kiehtoo toiminnan kehittäminen entistä paremmaksi”, Kati miettii.

AFRYllä Katin tiimi koostuu hankintapäälliköistä ja -insinööreistä, jotka tekevät projektihankintaa asiakasprojekteissa. Esihenkilötehtäviensä lisäksi Katin vastuulle kuuluu tarjous- ja kehitystyötä.

Kati Toitturi
Kati Toitturi

Johtaminen on läsnä arjen tekemisessä ja vuorovaikutuksessa

Kati näkee, että hänen roolinsa johtajana on tarjota tukea ja apua 12 tiimiläiselleen arjessa. Hän yrittää pitää kalenterimerkintänsä sen verran väljinä, että hänen on mahdollista tukea tiimiläisiään heidän arjessaan.

Tiimiläisillä on vankkaa alan asiantuntemusta, ja he ovat erittäin itseohjautuvia. Kuitenkin aina tulee tilanteita, joissa Katin on mahdollista olla avuksi.

Tiimiläisten kanssa pidetään kahdenkeskisiä keskusteluja kuukausittain, ja ne merkitään aina kalenteriin etukäteen, jotta keskustelut eivät jää arjen kiireiden vuoksi pitämättä.

”Luottamus syntyy kahdenkeskisessä kommunikaatiossa, ja siksi kannustankin kaikkia pitämään one-to-one-keskusteluja”, Kati sanoo.

Katin toimipaikka on Vantaalla, ja osa hänen tiimistään on Oulussa ja Tampereella, joten kasvokkaisia kohtaamisia ei ole usein. Kasvokkaisia tapaamisia merkityksellisempänä Kati pitää sitä, miten hän pääsee pureutumaan työntekijän työtehtäviin ja työskentelytapoihin. Hän kokee, että puhelimen ja Teamsin avulla on mahdollista saada aikaan luottamuksellista vuorovaikutusta. Näin kokevat myös tiimiläiset, sillä Kati on saanut erittäin hyvää palautetta työntekijöiltään henkilöstökyselyssä.

Kati on päivittäin tiimiläistensä kanssa tekemisissä, ja hän kyselee aktiivisesti heidän kuulumisistaan ja työtilanteestaan.

”Muistutan heitä onnistumisista erityisesti niinä hetkinä, kun kaikki ei mene kuin Strömsössä”, Kati kertoo. Hänen mielestään onnistumiset ja positiiviset kokemukset motivoivat monia.

Onnistumisista on helppo puhua, mutta myös vaikeita keskusteluja on käytävä esihenkilön roolissa. ”Tällaisten keskustelujen jälkeen yleensä huomaa, että asioiden läpikäyminen on ollut hyväksi kummallekin osapuolelle.” Kati luottaa siihen, että tiimiläiset haluavat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Vaikeiden tilanteiden läpikäymiseen kuuluu pohtia, miten jatkossa vastaavan tilanteen voisi hoitaa toisin.

Kati Toitturi
Kati Toitturi

Inhimillisyys on joustamista ja rajojen asettamista

Katin mielestä on tärkeää, että hänellä on asiantuntemusta hankintakysymyksissä ja monipuolista projektiosaamista, jotta hän voi tukea parhaalla mahdollisella tavalla tiimiläisiään. ”En minä kaikkea osaa, mutta pystyn ohjaamaan työntekijöitä oikeiden ratkaisujen löytämisessä. Yhdessä etsimme vastauksia kysymyksiin.”

Kati kertoo, miten hänen tiimissään työskentelevä, pitkän uran AFRYllä tehnyt, Jorma Halmepuro muistuttaa välillä siitä, kuinka jokainen projekti opettaa jotakin uutta. Se on tärkeä pitää mielessä. ”Sitä pitää sietää, ettei koskaan ole valmis, eikä aina voi, eikä tarvitsekaan tietää kaikkea”, Kati miettii.

Kati kuvailee itseään helposti lähestyttäväksi ja auttavaiseksi johtajaksi, jonka vahvuus on kuunteleminen. ”Yritän olla inhimillinen ja tasapuolinen kaikille tiimiläisille.” Inhimillisyys näyttäytyy hänen mukaansa siinä, että hän joustaa ja auttaa työntekijöitään asettamaan rajoja työnteolle.

”Kannustan työntekijöitä esimerkiksi pitämään lomaa ja olen vaikka itse projektissa varalla, jos on tarvis.”

Avoimuus ja luottamus tiimissä muodostavat hyvää ilmapiiriä

AFRYläisten mielestä työpaikalla vallitsee ystävällinen ilmapiiri – niin Katinkin tiimissä. Katin mielestä ilmapiiriin vaikuttaa paljon se, että ongelmiin etsitään ratkaisut, eikä esimerkiksi epäonnistumisia jäädä murehtimaan.

Hyvää ilmapiiriä rakennetaan myös avoimuudella ja keskinäisellä luottamuksella. ”Jokainen hoitaa oman työnsä niin hyvin kuin mahdollista ja antaa tarvittaessa tukensa muillekin”, Kati sanoo.

Katin vinkit esihenkilötyöhön

  • Pidä kalenterissa riittävästi väljyyttä, jotta voit tukea tiimiläisiäsi myös äkillisissä tilanteissa.
  • Varaa kalenteriin säännöllisiä one-to-one-keskusteluja tiimiläisten kanssa.
  • Jotta voit rakentaa luottamukselliset suhteet tiimiläisiin, pidä yllä vuorovaikutusta tiimiläisiin heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti.
  • Pyydä palautetta tiimiltäsi: Mitä ette haluaisi muuttaa toimintatavoissa? Mihin toivoisitte muutosta?