Keltainen talo ja taivas

Arkkitehti-juristi ratkoo ongelmia monimutkaistuvassa maailmassa

Arkkitehti-juristi ratkoo ongelmia monimutkaistuvassa maailmassa

Maiju Rinne-Kanto valmistui oikeustieteellisestä vuonna 2010, ja muutaman vuoden kuluttua hän haki opiskelemaan arkkitehtuuria Aalto-yliopistoon. Nykyinen työ AFRY Ark Studiossa tuntuu omalta, ja oikeustieteen opinnoista ja juristin työkokemuksesta on ainutlaatuista hyötyä.

– Arkkitehdin työhön sisältyy paljon eri osa-alueita ja monipuolista ongelmanratkaisua. Työ vaatii monia eri taitoja, luovuutta ja eläytymiskykyä. Toisaalta suunnittelu- ja rakennusala on tarkoin säänneltyä, ja esimerkiksi sopimuskokonaisuuksien ymmärtämisestä on iso etu kiinteistöalalla, Rinne-Kanto pohtii.

Myös asianajajan työssä karttunutta esiintymistaitoa pääsee hyödyntämään arkkitehtina. Kahdesta erilaisesta koulutuksesta ammentamalla Rinne-Kanto näkee itsensä enemmänkin moniosaajana kuin alanvaihtajana.

Arkkitehdin työssä on vahva yhteiskunnallinen ulottuvuus

Rinne-Kanto oli jo lapsena kiinnostunut rakennetusta ympäristöstä.

"Halusin tietää, millä aikakaudella rakennukset on rakennettu ja mitä tyylisuuntaa ne edustavat. Piirsin pohjapiirustuksia jo niin pienenä kuin muistan. Olin kuitenkin jo tuolloin kiinnostunut myös yhteiskunnallisista asioista, joten lukion jälkeen hain oikikseen. Arkkitehtuurin opiskelu muhi pitkään mielessäni."

Maiju Rinne-Kanto

Rinne-Kannon mielestä rakennetun ympäristön suunnittelu on myös yhteiskunnallista työtä ja vaikuttamista. Oman lisänsä nykysuunnitteluun tuovat kestävyysnäkökohdat, joilla on vahva merkitys niin sosiaalisesti kuin ympäristönkin näkökulmasta.

Arkkitehdin työssä nivoutuvatkin yhteen monet hänen kiinnostuksenkohteistaan.

"Arkkitehti tekee suunnittelua tiettyjen sääntöjen antamissa raameissa, ja juristin koulutus antaa säännösten tulkintaan selkänojaa ja laajempaa ymmärrystä. Monipuolinen tausta saa näkemään asiat useista eri vinkkelistä. Se antaa tietynlaista joustavuutta ja toisaalta laajempaa perspektiiviä ajatteluun."

Kohde jossa taide liittyy arkkitehtuuriin

Rinne-Kanto aloitti työt arkkitehtinä AFRY Ark Studiolla elokuussa 2019. Hän haki AFRY Ark Studioon töihin, koska halusi päästä suunnittelemaan kouluja ja muita julkisia rakennuksia.

Viime vuonna Rinne-Kanto oli mukana Metsolan päiväkotihankkeessa Espoossa. Hän teki luonnos- ja toteutussuunnittelua ja toimi työmaan projektiarkkitehtina. Päiväkoti on CLT-rakenteinen puupäiväkoti Tapiolan rakennetun kulttuuriympäristön alueella.

"Pienellä tontilla maatyöt tuottivat lisäsuunnittelua, koska tontilla olemassa olevat puut piti säilyttää liito-oravien latvusreitteinä ja toisaalta pihakalusteet oli istutettava puiden lomaan. Lisäksi rakennukseen toteutettiin taiteilijan suunnittelemaa julkisivutaidetta uudella tekniikalla, jonka kehittämisestä vastasin muun työmaan hoitamisen ohella."

Arkkitehtia ilahduttaa päiväkodin julkisivuun integroiduille Laura Merzin ”Metsolan otukset” -taideteoksille myönnetty Hopeahuippu-palkinto Grafian Vuoden huiput 2022 -kilpailussa.

"Tässä kohteessa taide liittyy erityisen onnistuneesti arkkitehtuuriin eikä ole vain liitetty siihen jälkikäteen”, Rinne-Kanto pohtii.

Kestävän kehityksen ratkaisut kiinnostavat

Rakentamisen kestävyyttä Rinne-Kanto on viime aikoina pohtinut työryhmänsä kanssa rakennusosien uudelleenkäytön muodossa. Hän osallistui kollegoidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa Espoon kaupungin järjestämään muotoilukilpailuun, jossa haettiin ratkaisua Keran Hallien materiaalien ja osien uudelleenkäyttöön. Joukkue suunnitteli kiertotalouden prosessia, jossa pyrittiin huomioimaan laajasti eri sidosryhmät rakennuksen elinkaaren ajalta. Ehdotus sijoittui kolmen parhaan joukkoon.

Rinne-Kanto on ollut arkkitehtina mukana myös kohteissa, joissa hän on aiemmin vieraillut asianajajan roolissa.

Arkkitehti kiittää työnantajaansa siitä, että on saanut tehdä itseään kiinnostavia projekteja laajasti kaavoitustyöstä toteutussuunnitteluun.

"On tärkeää saada toimistoon hyviä projekteja, mikä vaatii ahkeraa tarjousten laatimista myös julkisiin hankintoihin, kuten kouluihin ja päiväkoteihin. Mitä parempaa työtä teemme nyt, sitä laadukkaampia hankkeita saamme suunniteltavaksemme myöhemmin."

Ota yhteyttä

Maiju Rinne-Kanto - Architect

Maiju Rinne-Kanto

Arkkitehti

Ota yhteyttä: Maiju Rinne-Kanto

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
running

Tule meille töihin

Olisiko työpaikan vaihto ajankohtaista? Katso AFRYn avoimet työpaikat ja hae!