Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY Ark Studio vastaa korjaussuunnittelusta yleisölle avattavassa Mäntsälän Iso-Pappilassa

Ma, 11.09.2023 - 12:20 EEST

AFRY Ark Studio suunnittelee asemakaavassa suojellun Mäntsälän Iso-Pappilan vanhan puurakennuksen korjaus- ja muutostöitä. Hirsirakennus korjataan kirkkoherranvirastoksi, jonka salitilaa käytetään jatkossa pienimuotoisten kirkollisten tilaisuuksien järjestämiseen. Lisäksi rakennukseen tulee seurakunnan työntekijöiden toimistoja.

AFRY Ark Studio vastaa pappilan pää- ja arkkitehtisuunnittelusta, sisustussuunnittelusta sekä rakennushistoriaselvityksestä. AFRY on tehnyt kohteeseen kuntotutkimuksen ja vastaa myös pappilan rakennesuunnittelusta.

Mäntsälän kirkonmäellä sijaitseva Iso-Pappila rakennettiin Alfred Rosenbröijerin suunnitelmien pohjalta vuosina 1898–1901. Rakennus toimi vuosina 1901–2022 kirkkoherran asuntona, ja siihen kuului pieni kanslia ja arkisto. Kirkkoherranvirastoa pidettiin rakennuksessa vuoteen 1980 saakka. Iso-Pappila on kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus, joka edustaa uusrenessanssin puurakentamista. Yksikerroksinen pappila on laajuudeltaan noin 400 neliömetriä.

Korjauksessa kunnioitetaan vanhaa rakentamista

Pappilan korjaus- ja muutossuunnittelu tehdään yhteistyössä museoviranomaisen, Mäntsälän rakennusvalvonnan ja Mäntsälän seurakunnan kanssa niin, että alkuperäistä rakennustapaa ja arkkitehtuuria kunnioitetaan ja säilytetään mahdollisimman paljon.

Suunnittelu alkoi keväällä 2023 aiempien muutosvaiheiden kartoittamisella ja rakennushistoriaselvityksen laatimisella. Nämä selvitykset antavat arvokasta tietoa suunnittelun tueksi, sillä selvityksillä saadaan kokonaiskäsitys rakennuksen korjaus- ja käyttöhistoriasta.

Korjauksessa rakennuksen talotekniset järjestelmät uusitaan ja tilajärjestelyjä päivitetään uutta käyttötarkoitusta varten. Suunnitelmiin kuuluu muun muassa esteetön sisäänkäynti ja WC-tilan rakentaminen sekä pieni catering-keittiö. Pappilan salissa on säilynyt koristeellinen kertaustyylinen kaakeliuuni. Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä rakennusta ympäröivä puutarha kunnostetaan ja avataan yleisölle.

Kirkkoherra Tarja Meijer Mäntsälän seurakunnasta kertoo, että korjaustyön tavoitteena on palauttaa rakennus mahdollisimman alkuperäiseen asuun ja varmistaa tilojen turvallisuus ja saavutettavuus. ”Tässä taloudellisessa tilanteessa uskon, että seurakunnalle on paljon hyötyä vanhojen ja hyvien tilojen kunnostamisesta jokapäiväiseen käyttöömme. On myös hienoa kutsua kuntalaiset nauttimaan kauniista pappilan miljööstä.”

Historiallisen kohteen suunnittelu on innostavaa ja sujuvaa

AFRY Ark Studion pää- ja arkkitehtisuunnittelijoilla Piritta Hannulalla ja Annette Sernalla on pitkä kokemus suojelukohteiden korjaus- ja muutossuunnittelusta, ja he pitävät historiallisen kohteen suunnittelua innostavana ja mielenkiintoisena projektina.

”Eri aikakausien liittäminen yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi on suunnittelun parhaimpia elämyksiä ja samalla oppitunti lähihistoriaan arkkitehtuurin ja rakentamisen kautta”, arkkitehti Annette Serna sanoo.

”On hienoa, että tällainen suojeltu helmi avataan yleisölle. Yksityisasuntona toimineen pappilan muuttaminen toimistokäyttöön on haastavaa, koska rakennuksessa halutaan säilyttää vanha ilme ja suojeluarvot ja samalla rakentaa toimivaa työ- ja asiointiympäristöä”, kohteen pääsuunnittelija Piritta Hannula sanoo.

Hannulan mukaan suunnittelutyö vanhassa arvokohteessa vaatii aina harkittujen kompromissien tekemistä. Esimerkiksi saavutettavuuden ja esteettömyyden asettamat kriteerit muuttavat pappilan ulkonäköä, mutta muutosten avulla rakennuksen käyttöikää saadaan jatkettua ja se pysyy taas pitkään kunnossa.

Meijer kuvailee yhteistyötä AFRY Ark Studion suunnittelijoiden kanssa mutkattomaksi ja luontevaksi. ”Suunnittelijat ovat kuunnelleet toiveitamme ja ymmärtäneet hyvin, mitä haluamme. Olemme myös pysyneet erinomaisesti aikataulussa”, Meijer kertoo.

Suunnittelun esiselvitystyöt aloitettiin keväällä 2023, ja suunnittelu jatkuu vuoden loppuun. Rakentaminen alkaa tammikuussa 2024, ja kohteen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana.

Lisätietoja:

AFRY
Piritta Hannula, arkkitehti, AFRY Ark Studio
050 411 41 64, piritta.hannula@afry.com


Mäntsälän seurakunta
Tarja Meijer, kirkkoherra, Mäntsälän seurakunta
040 743 3253, tarja.meijer@evl.fi

Tietoa AFRYstä

AFRY tarjoaa suunnittelu-, konsultointi- ja digitaalisia palveluja, jotka vauhdittavat muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa.

Olemme 19 000 omistautunutta teollisuus- ja energia-alojen sekä rakennetun ympäristön asiantuntijaa, joiden kehittämillä ratkaisuilla luodaan vaikutusta tuleville sukupolville. Ympäri maailmaa toimivan AFRYn juuret ovat Pohjoismaissa, sen liikevaihto on 24 miljardia Ruotsin kruunua (noin 2,2 miljardia euroa), ja se on noteerattu Nasdaq Tukholman pörssissä.

Making Future

Tiedotteen kuvat