Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY Ark Studion suunnittelemalle Metsolan päiväkodille Hurraa!-tunnustuspalkinto Espoon kaupungilta

Ma, 11.03.2024 - 16:00 EET

Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä Espoon rakennusvalvonta myönsivät Hurraa!-tunnustuspalkinnon Metsolan päiväkotirakennukselle, jonka pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelusta vastasi AFRY Ark Studio. Palkinto on kunnianosoitus ajankohtaiselle, ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutetulle rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle.  

Palkintoperusteluissaan raati arvosti CLT-massiivipuurunkoisen päiväkodissa puurakentamista ilmastonmuutoksen ehkäisemisen keinona. Puunkäytön lisäksi vuonna 2022 valmistuneessa päiväkotirakennuksessa on panostettu uusiutuvaan energiaan, ja siinä hyödynnetään maalämpöjärjestelmää. 

Kuva: Anders Portman, Kuvio

Kuva: Anders Portman, Kuvio

“Kestävyys ohjasi suunnittelua vahvasti. Rakennukseen valittiin puurunko, jolla on betonirakennetta pienempi hiilijalanjälki. Tontin biologista monimuotoisuutta vahvistettiin säästämällä olemassa olevat puut sekä tekemällä piharakennuksiin viherkatot. Jopa puurunkoa rakennusvaiheessa suojannutta sääsuojaa muokattiin niin, että rakennuksen lähellä kasvaneet vanhat puut voitiin huomioida”, arkkitehti Maiju Rinne-Kanto AFRY Ark Studiosta kertoo. 

Tunnustuspalkinnon perusteluissa korostuivat myös rakennuksen kaunis ja onnistunut arkkitehtuuri sekä tyylikkäät tilat. 

Uudisrakennuksen suunnittelussa huomioitiin Tapiolan ainutlaatuinen luonto ja arkkitehtuuri. Esimerkiksi julkisivun ikkuna-aukotuksessa hyödynnettiin Tapiolassa yleistä vaakasuuntaista aukotusta. Päiväkoti sijaitsee suojellun metsän laidalla, ja ympäristössä asuu liito-oravia. Eläinteemaa käytettiin rakennuksen arkkitehtuurissa ja sen ulko- ja sisäpinnoille valitussa taiteessa. Eläinaiheiset taideteokset ovat taiteilija Laura Merzin käsialaa.  

Kuva: Anders Portman, Kuvio

Lautakunnan perusteluissa kiitettiin liito-oravateeman hyödyntämistä katon muodonannossa. ”Päiväkodin rakennusmassassa voi tosiaan nähdä liito-oravan olemuksen, sillä kattomuoto ja porrastilojen seinät muodostavat kuin liito-oravan siivet rakennuksen ylle”, Rinne-Kanto kertoo. Pääsisäänkäynnille haluttiin liito-oravaa esittävä teos muistuttamaan tontin läpi kulkevasta liito-oravien latvusreitistä.   

”Suunnittelussa ja toteutuksessa onnistuttiin hienosti toteuttamaan lapsille turvalliset, terveelliset ja monipuoliset tilat varhaiskasvatuksen tarpeisiin”, Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja Johanna Karimäki lisää lautakunnan perusteluihin.  

AFRY Ark Studion johtaja Kim Karves iloitsee päiväkotihankkeelle myönnetystä tunnustuksesta. “Tämä projekti on erinomainen osoitus siitä, miten rakentamisessa voidaan minimoida luontokatoa ja hiilijalanjälkeä. Metsolan päiväkodissa luonto, taide ja arkkitehtuuri muodostavat kokonaisuuden, joka edistää lasten ja henkilökunnan hyvinvointia.” 

Lisätietoja:

AFRY Ark Studio 
Arkkitehti Maiju Rinne-Kanto 
puh. +358 40 718 53 64 
maiju.rinne-kanto@afry.com 

Tietoa AFRYstä

AFRY tarjoaa suunnittelu-, konsultointi- ja digitaalisia palveluja, jotka vauhdittavat muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa.

Olemme 19 000 omistautunutta teollisuus- ja energia-alojen sekä rakennetun ympäristön asiantuntijaa, joiden kehittämillä ratkaisuilla luodaan vaikutusta tuleville sukupolville. Ympäri maailmaa toimivan AFRYn juuret ovat Pohjoismaissa, sen liikevaihto on 27 miljardia Ruotsin kruunua (noin 2,4 miljardia euroa), ja se on noteerattu Nasdaq Tukholman pörssissä.

Making Future

afry.fi

Tiedotteen kuvat