AFRY press release generic image

AFRY arvioi kahden OX2:n merituulivoimahankkeen ympäristövaikutukset Ahvenanmaalla

To, 12.01.2023 - 13:00 EET

Uusiutuvan energiantuotannon yhtiö OX2 on valinnut AFRYn laatimaan ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA) kahteen merituulivoimahankkeeseen Ahvenanmaan merialueella. Hankkeiden yhteenlaskettu arvioitu vuosittainen tuotantokapasiteetti on 37,5 TWh, mikä tekee niistä Ahvenanmaan ja koko Suomenkin näkökulmasta merkittävät.

Vindpark Noatun Nord -hanke sijoittuu Ahvenanmaan pohjoisosaan, ja sen arvioitu vuosittainen tuotantokapasiteetti on toteutuessaan noin 19,5 TWh. Noatun Åland Nord -hankkeen tuuliturbiinien määrä on noin 340 turbiinia. Ahvenanmaan eteläpuolelle sijoittuvan Vindpark Noatun Syd -hankkeen arvioitu vuosittainen tuotantokapasiteetti on toteutuessaan noin 20 TWh, ja se käsittäisi noin 310 tuuliturbiinia.

AFRYllä on vahvaa kokemusta Itämeren alueella kehitettävien merituulivoimahankkeiden YVA- ja kaavamenettelyistä sekä ympäristö- ja vesiluvista. Vindpark Noatun Nord- ja Vindpark Noatun Syd -merituulivoimahankkeita varten toteutettavissa YVA-menettelyissä on tärkeää myös AFRYn pohjoismainen yhteistyö Suomen ja Ruotsin asiantuntijoiden kesken. Ahvenanmaan alueella toimiminen näissä arviointimenettelyissä vaatii asiantuntijoilta hyvää ruotsin kielen taitoa, Ahvenanmaan oman lainsäädännön ja sikäläisen YVA-menettelyn toteuttamisen perusteellista tuntemusta ja kokemusta Espoo-sopimuksen mukaisesta kansainvälisestä kuulemisesta.

”AFRYn ja sen projektitiimin kokemus merituulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista Suomessa ja Ruotsissa, YVA-menettelyistä Ahvenanmaalla sekä kielitaito vakuuttivat meidät, kun kilpailutimme YVA-konsultit”, toteaa OX2:n Ahvenanmaan toiminnoista vastaava johtaja Anders Wiklund.

Noatun Nord- ja Noatun Syd -hankkeissa AFRYn YVA-projektipäällikkönä toimivan Thomas Bonnin mukaan tämän mittakaavan mukaisia YVA-menettelyitä ei Ahvenanmaalla ole toteutettu aiemmin.

”Hyödynnämme muun muassa hankekehityksessä pidemmällä olevien OX2:n Hallan ja Laineen sekä Auroran YVA-menettelyiden menetelmiä ja kokemuksia, millä varmistamme oleellisten ympäristövaikutusten laadukkaan arvioinnin ja huomioon ottamisen hankkeiden suunnittelussa. Tämä edistää myös Ahvenanmaan YVA- ja lupaviranomaisten luottamusta hankkeita kohtaan”, hän sanoo.

AFRY on toteuttanut tai toteuttaa parhaillaan YVA-menettelyt suuren kokoluokan merituulivoimahankkeisiin Suomessa muun muassa Suurhiekan merituulipuistolle, Tahkoluodon merituulipuistolle ja sen laajennukselle, Halla- ja Laine-hankkeille sekä Korsnäsin merituulipuistolle. Ruotsissa AFRY toteuttaa muun muassa merituulipuistohankkeiden Auroran ja Neptunuksen YVA-menettelyt.

Ahvenanmaan YVA-menettelyt on arvioitu saatavan päätökseen elokuussa 2024.

Lisätietoja:

AFRY
Thomas Bonn
johtava asiantuntija
thomas.bonn@afry.com
Puh. 010 332 00 65

Tietoa AFRYstä

AFRY on Euroopan johtavia suunnittelu- ja konsultointiyhtiöitä, joka vauhdittaa muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Olemme 19 000 omistautunutta rakennetun ympäristön, teollisuus- ja energia-alojen sekä digitalisaation asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville ympäri maailman.

Making Future