Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY jatkaa Tampereen ratikkahankkeen uuden vaiheen suunnittelua PIRKKO-yritysryhmittymässä

Ma, 18.09.2023 - 15:00 EEST

Tampereen Raitiotie Oy on valinnut Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien allianssin palveluntuottajat lokakuun alussa käynnistyvään kehitysvaiheeseen. Uuden Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa-allianssin palveluntuottajat ovat PIRKKO-yritysryhmittymässä kilpailleet suunnitteluyritykset AFRY Finland Oy ja Sweco Finland Oy sekä rakentajaosapuolina NRC Group Finland Oy ja YIT Suomi Oy. Hankkeen tilaajaosapuolet ovat Tampereen Raitiotie Oy, Tampereen kaupunki sekä Pirkkalan kunta.

Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien hankintakilpailutus käynnistyi huhtikuussa 2023, ja sen aikana käytiin tarkemmat neuvottelut ja pidettiin allianssimalliin kuuluvat työpajat. Toisen tarjousvaiheen lopussa tarjoajaryhmittymät tekivät lopullisen tarjouksensa, jonka perusteella uuden Pirkkala–Linnainmaa-hankkeen allianssin suunnittelijat ja rakentajat on valittu. 

AFRYllä on laajaa ja monipuolista kokemusta Tampereen ratikkahankkeesta, sillä AFRY on ollut vuodesta 2015 lähtien mukana tässä ainutkertaisessa kaupunkikehityshankkeessa, jossa Tampereelle on tuotu uusi joukkoliikennemuoto. Hankkeen kolmannessa vaiheessa lokakuussa käynnistyvän kehitysvaiheen aikana laaditaan toteutussuunnitelma Tampereen Linnainmaalta Pirkkalan Suupalle. Kehitysvaiheessa määritellään hankkeen sisältö ja kustannusarvio sekä kehitetään aikaisempien vaiheiden ratkaisuja.

Kuva: Pirkkala - Linnainmaa-hankesuunnitelma ja WSP

"Olemme ylpeitä siitä, että saamme AFRYllä jatkaa Tampereen Raitiotien suunnittelua sen kolmannessakin vaiheessa. Luotan siihen, että löydämme yhdessä asiakkaiden ja allianssin palveluntuottajakumppanien kanssa allianssin kehitysvaiheessa hankkeelle innovatiiviset ja kustannustehokkaat ratkaisut, joilla hanke saadaan vietyä toteutusvaiheeseen ja toteutettua laadukkaasti. Raitiotiehankkeilla edistetään erinomaisella tavalla AFRYn strategian mukaisesti kestävää liikennettä ja luodaan tulevaisuuden kaupunkeja”, Inkala kertoo.

AFRYn rakennetun ympäristön osaaminen on hankkeessa laajasti käytössä. AFRYltä hankkeessa hyödynnetään erityisesti katu- ja kunnallisteknistä suunnittelua, liikennesuunnittelua, ratasuunnittelua, geoteknistä suunnittelua, silta-, taitorakenne- ja rakennesuunnittelua, arkkitehtisuunnittelua sekä ympäristösuunnittelua ja -konsultointia.

Kehitysvaiheen lopulla lokakuussa 2024 Tampereen ja Pirkkalan valtuustot voivat toteutussuunnitelman perusteella päättää raitiotien kolmannen vaiheen rakentamisesta, rakentamisen laajuudesta ja sen mahdollisesta toteuttamisesta vaiheittain. Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien toteutussuunnittelun lähtökohtana on valtuustoissa hyväksytyn hankesuunnitelman 335 miljoonan euron investointikustannusarvio, josta kehitysvaiheen osuus on 13,5 miljoonaa euroa. 

Tavoite on, että toteutussuunnitelma hyväksytään Tampereen ja Pirkkalan valtuustoissa syyskuun 2024 loppuun mennessä. Kehitysvaiheen lopuksi allianssi määrittää raitiotien rakentamisen sitovan tavoitekustannuksen.

Alustava, raitiotien seudullisen yleissuunnitelman mukainen aikatauluarvio on, että mikäli Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättävät raitiotien rakentamisesta loppuvuodesta 2024, raitiotieradan rakentaminen ajoittuisi vuosille 2025–2028. Rakentamisaikataulu täsmentyy nyt alkavan allianssin kehitysvaiheen aikana.

Lisätietoja:

AFRY
Mikko Inkala
johtaja, Infra-liiketoimintayksikkö
puh. 040 716 9133
mikko.inkala@afry.com

Tietoa AFRYstä

AFRY tarjoaa suunnittelu-, konsultointi- ja digitaalisia palveluja, jotka vauhdittavat muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa.

Olemme 19 000 omistautunutta teollisuus- ja energia-alojen sekä rakennetun ympäristön asiantuntijaa, joiden kehittämillä ratkaisuilla luodaan vaikutusta tuleville sukupolville. Ympäri maailmaa toimivan AFRYn juuret ovat Pohjoismaissa, sen liikevaihto on 24 miljardia Ruotsin kruunua (noin 2,2 miljardia euroa), ja se on noteerattu Nasdaq Tukholman pörssissä.

Making Future

Tiedotteen kuvat