Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY kehittämään isoja maatuulivoimahankkeita Baltiassa

To, 10.08.2023 - 15:10 EEST

Latvian valtion sähköyhtiö ja Baltian suurin energiayhtiö Latvenergo AS on valinnut AFRYyn kuuluvan BLIXin vastaamaan projektinvalvontapalveluista useissa isoissa maatuulivoimahankkeissa Baltiassa seuraavien viiden vuoden aikana.

Latvenergon tavoitteena on olla johtava kestävien energiaratkaisujen tuottaja, ja tuulivoimahankkeet ovat linjassa tämän kanssa. Yhtiö kehittää Baltiassa vuoteen 2030 mennessä useita maatuulivoimahankkeita, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 1 200 megawattia.  

Kun kaikki suunnitellut hankkeet ovat valmistuneet, uudet tuulipuistot tuottavat puhdasta energiaa sähköverkkoon noin 1,3–1,95 miljoonan kotitalouden tarpeisiin Baltiassa.

AFRYyn kuuluva BLIX on valittu konsultointipalveluiden tuottajaksi hankkeiden kaikkiin kehitysvaiheisiin esiselvityksistä käyttö- ja kunnossapitopalveluiden kehittämiseen sekä tuulipuistojen käytöstäpoistostrategian laatimiseen.

Toimeksiantoon sisältyvät tuulipuistojen sijoitussuunnittelu, energiantuottoarviot, hankintojen johtaminen ja toimitusvalvonta sekä rakentamisen valvonta. Lisäksi toimeksianto kattaa teknisen tuen, johon sisältyvät käytön seuranta, kunnossapidon johtaminen ja puistojen käytöstäpoistostrategian laatiminen. Työtä tehdään paikallisesti Latviassa sekä etänä Ruotsin, Suomen ja Alankomaiden toimistoilta yhteistyössä Latvenergon tuulivoimaenergian kehitystiimin ja paikallisen konsulttikumppani Engineering Centre Profecton kanssa.

AFRYn saaman toimeksiannon arvo on 55 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 4,8 miljoonaa euroa). Toimeksiantoon kuuluvat työt on aloitettu heinäkuussa 2023, ja niiden arvioidaan kestävän heinäkuuhun 2028.

”Latvenergo pyrkii lisäämään uusiutuvan energian tuotantokapasiteettiaan, ja merkittävä osa sen strategiaa on maa- ja merituulivoimaloiden kehittäminen. Tavoittelemme yhdessä Latvijas Veja parki Sian kanssa kokonaistehon kasvattamista 800–1200 megawattiin vuoteen 2030 mennessä. AFRYyn kuuluvan BLIXin maailmanlaajuinen kokemus ja osaaminen vauhdittavat modernien tuulipuistojen toteutusta Latviassa suunnitelmiemme mukaisesti", Latvenergo AS:n hallituksen jäsen Kaspars Cikmačs kertoo.

"Olemme ylpeitä siitä, että Latvenergo on valinnut meidät tukemaan tuulivoimahankkeidensa toteuttamista Baltiassa. Käytämme suunnittelu-, urakointi- ja hankintaosaamistamme sekä rakentamisen asiantuntemustamme varmistaaksemme projektin onnistumisen. Huolehdimme, että hankkeet pysyvät määritellyssä aikataulussa ja budjetissa", Albert van der Hem, BLIX Consultancyn johtaja, sanoo.

”Tuulivoimatiimiämme motivoi yhteinen pyrkimys edistää vähähiilisyyttä puhtaan energian ratkaisuilla. Olemme iloisia saadessamme tukea Latvenergoa teknisen konsultoinnin palveluillamme tässä strategisessa hankkeessa, joka edistää Latvian tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius sekä riippumattomuus energiantuotannossa. Odotamme innolla, että pääsemme käyttämään laaja-alaista kokemustamme näiden tuulivoimahankkeiden toteuttamiseksi. Projekti on erittäin tärkeä Latvian energiasiirtymälle”, Peter Plug AFRYn Energia-divisioonasta sanoo.

AFRYllä on monipuolista kokemusta tuulivoimasta vuosikymmenten ajalta

AFRYllä on yli 30 vuoden kokemus tuulivoimapalveluiden tarjoamisesta. AFRYn tarjoamia tuulivoimapalveluita ovat muun muassa tuulivoima-alueiden kartoitus, energiantuoton arviointi, tekniset ja taloudelliset Due Diligence -selvitykset, projektinvalvontatehtävät, tekninen konsultointi sekä käyttö- ja kunnossapitopalvelut. AFRY on ollut mukana tuulivoimahankkeissa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 150 000 megawattia. Helmikuussa 2023 AFRY osti uusiutuvan energian konsultointipalveluihin erikoistuneen BLIXin laajentaakseen tuulivoimaosaamistaan entisestään. Yritysosto on linjassa AFRYn strategian kanssa: haluamme olla maailmanlaajuinen johtaja puhtaan energian siirtymässä. Lue lisää aiheesta: Tuulivoima | AFRY

Lisätietoja:

Peter Plug
johtaja, uusiutuva energia, AFRY
peter.plug@afry.com

Albert van der Hem,
toimitusjohtaja, BLIX Consultancy BV
albert.vanderhem@afry.com, albert@blixconsultancy.com

Jonathan Sistonen
johtaja, tuuli- ja aurinkovoima, AFRY
jonathan.sistonen@afry.com

Tietoa AFRYstä

AFRY tarjoaa suunnittelu-, konsultointi- ja digitaalisia palveluja, jotka vauhdittavat muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Olemme 19 000 omistautunutta teollisuus- ja energia-alojen sekä rakennetun ympäristön asiantuntijaa, joiden kehittämillä ratkaisuilla luodaan vaikutusta tuleville sukupolville. Ympäri maailmaa toimivan AFRYn juuret ovat Pohjoismaissa, sen liikevaihto on 24 miljardia Ruotsin kruunua (noin 2,2 miljardia euroa), ja se on noteerattu Nasdaq Tukholman pörssissä.

Making Future