Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY lanseeraa digitaalisen AFRY-huoltokirjan kiinteistönomistajille

Ti, 13.06.2023 - 10:00 EEST

AFRY on julkaissut kiinteistönomistajille digitaalisen huoltokirjapalvelun, joka mullistaa rakennuksen käyttö- ja huoltotietojen seurannan.

AFRY-huoltokirjaa on helppo ja miellyttävä käyttää, se kulkee mobiilisti mukana ja nopeuttaa tiedonsiirtoa ja raportointia. Aiemmin kiinteistöjen huoltokirjat ovat olleet paperisia ja kadonneet helposti. AFRYn huoltokirjapalvelun myötä huoltokirjat on mahdollista kerätä yhteen digitaalisessa muodossa, mikä päivittää kiinteistöjen huoltokirjat 2020-luvulle. Huoltokirjojen avulla voidaan parantaa rakennuksen ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa, kun huoltokirjat löytyvät samassa muodossa huoltokirjapalvelusta.

AFRY-huoltokirjapalvelu on kestävä, kustannustehokas ja turvallinen tapa tallentaa tärkeää huoltotietoa käyttöoikeuden saaneiden henkilöiden saataville. Lain mukaan huoltokirjassa on määritettävä rakennuksen tehtäväohjeet, huoltovälit ja vastuut. Huoltokirjan käyttö on tärkeää kiinteistöjen huollon tarkkuuden ja dokumentoinnin kannalta.

Dokumentoitu huoltohistoria nostaa myös kiinteistön arvoa. Ennakoiva huolto huoltokirjan avulla on kiinteistön elinkaaren aikana edullisempaa ja aiheuttaa vähemmän häiriöitä kiinteistön käyttäjälle. Näin yllättäviltä korjauksilta ja kiiretilanteilta vältytään.

Kiinteistön hoidosta vastaavien työntekijöiden on helppo perehtyä uuteen kohteeseen yhteen koottujen tietojen avulla. Järjestelmän käyttöoikeudet annetaan valituille henkilöille, ja saatavilla olevia tietoja voidaan rajata käyttäjittäin. Tämä parantaa tietoturvaa ja vähentää turvallisuusriskejä.

Uusimpaan tekniikkaan perustuva järjestelmä on muokattavissa käyttäjäorganisaation tarpeita vastaavaksi visuaalista ilmettä myöten. Järjestelmässä on uudenaikaiset rajapinnat esimerkiksi asiakkaan omiin järjestelmiin. Rajapintojen avulla tietoa voidaan vastaanottaa ja jakaa helposti sekä toimintavarmasti.

Huoltokirjapalvelu helpottaa kiinteistöön kohdistuvien töiden suunnittelua

AFRY-huoltokirja toimii kiinteistön omistajan toiminnanohjausjärjestelmänä.

"Digitaalinen huoltokirja helpottaa töiden suunnittelua ja johtamista, ja se parantaa huollon seurantaa sekä palautetietojen keräämistä", tiimipäällikkö Olli Rautsi AFRYltä kertoo.

Rautsin mukaan järjestelmä luo turvallisuutta ja mielenrauhaa kiinteistön omistajalle ja käyttäjälle, sillä siihen kerätyistä tiedoista nähdään helposti, mitä kiinteistössä on milloinkin tehty, kuka on tehnyt ja mitä suunnitelmia huollolle on laadittu. Järjestelmästä on yksinkertaista tarkistaa, miten kiinteistöstä on kokonaisuudessaan huolehdittu.

”Tavoitteenamme on ollut luoda markkinoiden helpoiten kuitattavissa oleva huoltokirjajärjestelmä”, Rautsi sanoo.

Kaikki AFRYn laatimat huoltokirjat viedään AFRYn huoltokirjajärjestelmään. Samaan järjestelmään voidaan tallentaa myös aiemmat huoltokirjat muilta toimijoilta. Täten kaikki huoltokirjat löytyvät samasta paikasta ja niiden hallinnointi helpottuu.

Huoltokirja on ollut pakollinen rakennusluvan yhteydessä vuodesta 2000 alkaen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan uudiskohteille on laadittava huoltokirja rakentamisen aikana, ja huoltokirja on myös edellytys takuun säilymiselle. Rakennusluvan vaativia toimenpiteitä varten on myös tehtävä huoltokirja.

AFRY-huoltokirja tullaan liittämään osaksi AFRY Monitor -järjestelmää syksyn 2023 aikana. Tällöin kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmä on mahdollista liittää huoltokirjaan, mikä mahdollistaa esimerkiksi tarpeenmukaisen huollon toiminnallisuudet. Tällöin myös energiajohtamisen ja kulutusseurannan toiminnallisuudet ovat samassa järjestelmässä huoltokirjan kanssa.

AFRY-huoltokirjaan ollaan kehittämässä toimintoa, jonka avulla myös pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) voidaan integroida järjestelmään.

Lisätietoja:

Olli Rautsi, tiimipäällikkö, AFRY
puh. 044 7688 373
olli.rautsi@afry.com

Timo Finnilä, osastonjohtaja, AFRY
puh. 040 727 1305
timo.finnila@afry.com

Tietoa AFRYstä

AFRY tarjoaa suunnittelu-, konsultointi- ja digitaalisia palveluja, jotka vauhdittavat muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Olemme 19 000 omistautunutta teollisuus- ja energia-alojen sekä rakennetun ympäristön asiantuntijaa, joiden kehittämillä ratkaisuilla luodaan vaikutusta tuleville sukupolville. Ympäri maailmaa toimivan AFRYn juuret ovat Pohjoismaissa, sen liikevaihto on 24 miljardia Ruotsin kruunua (noin 2,2 miljardia euroa), ja se on noteerattu Nasdaq Tukholman pörssissä.

Making Future

Tiedotteen kuvat