Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY siirtyy Tampere–Jyväskylä-radan suunnittelussa kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen

Ke, 13.09.2023 - 10:11 EEST

AFRY on ollut mukana Väyläviraston Tampere–Jyväskylä-radan suunnittelu- hankkeessa vuoden 2023 alusta lähtien. Hanke parantaa rataliikenteen sujuvuutta ja täsmällisyyttä sekä vähentää radan häiriöherkkyyttä Tampere–Jyväskylä-välillä. AFRYn vastuulla olevan suunnittelukokonaisuuden kehitysvaihe on päättynyt, ja hanke siirtyy nyt suunnittelun toteutusvaiheeseen, jossa AFRY jatkaa Väyläviraston kumppanina.

Kehitysvaiheen sisältävä suunnitteluhankinta on osa vuonna 2020 alkanutta Tampere–Jyväskylä-suunnitteluhanketta. Kehitysvaiheessa määriteltiin yhdessä tilaajan kanssa suunnittelutyön sisältö, kustannukset ja toteutusvaiheen kannustinjärjestelmän mittarit. AFRY jatkaa Väyläviraston suunnittelukumppanina kehitysvaiheen jälkeen suunnittelun toteutusvaiheessa. Toteutusvaiheeseen siirrytään syyskuussa 2023.

AFRY jatkaa Väyläviraston suunnittelukumppanina kehitysvaiheen jälkeen suunnittelun toteutusvaiheessa. Kuvassa Mikko Inkala ja Pekka Saarinen AFRYltä ja Eero Virtanen ja Pekka Rajala Väylävirastosta. Valokuvaaja: Joonas Tielinen / Väylävirasto

 

Tammikuussa 2023 alkaneen kehitysvaiheen työn tuloksena on valittu suunnittelutehtävät toteutusvaiheeseen niiden vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden perusteella. Mahdollisia rataosalle suunniteltavia kehitys- ja perusparannuksen toimenpiteitä arvioitiin useita.

Vuosien 2023–2026 aikana suunniteltaviksi kohteiksi valikoituivat Lahdenperä–Jämsä-rataoikaisu sekä kaksoisraide tälle rataosuudelle, Korpilahden uusi liikennepaikka sekä nopeusrajoituksen poiston toimenpiteiden selvittäminen Paasivuoren ja Lahdenvuoren tunneleissa. Näiden kehityskohteiden tavoitteena on mahdollistaa vakioaikataulut henkilöliikenteelle, lisätä rataosan kapasiteettia sekä lyhentää matka-aikaa ja parantaa häiriöherkkyyttä. Lisäksi suunnitellaan perusparannuksia Muuramen ja Jyväskylän väliselle rataosuudelle, jolla on merkittävää korjausvelkaa.

Kestävyysperiaatteiden vahvistamiseksi hankkeelle haetaan mahdollisesti BREAAM Infrastructure -vastuullisuussertifiointia.

AFRY jatkaa pääsuunnittelijana hankkeessa, ja lisäksi suunnitteluun osallistuvat Ramboll ja Sweco.

TampereJyvskylrataosa kuuluu Suomen rataverkon pvyliin

Tampere–Jyväskylä-rataosa kuuluu Suomen rataverkon pääväyliin.

Kehitysvaiheesta vahva pohja suunnittelulle ja resurssien varmistamiselle

Väylävirastossa ja AFRYllä ollaan tyytyväisiä kehitysvaiheeseen, joka on tavallinen toimintatapa allianssirakennushankkeissa, mutta jota hyödynnettiin nyt ensimmäistä kertaa perinteisessä suunnitteluhankkeessa. Toteutusvaiheen suunnittelukohteiden valinnan tueksi kehitysvaiheessa hankittiin ja analysoitiin lähtötietoja, aloitettiin pohjatutkimuksien ja luontokartoituksien teko, määritettiin suunnittelutöiden sisältöä ja arvioitiin niiden kustannuksia.

Väyläviraston projektipäällikkö Eero Virtasen mukaan kehitysvaiheelle ja hankkeen sujuvalle etenemiselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet erinomaisesti.

”Mielestämme on tärkeää, että palveluntuottaja on sitoutunut vahvasti hankkeeseen jo varhaisessa vaiheessa. Toimintatapojen kehittäminen ja suunnitteluprosessin sekä aikataulujen laatiminen yhdessä antavat hyvät edellytykset suunnittelun tehokkaaseen ja laadukkaaseen läpivientiin”, Virtanen sanoo.

Virtasen mukaan valittujen kohteiden suunnittelun kustannuslaskennan läpinäkyvyys ja avoimuus sekä kannustinjärjestelmän mittariston määrittäminen yhdessä on rakentanut syvän luottamuksen tilaajan ja toimittajan välille.

”Kehitysvaiheen kokemukset osoittavat, että JYTSY Jyväskylä–Tampere suunnitellaan yhdessä -hanke etenee tukevasti raiteilla myös toteutusvaiheessa”, Virtanen sanoo.

AFRYn Infra-yksikön johtajan Mikko Inkalan mukaan suunnittelutehtävän kehitysvaihe edistää suunnittelun tehokkuutta ja tuo pitkäjänteisyyttä suunnitteluun.

”Kun valittu suunnittelija on mukana jo suunnitteluhankkeen valmistelussa, työohjelman laadinnassa ja aikataulutavoitteiden asettamisessa, kokonaisuutta ja resurssien käyttöä pystytään optimoimaan yksittäisten osaprojektien sijasta suurina kokonaisuuksina ja pitkällä aikajänteellä. Tämä tuo tehoa suunnitteluun ja säästöjä suunnittelukustannuksiin”, Inkala sanoo.

Virtasen ja Inkalan mielestä kehitysvaiheessa onnistuttiin tekemään rataosalle annetulla suunnittelubudjetilla hyvä suunnittelukokonaisuus, josta eri osapuolilla on jo suunnittelun toteutusvaiheen alkaessa hyvä käsitys.

Hanke kuuluu vuonna 2020 alkaneeseen kokonaisuuteen, jossa parannetaan ja kehitetään Jyväskylä–Tampere-rataa Väylävirastolle myönnetyllä 18 miljoonan euron valtuudella. Suunnitteluhankkeessa on käynnissä lukuisia kohteita, ja nyt alkaa viimeisten, kehitysvaiheessa määriteltyjen kohteiden suunnittelu.

Tampere–Jyväskylä-rataosa kuuluu Suomen rataverkon pääväyliin, ja sen ratapituus on 154 km ja raidepituus 194 km.

Lisätietoja:

AFRY
Mikko Inkala
johtaja, Infra-liiketoimintayksikkö
puh. 040 716 9133
mikko.inkala@afry.com

Väylävirasto
Eero Virtanen
projektipäällikkö
puh. 0295343017
eero.virtanen@vayla.fi

 

Tietoa AFRYstä

 

AFRY tarjoaa suunnittelu-, konsultointi- ja digitaalisia palveluja, jotka vauhdittavat muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa.

Olemme 19 000 omistautunutta teollisuus- ja energia-alojen sekä rakennetun ympäristön asiantuntijaa, joiden kehittämillä ratkaisuilla luodaan vaikutusta tuleville sukupolville. Ympäri maailmaa toimivan AFRYn juuret ovat Pohjoismaissa, sen liikevaihto on 24 miljardia Ruotsin kruunua (noin 2,2 miljardia euroa), ja se on noteerattu Nasdaq Tukholman pörssissä.

Making Future

Tiedotteen kuvat