AFRY press release generic image

AFRY suunnittelemaan Tampere–Jyväskylä-radan korjausta ja kehittämistä

Ti, 20.12.2022 - 13:00 EET

Väylävirasto on valinnut AFRYn toteuttamaan Tampere–Jyväskylä-radan parannushankkeen kehitysvaiheen suunnittelun. Hankkeessa suunnitellaan rataosuudelle useita parantamistoimenpiteitä, kuten lisäraideosuuksia, turvalaitteiden uusimista ja akselipainon noston vaatimia toimia.

Rataosuuden parannushankkeen tavoitteena on parantaa henkilöliikenteen matkanopeutta, varmistaa kapasiteetin riittävyys kasvavilla liikennöintimäärillä ja vähentää radan häiriöherkkyyttä. Rataosalla korjaustarpeessa on mm. turvalaitteita, päällysrakenteita, kallioleikkauksia sekä siltoja. Suunnittelutyön keskeisimpiä kohteita ovat LahdenperäJämsä-välin rataoikaisun rakentamissuunnittelu, SaakoskiJyväskylä-välin kaksoisraideosuuksien yleissuunnittelu ja useat peruskorjauksen suunnittelukohteet ratalinjalla.

Nyt alkavassa hankkeen kehitysvaiheessa määritellään suunnittelun tarkka sisältö, aikataulu ja kustannukset. Kehitysvaihe kestää vuoden 2023 syksyyn saakka, ja sen jälkeen siirrytään suunnittelun toteutusvaiheeseen. Toteutusvaiheen on arvioitu kestävän vuoteen 2026 asti.

”AFRY valikoitui kumppaniksemme erityisesti avainhenkilöiden kokemuksen, aikataulunhallinnan, eri suunnitteluvaiheiden prosessinhallinnan sekä vuorovaikutuksen ja viestinnän osalta. Myös AFRYn osaaminen kallio- ja rakennetekniikassa vakuutti Väyläviraston. Odotan innolla vuoden 2023 alussa alkavaa suunnitteluhankkeen kehitysvaihetta. Uskon, että meillä on osaava ja motivoitunut suunnitteluryhmä laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseen”, sanoo projektipäällikkö Eero Virtanen Väylävirastosta.

”On hienoa olla mukana tässä valtakunnallisesti merkittävässä ratahankkeessa, jossa pääsemme näyttämään johtavaa infraosaamistamme. AFRY pystyy tuomaan Tampere-Jyväskylä -radan suunnitteluhankkeeseen vahvan rata-, tunneli-, rakenne- ja ympäristöosaamisensa lisäksi myös laajan kokemuksensa erilaisista yhteistoiminnallisista hankkeista”, sanoo AFRYn Suomen Infra-liiketoimintayksikön johtaja Mikko Inkala.

TampereJyväskylä-rataosa kuuluu Suomen rataverkon pääväyliin, ja sen ratapituus on 154 km ja raidepituus 194 km. Sen vanhin osuus Tampereen ja Oriveden välillä on avattu liikenteelle vuonna 1883. Viimeisimpänä on rakennettu Jämsänkosken ja Jyväskylä välinen osuus, joka avautui liikenteelle vuonna 1977. Tällä hetkellä rataosan suurin sallittu henkilöliikenteen nopeus vaihtelee 140 km/h ja 160 km/h välillä. Tavaraliikenteen suurin sallittu akselipaino 100 km/ h nopeudella on 225225 kN osuudesta riippuen.

Valtakunnallisissa liikenne-ennusteissa matkustajamäärän on arvioitu kasvavan TampereOrivesi-osuudella 1,17 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä ja 1,22 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2019 ennen koronapandemiaa matkustajia oli kyseisellä osuudella 1,09 miljoonaa. Vastaavasti matkustajaennuste OrivesiJyväskylä-osuudelle on 1,11 miljoonaa vuonna 2030 ja 1,22 miljoonaa vuonna 2050, kun vuonna 2019 matkustajia oli 975 000. Tavaraliikenteen ennustetaan kasvavan rataosuudella vuoteen 2030 mennessä noin 0,5 miljoonalla tonnilla. Vuonna 2019 tavaraliikenteen määrä radalla oli osuudesta riippuen 2,493,68 miljoonaa tonnia.

Lisätietoja:

Mikko Inkala
Johtaja, Infra, AFRY
Puh. 040 716 9133
mikko.inkala@afry.com


Tietoa AFRYstä

AFRY on Euroopan johtavia suunnittelu- ja konsultointiyhtiöitä, joka vauhdittaa muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Olemme 19 000 omistautunutta rakennetun ympäristön, teollisuus- ja energia-alojen sekä digitalisaation asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville ympäri maailman.

Making Future