Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY vahvistaa palvelujaan ainutkertaisilla ja vaikuttavilla liikkeenjohdon konsultointipalveluilla yritysten kestävyysmurroksen vauhdittamiseksi

Ti, 25.04.2023 - 10:00 EEST

AFRY tarjoaa huhtikuusta 2023 lähtien sektorit ylittävää kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen keskittyvää liikkeenjohdon konsultointipalvelua, jonka tarkoituksena on vauhdittaa yritysten siirtymää kestävään liiketoimintaan. Alkuvaiheessa yli 50 kestävyyskonsultista koostuva tiimi saa tukea yrityksen sisältä 19 000 asiantuntijalta, joilla on syvällistä osaamista teollisuuden eri sektoreilta.

AFRY on yhdistänyt uuteen globaaliin Sustainability Consulting -liiketoimintoonsa vastuullisuuden eri osa-alueiden asiantuntijoita. He tarjoavat mitattavaa muutosta tuottavia, korkean tason konsultti- ja neuvontapalveluja yrityksille ja toimijoille, jotka muuttavat toimintaansa kestävyystavoitteidensa mukaisesti.

AFRYn liikkeenjohdon kestävyyskonsulteilla on ainutlaatuiset edellytykset tukea asiakkaita strategiasta toteutukseen useilla toimialoilla. AFRYllä on pitkä ja syvällinen kokemus energia-alalta, metsä- ja biotuoteteollisuudesta, kemianteollisuudesta, kaivos- ja metalliteollisuudesta, elintarvike- ja lääketeollisuudesta sekä autoteollisuudesta. Vauhdittaakseen siirtymistä kohti kestävää yhteiskuntaa AFRYn konsultit toimivat strategisina kumppaneina yrityksille, valtionhallinnolle sekä kaupungeille.    

Kestävän kehityksen konsultit toimivat yhteistyössä yli 1 300 muun AFRYn eri sektoreilla toimivan vastuullisuusasiantuntijan kanssa. He tukevat yritysten ylintä johtoa ja päätöksentekijöitä mitattavien kestävyysratkaisujen saavuttamiseksi. Asiantuntijoiden syvällinen ja laaja osaaminen ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta, sosiaalisesta vastuullisuudesta, vesivastuullisuudesta ja yhteiskuntavastuusta yhdistyy vahvaan liiketoimintaosaamiseen. Kestävyyskonsultoinnin palvelutarjoamaa ovat:  

  • markkina-analyysit ja -tutkimukset
  • kestävän kehityksen ja vastuullisuuden strategiat ja raportointi
  • kestävyysmuutoksen johtaminen ja toteutus
  • yrityskaupat ja kestävä rahoitus

Kestävyyskonsultit työskentelevät yhdessä AFRYn muiden liikkeenjohdon konsulttien sekä ympäristö- ja terveys- ja turvallisuusasiantuntijoiden kanssa, jotka toteuttavat teknistä konsultointia ja suunnittelua teollisuus- ja energia-aloilla sekä rakennetussa ympäristössä.

"Kaikkien alojen päättäjien strategioiden keskiössä on nykyisin kestävä kehitys. Kestävyyskonsulttimme pystyvät tukemaan asiakkaitamme sektorikohtaisissa ja eri toimialoja yhdistävissä kestävyyshaasteissa ja auttamaan heitä hyödyntämään kestävän kehityksen mahdollisuudet”, sanoo AFRYn liikkeenjohdon konsultoinnista vastaava johtaja Roland Lorenz.

AFRYn Sustainability Consulting -liiketoimintaa johtavat Helena Mueller (vasemmalla) ja Tiina Kähö.


”Olemme ylpeitä siitä, että AFRY voi toimia yritysten neuvonantajana ja kumppanina kaikissa kestävyysmuutoksen vaiheissa, olivatpa ne sitten ensimetreillä päästöjen vähentämisessä taikka edelläkävijöitä biodiversiteettijohtamisessa. Tarjoamme neuvontaa aina strategiasta toteutukseen asti”, kertoo AFRYn toinen Sustainability Consulting -liiketoiminnan johtaja Tiina Kähö.

”Kestävyyteen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ovat monitahoisia, minkä vuoksi ne vaativat kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja monipuolista ajattelua. Tiimissämme yhdistyvät monien tärkeiden alojen syvällinen tuntemus sekä strateginen liikkeenjohdon konsultoinnin osaaminen ja suunnitteluosaaminen. Siksi meillä on erinomaiset edellytykset tukea asiakkaitamme”, kertoo Helena Mueller, toinen AFRYn Sustainability Consulting -liiketoiminnan johtajista.

Tiimiä johtavilla Helena Muellerilla ja Tiina Kähöllä on pitkä kokemus ilmasto- ja kestävyystyöstä sekä korkean tason neuvonantopalveluista.

Tiina Kähöllä on yli 25 vuoden kokemus vastuullisuus-, ympäristö- ja innovaatiotoiminnasta. Hän on työskennellyt yli 15 vuotta konsulttina ja johtanut ympäristöliiketoimintoja tarjoamalla kestävään kehitykseen liittyvää neuvontaa globaaleille asiakkaille sekä strategista ympäristö- ja ilmastokonsultointia energia-alalle, bioteollisuudelle, kaivos- ja metalliteollisuudelle, kemikaali- ja biojalostusteollisuudelle, liikennealalle sekä vesi- ja infrastruktuurialoille.

Helena Muellerillä on yli 25 vuoden kokemus pankki- ja rahoitusalalta. Hän on toiminut johtavana neuvonantajana rahoitus- ja energia-alalla, infrastruktuurin ja vähittäiskaupan aloilla sekä kuljetus- ja teknologia-alalla, kun niissä on siirrytty vähähiilisiin ja vastuullisiin liiketoimintamalleihin.

Lisätietoja:

Tiina Kähö, johtaja, kestävän kehityksen konsultointi
p. 050 342 63 39
tiina.kaho@afry.com


Tietoa AFRY Management Consultingista

AFRY Management Consultingilla on yli 600 konsulttia viidellä mantereella. Autamme asiakkaitamme ratkomaan energia-alan, biotalouden, infrastruktuurin, teollisuuden ja tulevaisuuden liikenteen haasteita ja hyödyntämään mahdollisuuksia tarjoamalla strategista neuvonantoa, tulevaisuuteen luotaavia markkina-analyyseja, operatiivisen ja digitaalisen muutoksen konsultointia sekä fuusioihin ja yrityskauppoihin liittyviä palveluita. Forbes ja Financial Times ovat listanneet AFRY Management Consultingin yhdeksi maailman johtavista liikkeenjohdon konsulttiyrityksistä.
 

Tietoa AFRYstä

AFRY tarjoaa suunnittelu-, konsultointi- ja digitaalisia palveluja, jotka vauhdittavat muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa.

Olemme 19 000 omistautunutta teollisuus- ja energia-alojen sekä rakennetun ympäristön asiantuntijaa, joiden kehittämillä ratkaisuilla luodaan vaikutusta tuleville sukupolville. Ympäri maailmaa toimivan AFRYn juuret ovat Pohjoismaissa, sen liikevaihto on 24 miljardia Ruotsin kruunua (noin 2,2 miljardia euroa), ja se on noteerattu Nasdaq Tukholman pörssissä.

Making Future
 

Tiedotteen kuvat

Tiedostot