Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Vantaan Energia valinnut AFRYn suunnittelemaan maailman suurinta lämmön kausivarastoa ja johtamaan hankkeen rakentamista

To, 04.04.2024 - 10:15 EEST

AFRY on saanut Vantaan Energialta toimeksiannon yhtiön Vantaan Kuusikonmäkeen suunnitteleman lämmön kausivaraston ”Varannon” suunnittelu- ja rakentamisen projektinjohtopalveluista EPCM-toteutuksena. Suunniteltava lämmön kausivarasto on maailman suurin lämpövarasto, jonne varastoidaan kuumaan veteen erilaisilla tavoilla tuotettua energiaa. Varastoitava lämpöenergia on peräisin teollisuuden hukkalämmöistä, jätteen energiahyödyntämisestä sekä uusiutuvalla sähköllä toimivista sähkökattiloista.

EPCM-palvelukokonaisuudessa AFRY vastaa hankkeen suunnittelusta, hankinnoista ja rakennusprojektin työmaavalvonnasta. Suunnittelutyö käsittää kaikki hankkeessa tarvittavat suunnittelualat, mm. kalliorakennus-, rakennus-, energia-, prosessi- ja laitosteknisen suunnittelun.

Tulevaisuuden fossiilittomassa energiajärjestelmässä sääriippuvaisen energiantuotannon osuus kasvaa, mikä edellyttää joustoa kulutuksen ja tuotannon välille. Lämmön kausivarasto tarjoaa tähän erinomaisen ratkaisun varastoimalla kesäaikaisia hukkalämpöjä ja jätteen energiahyötykäytöstä syntyvää ylijäämälämpöä hyödynnettäväksi kylmällä talvikaudella.

”Varanto auttaa meitä tekemään vähemmästä enemmän, kun voimme varastoida aiemmin hukkaan mennyttä lämpöä. Se auttaa meitä rakentamaan Vantaalle ”lämmityksen hybridijärjestelmän”, joka mahdollistaa kilpailukykyisimmän tavan lämmittää hiilineutraalisti. Kesäisin lämmöntarve Vantaalla on vähäinen mutta talvella suuri. Voimme varastoida alhaisen lämmitystarpeen aikana syntyvää ylimääräistä lämpöä varastoon ja purkaa sitten pakkasilla kaukolämpöverkkoon välttyen näin kalliiden fossiilisten tuontipolttoaineiden käytöltä. Lisäksi voimme tuottaa lämpöä sähköllä silloin, kun sähkön hinta on matalalla. Lopulta tästä hyötyvät eniten asiakkaamme, kun kaukolämpö Vantaalla on jatkossakin edullista, vakaahintaista ja yhä vähäpäästöisempää”, Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen sanoo.

”Vihreän siirtymän edistäminen energiantuotannossa on keskeinen osa AFRYn strategiaa. Olemme iloisia saadessamme tämän hankkeen myötä jatkoa aiemmille hiilineutraalia energiantuotantoa edistäneille yhteistöillemme Vantaan Energian kanssa. Lämmön kausivarastolla on merkittävä rooli Vantaan Energian siirtyessä päästöttömään energiantuotantoon, ja on hienoa, että voimme tukea yhtiötä tässä merkittävässä askeleessa”, sanoo AFRYn Suomen lämpövoimaliiketoiminnasta vastaava johtaja Ilkka Heikkilä.

Kallioon louhittavan lämmön kausivaraston tilavuus prosessitiloineen on noin 1 100 000 kuutiometriä. Veteen varastoitu lämpö voidaan käyttää talvella kaukolämpönä. Lämmön kausivaraston lämpökapasiteetti on 90 GWh, mikä vastaa keskisuuren suomalaisen kaupungin vuotuista lämmönkulutusta. Suunnitelman mukaan lämmön kausivaraston lämpöä voitaisiin hyödyntää lämmönjakelussa vuoden 2028 lopusta lähtien.

Kuva: Vantaan Energia

Kuva: Vantaan Energia

AFRYn työ käynnistyy perussuunnitteluvaiheella, jonka aikana tarkennetaan suunnitelmia ja toteutusvaiheen aikataulua. Varannon rakennustyöt alkavat kesällä, mutta varsinainen louhintatyön aloitus on suunnitteilla vasta vuonna 2025, jonka aikana AFRYn työ jatkuu EPCM-toimeksiannon mukaisesti toteutussuunnittelulla ja projektinjohdolla.

Ennen EPCM-toimeksiantoa AFRY on vastannut hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista ja ympäristölupaprosessista sekä aikaisemman lämmön kausivaraston allianssin kehitysvaiheen suunnittelusta.

Lisätietoja:

AFRY
Ilkka Heikkilä
johtaja, lämpövoima
ilkka.heikkila@afry.com
puh. 040 828 4078

Tietoa AFRYstä

AFRY tarjoaa suunnittelu-, konsultointi- ja digitaalisia palveluja, jotka vauhdittavat muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa.

Olemme 19 000 omistautunutta teollisuus- ja energia-alojen sekä rakennetun ympäristön asiantuntijaa, joiden kehittämillä ratkaisuilla luodaan vaikutusta tuleville sukupolville. Ympäri maailmaa toimivan AFRYn juuret ovat Pohjoismaissa, sen liikevaihto on 27 miljardia Ruotsin kruunua (noin 2,4 miljardia euroa), ja se on noteerattu Nasdaq Tukholman pörssissä.

Making Future

afry.fi

Tiedotteen kuvat